Warszawska Akademia Młodych Liderów

Akademia ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

Warszawska Akademia Młodych Liderów, zgromadzi 35 młodych aktywnych warszawiaków, którzy chcą:

– działać bardziej profesjonalne,

– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,

– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu realizując wspólne projekty. Sieć będzie obejmowała kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu będą miały okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

Nowości w programie