O nas


Jednym z najwa偶niejszych wyzwa艅 rozwojowych stoj膮cych dzi艣 przed Polsk膮 jest zbudowanie kapita艂u spo艂ecznego, który jest nie tylko warto艣ci膮 sam膮 w sobie, ale stanowi swojego rodzaju paliwo dla wszystkich pozosta艂ych wyzwa艅 rozwojowych. Kluczowym czynnikiem dla wzrostu kapita艂u spo艂ecznego jest liderstwo, które stanowi istotne narz臋dzie budowania kooperacji, wi臋zi wzmacniaj膮cych zaufanie, aktywno艣ci obywatelskiej, dzia艂a艅 na rzecz dobra wspólnego.

Nie mniej wa偶nym czynnikiem rozwoju jest przygotowanie kadr publicznych do przeprowadzenia koniecznych zmian, wyposa偶enie ich w kompetencje tworzenia wizji, podejmowania ryzyka, dzia艂ania w oparciu o d艂ugofalowe strategie, anga偶owania innych, tworzenia warunków do kooperacji wokó艂 wspólnych celów i kreatywno艣ci. Konieczne jest wzmacnianie i rozwój liderskich kompetencji i postaw ludzi, którzy rozwój Polski, swoich instytucji, organizacji i wspólnot lokalnych maj膮 kszta艂towa膰. Potrzebna jest 艣wiadoma polityka wspierania silnych, wyposa偶onych we wp艂yw, którzy poci膮gn膮 za sob膮 innych.

Na t臋 potrzeb臋 staramy si臋 od ponad 15 lat odpowiada膰.