Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Programem zarządza Zespół Przywództwa Lokalnego:
Katarzyna Czayka-Chełmińska – koordynacja
Paulina Książek – opiekunka XII edycji
Maria Makowska – opiekunka XII edycji
Agnieszka Szelągowska – opiekunka XII edycji oraz tutorów
Anna Małyszko – program Alumni
Magdalena Plewowska-Semik – program Alumni
Julia Szcześniak – program Alumni

to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego. Jest wyjątkową propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych, a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Cele Programu „Liderzy PAFW”:
– Rozwijamy liderskie kompetencje uczestników – wiedzę, umiejętności, doświadczenia, postawy
-Wzmacniamy pozycje, które zajmują w swoich środowiskach i poszerzamy ich możliwości wpływania na zmiany
– Kreujemy silnych, świadomych i kompetentnych lokalnych liderów
– Program „Liderzy PAFW” jest skierowany do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić. Wiedzą, że aby zmieniać swoje otoczenie, muszą zacząć od zmieniania samych siebie. Chcą się rozwijać jako liderzy swoich społeczności, mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go, chcą się zmieniać.

Program trwa 15 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu pozostają z nami w ramach programu „Alumni” stworzonego dla absolwentów.

Nowości w programie