Akademia Liderów Wolontariatu

Akademia Liderów Wolontariatu” to program przygotowany przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa w ramach „Ochotników Warszawskich”. Program ma na celu wyłonienie (we współpracy z organizatorami warszawskiego wolontariatu) szczególnie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy i umożliwienie im realizacji własnych społecznych inicjatyw.

W ramach działań w programie zarekrutowani uczestnicy mają za zadanie przygotować pod opieką doświadczonego mentora lub mentorki plan własnego projektu i zrealizować go w wyznaczonym czasie (z dofinansowaniem uzyskanym od Urzędu m.st. Warszawy), a następnie zaprezentować wyniki swojej pracy podczas spotkania z uczestnikami i organizatorami.

„Akademia Liderów Wolontariatu” składa się z:

  • szkolenia przygotowującego do realizacji działań,
  • pracy w grupach mentorskich,
  • realizacji własnych inicjatyw społecznych.

Do tej pory odbyły się dwie edycje projektu : w 2017 i 2018 r.

Rekrutacja do kolejnej edycji rozpocznie się w lutym 2019 r.

 

Projekt „Akademia Liderów Wolontariatu” realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.