Pomagam – Zyskuję

„Pomagam – Zyskuję” to program przygotowany z myślą o warszawskich wolontariuszkach i wolontariuszach współpracujących z  organizacjami pozarządowymi i instytucjami na terenie całej Warszawy. Realizowany jest w ramach projekt „Ochotnicy warszawscy” do końca 2018 roku. W drugiej edycji „Pomagam – Zyskuję” uczestnicy mają możliwość skorzystania z miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej, obejmującej łączenie 29 szkoleń z 19 różnych tematów. Szkolenia będą trwały
do grudnia 2018 r.

Program jest odpowiedzią na potrzebę przygotowania i prowadzenia miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie. Zachęcamy organizatorów wolontariatu do zgłaszania ochotników na wybrane szkolenia. Dzięki temu w instytucjach pozostanie nowa wiedza i kompetencje nabyte
przez wolontariusza, a doświadczenie szkoleniowe przyczyni się do wzmocnienia jego więzi z organizatorem i będzie przydatne w dalszym rozwoju.

Wypełnij formularz i zgłoś swojego wolontariusza. Jego udział to inwestycja w przyszłość twojej instytucji.

Więcej szczegółów na stronie www.ochotnicy.waw.pl w zakładce szkolenia.

 

Projekt „Pomagam- Zyskuję” realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.