Fundacja

Misja

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 20 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej – świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

Podstawowe programy Fundacji, dzięki zaangażowaniu donorów i darczyńców, pozostają od wielu lat bezpłatne. Ponadto Szkoła Liderów oferuje indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta programy i usługi. Zysk z działalności gospodarczej w całości przeznaczany jest na cele statutowe organizacji.

Wartości

Szkoła Liderów upowszechnia model przywództwa opartego na:

odpowiedzialności
Inwestujemy w osoby o zdolnościach przywódczych, które nie boją się wyzwań i związanych z nimi poświęceń; w liderów, którzy nie wahają się podejmować trudnych wyborów i śmiałych decyzji oraz biorą pełną odpowiedzialność za ich konsekwencje.

budowaniu zaufania i współpracy
Wierzymy, że dobre przywództwo dalekie jest od wodzostwa. Istnieją różne wzorce zachowań liderów, jednak wszystkie łączy umiejętność angażowania innych i poszukiwania sprzymierzeńców.

tworzeniu wizji odpowiadających na aktualne problemy w Polsce i na świecie
Tematy poruszane podczas programów Szkoły są głęboko zakorzenione w zastanej rzeczywistości polskiej i światowej. Stymulujemy dyskusję i poszukiwanie rozwiązań w obszarach ważnych dla rozwoju Polski: gospodarka, środowisko, energetyka, edukacja, system społeczny, ustrój i samorząd.

odwadze i skuteczności we wprowadzaniu zmian
Absolwentów namawiamy do obierania skutecznych strategii wprowadzania zmian i zajmowania pozycji wpływu, w tym stanowisk, urzędów i innych funkcji formalnych.

poszanowaniu demokracji
Misja Szkoły opiera się na poszanowaniu instytucji państwa i prawa. Do programów SL przyjmujemy przedstawicieli wszystkich demokratycznych ruchów i opcji światopoglądowych, dbając o zachowanie różnorodności i odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej.

Absolwenci

Przez programy Szkoły Liderów przeszło już ponad 4000 osób. Są to osoby działające w Polsce, dla Polski i w środowiskach polonijnych.

Inwestujemy w osoby aktywnie budujące życie publiczne: członków partii, stowarzyszeń i organizacji politycznych, osoby piastujące urzędy i pełniące funkcje na wszystkich szczeblach samorządu, liderów organizacji pozarządowych i nieformalnych koalicji, działaczy na rzecz spraw lub swoich miejscowości. Liderzy naszych programów przedstawiają całe spektrum społeczne pod względem wieku, rodzaju działalności publicznej i wyznawanego światopoglądu.

Sieć naszych absolwentów jest głęboko zakorzeniona w sferze publicznej. Wśród uczestników programów znajdują się aktywiści społeczni, działacze lokalni, przedstawiciele władz samorządowych, think-tanków i dużych organizacji pozarządowych, a także urzędnicy administracji publicznej i politycy. Absolwenci Szkoły zasiadają w Europarlamencie, Parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych w ponad 40 krajach na całym świecie.

Obecnie w samorządzie mandat pełni 171 absolwentów programów Szkoły Liderów – w tym 32 prezydentów, burmistrzów i wójtów. W wyborach powszechnych w 2015 do Sejmu i Senatu z 8 różnych list wystartowało 24 absolwentów. Dziewięcioro z nich zdobyło mandat i pełni funkcję posła.

Nasze metody

Programy Szkoły Liderów różnią się intensywnością, długością trwania i charakterem w zależności od rodzaju przywództwa, jaki kształtują: lokalnego, politycznego, czy na poziomie samorządowym. Jednocześnie wszystkie programy opierają się na kilku podstaowwych elemntach metodyki Szkoły. Są to:

debata oksfordzka
Służy nauce rzeczowej i pełnej argumentacji, poszanowaniu zasad kultury, wzbudza szacunek do oponenta i ćwiczy wystąpienia publiczne

trening liderski typu outdoor
Intensywne doświadczenie formacji grupowej, stanowiące podstawę do diagnozy własnych słabych i mocnych stron

praca merytoryczna w małych grupach
Oparta na budowaniu autentycznej relacji z bardziej doświadczonymi liderami

tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń
Dyskusje formacyjne, world Cafe, forum dobrych praktyk

spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk

warsztat na temat budowania wizerunku, uczący publicznych wystąpień

szeroka gama gier i narzędzi szkoleniowych
Systemy firm Metalog, The Grove, Points of You, RSVP Design, a także gry i narzędzia autorskie, tworzone na zamówienie

Naszą siłą są ludzie
Szkołę Liderów prowadzą doświadczeni trenerzy i superwizorzy. Naszymi trenerami są osoby sprawdzone, dbające o atmosferę i skuteczność szkolenia. Naszych tutorów i coachów wyróżnia uważność na potrzeby, podążanie za klientem, umiejętność wydobywania potencjału i dawania przestrzeni do rozwoju. Nasi mentorzy i eksperci to osoby doświadczone, posiadające autorytet w swojej dziedzinie. Mamy jedną z największych sieci kontaktów, współpracujemy z grupą kilkudziesięciu trenerów i coachów oraz blisko 4000 liderów – Absolwentów naszych programów i szkoleń.

Rada i Zarząd

Rada Fundacji

Prof. Zbigniew Andrzej Pełczyński – przewodniczący Rady
Rafał Mrówka
Mirella Panek-Owsiańska
Urszula Pasławska
dr Marcin Walecki

Zarząd Fundacji

Katarzyna Czayka-Chełmińska- prezeska

Przemysław Radwan-Rohrenschef  – wiceprezes

Agnieszka Szelągowska

Zespół

Katarzyna Czayka-Chełmińska
prezeska zarządu FSL

W Szkole od 1995 roku. Początkowo trenerka facylitacji, pracy z grupą i negocjacji. Przekonana szybko przez ZAPa, że jakość przywództwa to kwestia kluczowa, na stałe związała się z organizacją. Współtworzyła program Liderzy PAFW, rozwijała unikalną metodę tutoringu. Miała też znaczący wpływ na rozwój mediacji rodzinnej w Polsce. Nasza Szkolna rodzina również daje jej nieustanną możliwość rozwoju w tej dziedzinie.

[email protected]

Przemysław Radwan-Rohrenschef
wiceprezes FSL

Ze Szkołą Liderów od 1995 roku, zaczynał jako człowiek od wszystkiego – warsztatów dla młodzieży, sieci komputerowej i pierwszej strony www Szkoły. Absolwent II Szkoły Liderów, potem wewnętrzny jej krytyk i jednocześnie twórca większości programów Szkoły przez lata. W latach 2014-2017 prezes fundacji. A głównie wielki orędownik wspierania liderów, którzy mają odwagę „wychylić się” w stronę polityki każdego szczebla.

[email protected]

Agnieszka Szelągowska
Członkini zarządu, Program Liderzy PAFW

Trzon zespołu trenerskiego. Specjalistka od tego, co w Szkole unikalne – metody tutoringu. Od 7 lat w programie Liderzy PAFW. Szkoli, wspiera w rozwoju, superwizuje tutorów i coachów. Wielokilometrowe dystanse między tutorami zapełnia dobrą literaturą. W wolnych chwilach biega, najczęściej o 4 rano.

[email protected]

Małgorzata Czarnecka
Działalność gospodarcza

W Szkole od czerwca 2017 r., w sektorze NGO nieprzerwanie od lat 20. W Szkole zajmuje się działalnością gospodarczą. W tym kontekście wysoka marża, jakość usługi i zadowolenie klienta to jej trójkąt satysfakcji. Każdą wolną chwilę spędza w ogrodzie, gdzie toczy się jej drugie życie. Każdą dłuższą wolną chwilę spędza gdzieś w świecie – z dala od utartych szlaków i all inclusive. Dlatego czasem śni, że kupiła działkę w Nepalu.

Agnieszka Muras
Program Szkoła Liderów Miast

Działaczka społeczna i koordynatorka projektów związana z sektorem pozarządowym. Początki zaangażowania społecznego testowała pracując w Cieszynie w obszarze edukacji kulturalnej i miejskiej, a zdobyte tam doświadczenia przekuwa obecnie na pracę z liderami (głównie) średnich miast. Za punkt honoru stawia sobie wywożenie ludzi z centrum na peryferia w myśl idei, że świat nie kończy się na Warszawie.

Beata Borkowska-Ślósarska
Kierowniczka Fundacji

Kierowniczka Fundacji, w zespole od 2017 roku. W Szkole Liderów odpowiada za „przestrzenie międzyprojektowe”, czyli sprawy ogólnofundacyjne (finansowe, prawno-formalne, organizacyjne oraz koncepcyjne). Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami szkoleniowymi – zwłaszcza rozwojowymi oraz tymi, które dotyczączą wdrażania zmian w organizacjach. Dodatkowo kompetencje zawodowe zdobywała między innymi w dziale personalnym oraz w dziale finansowym. Przez lata łączyła pracę w organizacjach pozarządowych z pracą dla firm komercyjnych. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, podróżując i zaczytując się w reportażach.

Maja (Maria) Mańkowska
Warszawskie programy młodzieżowe

Związana ze Szkołą od 2006 roku, kiedy współrealizowała akcję „Masz głos, masz wybór!”. W 2007 odeszła na trzy kolejne urlopy macierzyńsko-wychowawcze. Od września 2015 (po 8 latach!) znów na pokładzie, bo „Fundacja to jest miejsce do którego się wraca”. Pracowała przy webinariach samorządowych i projektach międzynarodowych. W 2016 koordynowała projekt „Bez mieszkańców się nie da” – o konsultacjach społecznych dla samorządowców na Ukrainie. Od 2017 prowadzi dwa warszawskie projekty: Warszawską Akademię Młodych Liderów i Przełącz się na młodzież. Jest fanką filozoficznych spostrzeżeń własnych dzieci, aktywność fizyczna jest jej żywiołem, walczy o ekostandard w swoim domu, a jej ulubionym przedmiotem jest warszawska karta miejska.

[email protected]

Julia Szcześniak
Program Liderzy PAFW

W Szkole od kilku lat pracuje z absolwentami programu Liderzy PAFW, m.in. prowadząc Laboratorium Innowacji Liderskich. Niestrudzona bojowniczka o porządek w finansach programu. Jeździ rowerem po Polsce niezbyt pospiesznie. Można z nią porozmawiać po litewsku.

juli[email protected]

 

Agata Gajda
Program Liderzy PAFW

W zespole od maja 2017. Trzyma budżet programu Liderzy PAFW i dba o relacje, koordynując program Alumni. Pilnuje, żeby rzeczy szły zgodnie z planem. Z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego związana od kiedy pamięta, prywatnie i zawodowo zajmowała się wspieraniem rozwoju społeczności lokalnych. Osobiście silnie utożsamia się z warszawskim Grochowem, gdzie mieszka, animuje okolicę, śpiewa altem w sąsiedzkim Chórze „Grochów” i przewodzi Stowarzyszeniu „F jak Wszyscy” (http://fjakwszyscy.pl/).

[email protected]

Paulina Książek
Program Liderzy PAFW
Koordynatorka XIV edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także 6 poprzednich edycji, gdzie pracuje z liderami lokalnymi z całej Polski. Odpowiada za Program od strony merytorycznej i organizacyjnej. Przed kilku laty tworzyła Program Alumni, którego odbiorcami są absolwenci programu Liderzy PAFW, a także koordynowała ogólnopolską akcję „Masz głos, masz wybór”. Wychowana nad jeziorem, sercem z Warmii i Mazur, ale równie mocno związana z Warszawą. Prywatnie wielbicielka dobrego jedzenia i hiszpańsko-włoskich klimatów.
Aneta Birnbaum
Programy warszawskie

Aktywistka społeczna związana z tematyką mniejszości i koordynatorka projektów, w Szkole Liderów od maja 2017 roku. W Fundacji zajmuje się głównie (choć nie jedynie) programami rozwojowymi skierowanymi do warszawskich wolontariuszy. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i teraz z przyjemnością redaguje każdy tekst, który wpadnie jej w ręce. Jeśli ma jakąś wolną chwilę, natychmiast znajduje sobie coś do roboty.

Anna Warwas
Programy warszawskie, Program Liderzy PAFW

Swoją przygodę ze Szkołą rozpoczęła w Programie Alumni w 2015 roku. Wróciła, aby koordynować Szkołę Liderów Miasta Ełku oraz organizować konferencje i inne wydarzenia. Jest człowiekiem od wszystkiego, ale przede wszystkim logistycznym ninja. Interesuje ją wszystko to, co związane z animowaniem społeczności lokalnych.

Agnieszka Wróblewska
Program Liderzy PAFW

Patrząc na obszary jej działalności można stwierdzić, że ominęła jedynie sektor publiczny:  od lat szkolnych związana z harcerstwem, potem działaczka i pracowniczka w różnych organizacjach pozarządowych, następnie przez 3 lata rozwijała własną firmę – drukarnię  tkanin. Z tak różnorodnym doświadczeniem we wrześniu 2018 roku dołączyła do zespołu Programu Liderzy PAFW, aby zadbać o dalszy rozwój absolwentów. Do pracy jeździ na rowerze, a w czasie wolnym na rolkach. Ma dwóch synów, którym uwielbia czytać.

Maria Klaman
Szkoła Liderów Politycznych

W Fundacji od maja 2018 roku, zajmuje się rozwijaniem ścieżki samorządowej absolwentów Szkoły Liderów oraz programem Szkoły Liderów Politycznych. Od lat związana z sektorem pozarządowym, gdzie angażuje się w działania obywatelskie i kulturalne – wcześniej w trójmiejskiej Krytyce Politycznej, dzisiaj w Warszawie. Moderatorka i menedżerka wielu debat i projektów dotyczących polityki miejskiej, polityki senioralnej, demokracji, partycypacji obywatelskiej i kultury. Mieszka w Nowych Włochach, dzięki którym z dziecięcą radością odkrywa lokalność Warszawy. Miłośniczka kaszubskiej przyrody i literatury pisanej przez kobiety.

Helena Belina-Brzozowska
Administracja, Program Szkoła Liderów Miast

Administratorka biura Fundacji i wsparcie zespołu w czasie wszystkich dużych wydarzeń. Na co dzień studentka socjologii stosowanej i antropologii społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.  W wolnym czasie dużo czyta. Doskonała partnerka do dyskusji o literaturze.

Areta Wasilewska-Gregorowicz
Program Liderzy PAFW

Od 20 lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się jawnością i przejrzystością życia publicznego. Ma wiedzę na temat różnych modeli wpływania na władzę i zachęcania do kompromisu (przez edukację), sieciowania organizacji czy komisji rewizyjnych (weryfikacja dokumentów, sprawy finansowe w organizacjach).  Uczestniczy w sprawach Budżetu Partycypacyjnego (teraz obywatelskiego) w Warszawie od początku – jako projektodawczyni (zrealizowano np. Plac Zabaw dla Dorosłych w Ursusie), jako członkini zespołu dzielnicowego i członkini Rady ds Budżetu przy Prezydencie m. st. Warszawy. Ma czwórkę dzieci – nastolatków. Uwielbia prace manualne, aktualnie wyszywa i uczy się rysunku henną.

Kinga Wiśniewska
Specjalistka ds. komunikacji

Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania specjalistka ds. nowych technologii i komunikacji. Społeczniczka i współzałożycielka Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie. Absolwentka XIII edycji Programu Liderzy PAFW.  Wierzy w siłę małych centrów świata i stara się łączyć perspektywę prowincji z perspektywą Warszawy, przerzucając mosty wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Założyciel

Szkołę Liderów w 1994 roku założył profesor Pełczyński.

„Profesor Zbigniew Pełczyński zawsze wyprzedzał swój czas. Piętnaście lat temu otworzył Oksford dla polskich naukowców, w roku 1987 przekonał filantropa George’a Sorosa, by założył w Polsce Fundację Batorego, w roku 1994 stworzył Szkołę Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Młodzi współpracownicy skarżą się, że nie nadążają za nim. Jeden z nich przywitał go kiedyś rano słowami: „Pan już w pracy, panie profesorze?”. „Właśnie wychodzę” – odpowiedział 71-letni Pełczyński, który od poprzedniego dnia siedział nad papierami. Mówi o sobie, że z naukowca zamieniał się stopniowo, od lat 80., w „przedsiębiorcę społecznego”, czyli kogoś, kto wyczuwa potrzeby społeczne i znajduje praktyczne sposoby, by je zaspokoić. Po powstaniu trafił do Anglii. Studiował tam politologię i ekonomię. W świecie nauki stał się znany jako heglista. Do roku 1993, kiedy przeszedł na emeryturę, był wykładowcą w Oksfordzie. Czuł się jednak przede wszystkim, jak sam mówi, dydaktykiem. Wśród studentów, z którymi nadal wiążą go więzi przyjaźni, był i Bili Clinton. Profesor lubi kontakt z młodzieżą. – Dzięki nim nie patrzę wstecz, lecz w przyszłość – mówi.

Pełczyński należy do najmłodszego pokolenia wojskowej emigracji londyńskiej; od starszej, wyższej rangą, dzielił go od początku stosunek do kraju. Przyjeżdżał do Polski od 1956 roku, próbował wyrobić sobie własne zdanie na temat reformowalności systemu. Ogłoszenie stanu wojennego zinterpretował jednoznacznie jako początek końca komunizmu. Z takiej diagnozy wynikało, że najważniejsze jest przygotowanie kraju do życia po zmianie ustroju. Postanowił więc umożliwić polskim naukowcom zbliżenie do światowej nauki. Przekonał Oksford, by uruchomił szeroki program stypendialny dla Polaków. Dzięki niemu od roku 1982 do dziś na tę uczelnię wyjechało ponad 450 polskich naukowców. Wyjeżdżają też tam najzdolniejsi studenci V roku i przyszli doktoranci. W latach 80. profesor Pełczyński nawiązał kontakt z milionerem węgierskiego pochodzenia George’em Sorosem. założycielem Fundacji „Open Society”. Wspólna im obu była popperowska idea budowy „społeczeństwa otwartego”. „Zawrzyjmy umowę – zaproponował Soros – za każdego Węgra sprowadzonego do Oksfordu sfinansuję pobyt jednego Polaka”. I tak w roku 1986 do Oksfordu trafiło dzięki Pełczyńskiemu także pierwszych dziesięciu Węgrów. Kiedy na stypendia zaczęli przyjeżdżać naukowcy z innych krajów Europy Środkowej i ZSRR, z programu polskiego zrobił się środkowoeuropejski. Niestrudzony Pełczyński przekonał Cambridge, Manchester i inne uczelnie brytyjskie, by włączyły się do programu. Kolejnym pomysłem na zbliżenie Polski do Zachodu była Fundacja Batorego. Istniała już na Węgrzech, Pełczyński namówił Sorosa, by utworzyć fundację także w Polsce. Założył ją w Warszawie w jego imieniu w roku 1988. Od roku 1989 profesor współpracował w rządami solidarnościowymi. Dziś woli zmieniać rzeczywistość kształcąc polskie elity.

– Najlepsi pociągną resztę – mówi profesor. Dlatego założył i prowadzi Szkołę Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Przyszłych polityków, działaczy samorządowych i społecznych szkoła kształci w trudnej sztuce dogadywania się, dochodzenia do kompromisu. Konikiem profesora jest wprowadzenie w Polsce sztuki debaty oksfordzkiej, cywilizowanej dyskusji prowadzonej według ścisłych reguł. Zdołał zapalić do swojego pomysłu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy już takie dyskusje prowadzą. Pełczyński ma nadzieję, że klubami debatanckimi pokryje wkrótce cały kraj, a potem Białoruś i Ukrainę. Uczestnicy Szkoły Liderów mogą doskonalić umiejętności obserwując wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii, pracując w biurze jednego z senatorów amerykańskich, na stażu w Sejmie czy w firmach konsultingowych.

– W naszym pokoleniu emigracji londyńskiej – mówi z żalem przyjaciel Pełczyńskiego, poeta i pisarz Bolesław Taborski – były tysiące ludzi z dużym dorobkiem zawodowym, gotowych na emeryturze przyjechać do kraju, by służyć swym doświadczeniem. Stąd nikt jednak nie wołał. Dobrze, że profesor sam stawił się na jego potrzeby.”

Maria Kruczkowska; „Magazyn Gazety Wyborczej” nr 2, 10 stycznia 1997 r.
Profesor Zbigniew Andrzej Pełczyński (ZAP) urodził się w Grodzisku Mazowieckim w 1925 roku. W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Na Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji studiował ekonomię i nauki polityczne, a na Uniwersytecie Oksfordzkim filozofię polityczną i politologię. W 1956 roku (również w Oksfordzie) obronił pracę doktorską z filozofii politycznej Hegla. Cztery lata wcześniej zdecydował się na stałe zostanie w Anglii i przyjął obywatelstwo brytyjskie. W nowej ojczyźnie założył rodzinę.

W 1953 zaczął wykładać na Uniwersytecie Oksfordzkim głównie filozofię polityczną, historię myśli społecznej i politycznej, systemy polityczne, przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz historię powojenną Polski.

Poza zajęciami dydaktycznymi, prof. Pełczyński organizował stypendia w Oksfordzie dla naukowców i studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki niemu w ciągu 15 lat wyjechało na Uniwersytet oksfordzki około 1300 osób.

Na początku lat dziewięćdziesiątych profesor Pełczyński był doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP, członkiem zespołu Ministra Szefa URM-u ds. reform centrum rządu i członkiem Rady Premiera RP ds. kształcenia urzędników państwowych, a także konsultantem EWG i OECD ds. programów reformy władz państwowych i administracji publicznej w Polsce.

Profesor nadal aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii pełni kilka funkcji społecznych, m. in. jest przewodniczącym Stefan Batory Trust w Oksfordzie (organizacji zajmującej się promocją edukacji, nauki kultury polskiej), członkiem Rady Powierniczej Polonia Aid Foundation Trust w Londynie. W 1988 roku w imieniu Georga’a Sorosa zakładał w Polsce Fundację im. Stefana Batorego; obecnie jest członkiem Rady Fundacji.

W 1994 roku Zbigniew Pełczyński założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (obecnie Fundacja Szkoła Liderów), która prężnie kontynuuje jego dzieło.

Wesprzyj nas

Fundacja Szkoła Liderów finansowana jest ze środków publicznych (system grantowy), jak i prywatnych. Obecnie utrzymanie instytucji gwarantują środki pochodzące od:
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Orange Polska

Fundacja nie istniałaby bez wsparcia firm i prywatnych darczyńców, w tym Absolwentów Szkoły Liderów, a także bez klientów biznesowych i społecznych, którzy zamawiają nasze usługi.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt lub współpracę, napisz na:
[email protected]

Kontakt

[email protected]
22 556 82 50

ul. Wiejska 12A
00-490 Warszawa

NIP: 7010425839
KRS: 0000509561
bank: 12 1240 6175 1111 0010 5796 0253
Bank PKO S.A., o/Warszawa, ul. Jasna 1|