Wyniki rekrutacji do Warszawskiej Akademii Młodych Liderów

Fundacja Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją Civis Polonus realizują
II edycję projektu Warszawska Akademia Młodych Liderów w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

Do tegorocznej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów przyjęliśmy:

 

Kinga Antczak
Helena Bellon
Jan Dąbrowski
Franciszek Dubicki
Łukasz Górski
Kinga Góźdź
Michał Gruszkowski
Ilona Jenek
Ada Kokot
Hubert Kozierkiewicz
Małgorzata Lebioda
Patrycja Lubelska
Sandra Łebkowska
Maria Łowkis
Klaudia Izabela Majewska
Patrycja Matusiak
Adam August Michalik
Karolina Moczyńska
Karolina Molska
Alicja Mroczek
Gabriela Oziemska
Anna Pińczuk
Marcin Pisański
Maria Pisera
Ernest Przyżecki
Katarzyna Roszkowska
Marika Rożewska
Wiktoria Ryszkiewicz
Julia Sobczyk
Patryk Stachowski
Aneta Tall
Miłosz Warchoł
Wojciech Winkiel
Wojciech Wójcik
Mateusz Zieliński
Agnieszka Żelizkowicz

 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

 

Szczegółowy opis projektu:

Akademia ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

 

Warszawska Akademia Młodych Liderów, zgromadzi 36 młodych aktywnych

warszawiaków, którzy chcą:

– działać bardziej profesjonalne,

– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,

– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

 

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie spierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu realizując wspólne projekty. Sieć będzie obejmowała kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu będą miały okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

Program Warszawskiej Akademii Młodych Liderów będzie realizowany z wykorzystaniem różnych form edukacyjnych:

  • warsztat wprowadzająco-integracyjny – 14 maja
  • 3-dniowego szkolenie wyjazdowe – 15 – 17 czerwca
  • 4 spotkania wspomagające proces rozwoju liderskiego:

I spotkanie – 29 – września,

II spotkanie 20 – października,

III spotkanie 10 – listopada,

IV spotkanie 1 – grudnia

  • Konferencja podsumowująca – 7 grudnia

 

W sumie uczestnicy Akademii wezmą udział w ponad 40 godzinach warsztatów, spotkań z trenerami, ekspertami i innymi zaproszonymi gośćmi.

Ponadto odbędą trening zadaniowy, w ramach którego przygotują własne projekty społeczne związane z obszarami, którymi się szczególnie interesują. Efekty projektów zostaną  zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej Akademię.

Zakres merytoryczny działań Akademii został oparty z jednej strony na bogatym doświadczeniu wspierania liderów i metodologii dot. przywództwa, jaką dysponuje Fundacja Szkoła Liderów, oraz na doświadczeniu w zakresie pracy z młodzieżą, a w szczególności z młodzieżowymi radami i samorządami uczniowskimi, którym dysponuje Fundacja Civis Polonus. Zakładamy, że ważną rolę w projekcie będą mieli także przedstawiciele władz miasta, urzędnicy i osoby pracujące z młodzieżą w ramach instytucji miejskich. Pozwoli to na wzmocnienie dialogu i lepszą współpracę młodych warszawiaków z tymi osobami, co przyczyni się do lepszej polityki młodzieżowej w Warszawie.

 

Fot. Rafał Motyl, UM Warszawa

Copyright All Rights Reserved © 2018

×