Akademia Liderów Wolontariatu

 

„Akademia Liderów Wolontariatu” to program przygotowany przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa w ramach „Ochotników Warszawskich”. Program ma na celu wyłonienie (we współpracy z organizatorami warszawskiego wolontariatu) szczególnie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy i wyposażenie ich w umiejętności i wiedzę pozwalającą na pełnienie roli koordynatora grup wolontariackich.

W ramach działań w programie zrekrutowani uczestnicy, podzieleni na grupy projektowe, mają za zadanie przygotować pod opieką doświadczonego mentora lub mentorki plan własnego projektu i zrealizować go w wyznaczonym czasie (z dofinansowaniem uzyskanym od Urzędu m.st. Warszawy), a następnie zaprezentować wyniki swojej pracy podczas spotkania z uczestnikami i organizatorami.

„Akademia Liderów Wolontariatu” składa się z:

  • dwóch szkoleń (w tym jednego wyjazdowego);
  • pracy w grupach mentorskich nad wypracowanymi podczas szkoleń planami projektów;
  • podsumowania działań.

Do tej pory odbyły się dwie edycje projektu : w 2017 i 2018 r.