Przełącz się na młodzież – warszawskie instytucje miejskie

Data: 03.04.2017
Projekt bez tytułu

Fundacja Szkoła Liderów zaprasza przedstawicieli warszawskich instytucji miejskich do poznania i wdrożenia nowych metod przywództwa włączającego. Jeśli Wasza instytucja chce realnie włączać młodzież w swoje działania, jeśli Wasi pracownicy mają motywację i gotowość do rozwoju, który gwarantują programy Szkoły Liderów – zapraszamy!

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Przełącz się na młodzież

Anna Sadowska                  Bemowskie Centrum Kultury
Robert Statkiewicz             Bemowskie Centrum Kultury
Grzegorz Królikowski        Centrum Kultury Wilanów
Janina Pawłowska              Centrum Kultury Wilanów
Krzysztof Wilkowski          Dom Kultury Dorożkarnia
Łukasz Rynkowski              Dom Kultury Dorożkarnia
Alicja Szmiga                       Dom Kultury Praga
Kamila Kobus                      Dom Kultury Praga
Justyna Maria Smarz         Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
Katarzyna Wójcik                Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
Tomasz Truszkowski          Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
Marta Olbryś                        Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
Agnieszka Szewczyk           Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”
Anna Krzewska                    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”
Grażyna Sobieska-Szostakiewicz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
Joanna Zwierkowska          Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
Marta Kammbach                VII liceum ogólnokształcące im. J. Słowackiego
Ewelina Berlińska                VII liceum ogólnokształcące im. J. Słowackiego
Marta Szyke                           XXV LO im. Józefa Wybickiego
Katarzyna Chojnacka           XXV LO im. Józefa Wybickiego

 

Co się wydarzy?

I szkolenie 11-12 kwietnia (16 godzin)

„Przywództwo włączające młodzież”

Tematem przewodnim szkolenia będzie przywództwo włączające. Jest to podejście do kierowania zespołem/instytucją, które pozwala na pełne wykorzystanie potencjału i możliwości osób, w tym grupy docelowej naszych działań. Jego podstawą jest jednoczesne zapewnianie odbiorcom naszych działań poczucia przynależności i wyjątkowości. Takie kompetencje będą zdobywać i rozwijać uczestnicy i uczestniczki szkolenia po to, by zastosować je w pracy z młodzieżą i zwiększyć efektywność swoich działań skierowanych do młodzieży.

II szkolenie 15-16 maja (12 godzin)

„Praktyczne działania z udziałem młodzieży”

Dwoma głównymi tematami szkolenia będą: diagnoza potrzeb młodzieży oraz metody pracy angażujące i włączające młodzież. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają metody docierania do rzeczywistych potrzeb młodzieży i stworzą własne narzędzia do diagnozowania i pogłębiania potrzeb. Wzmocnienie umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb młodzieży, na dalszym etapie umożliwi uczestnikom tworzenie oferty instytucji odpowiadającej na zidentyfikowane potrzeby młodych ludzi. Pomoże też osiągnąć efekt ich pełnego zaangażowania i współodpowiedzialności za działania instytucji oraz za efekty owych działań.

III szkolenie 19-23 czerwca (8 godzin)

„Podsumowanie diagnozy i język młodzieży”

Pierwsza część szkolenia będzie poświęcona analizie wyników i wniosków z przeprowadzonej diagnozy i wstępnym pomysłom, które będą podstawą do budowania długofalowej oferty instytucji skierowanej do młodzieży. Wnioski i pomysły zostaną skonsultowane z oraz z młodzieżą zaproszoną specjalnie po to, by wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych pomysłów.

Druga część szkolenia w całości poświęcona będzie komunikacji i sposobom nawiązywania skutecznego dialogu z młodzieżą w języku słyszanym i rozumianym przez młodzież.

Kolejną formą wsparcia uczestników będzie Tutoring

lipiec – październik (2-godzinne indywidualne spotkania, raz w miesiącu)

Metoda tutoringu została wypracowana na potrzeby jednego z programów Szkoły Liderów i polega na organizowaniu cyklicznych spotkań uczestnika projektu z tutorem, podczas których tutor towarzyszy, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem z uczestnikiem i pomaga mu wypracować rozwiązania konkretnych problemów oraz nakreślić plan rozwoju.

10 uczestników projektu, po jednym z każdej instytucji, zostanie objętych opieką tutora i przy jego wsparciu opracuje strategię instytucji nastawioną na włączanie młodzieży w działania instytucji. Spotkania z tutorami będą się odbywały na przestrzeni 4 miesięcy: lipiec – październik – jedno spotkanie w miesiącu w terminie dogodnym dla uczestnika i tutora.

 

 

logo_biale_wspolfinansowanie