poszukujemy lokalnego koordynatora/ki wizyt studyjnych (województwo pomorskie)

Data: 06.08.2017
SLPAP (2015-08-31 Lodz)_0238

Ogłaszamy konkurs na organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych w ramach Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej. Celem całego projektu jest rozwój kompetencji liderskich oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i obywatelskiej działaczy środowisk polonijnych z krajów Ameryki Pólnocnej. Konkurs kierujemy do Absolwentek i Absolwentów, uczestników programów prowadzonych przez Fundację Szkoła Liderów, zamieszkujących województwo pomorskie.

 

Temat wizyty: Budowanie współpracy na poziomie lokalnym

Cele wizyty studyjnej:

 • pokazanie przykładów ciekawych inicjatyw angażujących lokalną społeczność
 • pokazanie sposobów i narzędzi budowanie skutecznej sieci współpracy (Jak budować lokalną współpracę: z innymi organizacjami, samorządem, instytucjami publicznymi i prywatnymi, mediami, lokalną społecznością?)
 • pokazanie przykładów prężnie działających organizacji, np. opierających się na dobrze funkcjonującym zespole wolontariuszy
 • pokazanie procesu budowanie przez nową organizację bądź lidera, swojej pozycji w lokalnej społeczności

 

Termin:

28 – 29 sierpnia 2017

 

Grupa:

28 osób – 24 uczestników + 1 koordynator + 2 asystentów + 1 kierowca

 

Budżet:

 • Wynagrodzenie koordynatora: 500 zł – za przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej
 • Nocleg + śniadanie w dniach 28/29.08 i 29/30.08 – maks. 130 PLN od osoby (28 osób – 13 dwójek, 2 jedynki)
 • Obiad 29.08 i 30.08 oraz kolacja 29.06 – 28 osób / maks. 50 PLN za osobę za każdy posiłek
 • koszty zwiedzania Ok. 20 PLN na osobę (24 uczestników, 2 asystentów, 1 koordynator + koordynator wizyty studyjnej)

 

Do zadań koordynatora należeć będzie organizacja wizyty studyjnej, w tym w szczególności:

 • przygotowanie programu wizyty zgodnego z tematem przewodnim – w razie wątpliwości co do interpretacji tematu prosimy o kontakt
 • przygotowanie materiałów o regionie dla uczestników w języku polskim przedstawiających specyfikę danego obszaru oraz program wizyty i przesłanie go koordynatorom programu
 • koordynacja wizyty i odpowiedzialność za realizację jej programu.
 • zorganizowanie od strony programowej wszystkich punktów programu wizyty studyjnej
 • przygotowanie zaplecza logistycznego – przerwa kawowa, posiłki trakcie wizyty, ew. nocleg, odpowiednia sala, nagłośnienie i inne
 • towarzyszenie uczestnikom wizyty studyjnej podczas wszystkich punktów programu;
 • promocja projektu Szkoła Liderów Polonijnych oraz samej wizyty wśród lokalnych mediów wraz ze sporządzeniem dokumentacji z tej promocji;
 • przygotowanie sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanego zadania;
 • dopilnowanie by koszt wizyty był zgodny z przewidywanym budżetem;
 • tam, gdzie to będzie możliwe, prosimy o wystawianie faktur z formą płatności: przelew bądź płatność kartą

Chcemy, aby poza realizacją celów i tematu wizyt studyjnych, uczestnicy Szkoły mieli możliwość poznania miejscowości Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i propozycje.  Prosimy o uwzględnienie w programie czasu na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami programu oraz czasu wolnego dla uczestników. 

 

Od kandydatów na koordynatorów oczekujemy:

 • doświadczenia w organizacji podobnych przedsięwzięć;
 • całkowitej dyspozycyjności w okresie wizyty;
 • przygotowania interesującego i realizującego cele projektu programu
 • Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny w terminie do dnia 06.08.2017 r. przesłać na adres klaudia.wojciechowka@szkola-liderow.pl
 • krótki opis swoich doświadczeń w organizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
 • proponowany ramowy program wizyty studyjnej w wybranym mieście, z krótkim wyszczególnieniem celów poszczególnych merytorycznych punktów programu;
 • przewidywany budżet wizyty studyjnej z wyszczególnionymi kwotami brutto

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatorki Projektu Klaudii Wojciechowskiej (Klaudia.wojciechowska@szkola-liderow.pl | tel: 22 556 82 67, +48 691 022 426)

 

nowa belka