Rekrutujemy! Dołącz do zespołu Szkoły Liderów!

Data: 20.02.2019

Poszukujemy do zespołu Fundacji Szkoły Liderów energicznej i otwartej osoby, która interesuje się życiem publicznym w Polsce. Zapraszamy
do współtworzenia Szkoły Liderów Politycznych.

Zapraszamy do współtworzenia Szkoły Liderów Politycznych, jednego z pierwszych projektów dotyczących przywództwa w Polsce (założony przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego w 1994 roku), który kształci liderów i liderki życia publicznego różnych opcji politycznych. Jeśli chcesz rozwijać siebie i innych zapraszamy do aplikowania na stanowisko specjalisty/ki ds. organizacji i promocji Szkoły Liderów Politycznych.

Wymagania:
⎯ zainteresowanie życiem publicznym oraz współczesnymi zagadnieniami społeczno-politycznymi,
⎯ doświadczenie w organizacji wydarzeń publicznych, spotkań, warsztatów, konferencji oraz przygotowywaniu materiałów edukacyjnych,
⎯ doświadczenie w zarządzaniu projektem w zakresie formalno-finansowym (rozliczenia i sprawozdawczość),
⎯ umiejętność promocji wydarzeń publicznych i projektów społecznych
⎯ doświadczenie w pracy nad tworzeniem materiałów promocyjnych (mile widziana podstawowa znajomość programów do tworzenia grafik),
⎯ bardzo dobra organizacja pracy i wielozadaniowość,
⎯ otwartość na pracę i działanie z ludźmi o różnych poglądach,
⎯ dyspozycyjność w dniach 1-16 czerwca 2019,
⎯ mile widziane doświadczenie w działalności społecznej lub politycznej.

Zakres obowiązków:
⎯ współtworzenie programu merytorycznego Szkoły Liderów Politycznych,
⎯ promocja programu, prowadzenie strony internetowej projektu i przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych,
⎯ wsparcie organizacji procesu rekrutacyjnego,
⎯ organizacja debat, warsztatów i treningów,
⎯ wparcie w formalno-finansowym zarządzaniu projektem (rozliczenia i sprawozdawczość),
⎯ promocja projektu, prowadzenie strony internetowej projektu i przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych,
⎯ wsparcie współpracy z absolwentami i absolwentkami Szkoły Liderów Politycznych w ramach sieci absolwenckiej i organizacji wydarzeń dla nich.

Oferujemy:
⎯ udział w tworzeniu unikalnego projektu edukacyjnego z zakresu przywództwa w życiu publicznym i politycznym oraz w kreowaniu programu absolwenckiego,
⎯ umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, od 1 marca 2019 (praca w centrum Warszawy)
⎯ pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole Fundacji Szkoła Liderów, współpracującym z liderami i liderkami z całej Polski,
⎯ rozwój i możliwość udziału w organizowanych przez Szkołę Liderów wydarzeniach
i warsztatach,
⎯ kontakt i współpracę z absolwentami oraz trenerami i gośćmi projektów Szkoły Liderów (ekspertami, samorządowcami, parlamentarzystami, liderami organizacji pozarządowych, ruchów społecznych).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na [email protected]  do 20 lutego 2019 r. W tytule maila proszę wpisać „Szkoła Liderów Politycznych”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kami.  Więcej informacji: Maria Klaman, [email protected] tel. (22) 55 68259.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Fundację Szkoła Liderów:

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.

W sprawach związanych z Pani / Pana danym, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: [email protected] .

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 221§ 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917). W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko; datę urodzenia; adres do korespondencji; numer telefonu; adres e-mail; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Inne dane osobowe przekazane przez Panią / Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie efektywnej rekrutacji. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani/ Pana przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana  danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Copyright All Rights Reserved © 2018

×