Quiz: 25 lat Szkoły Liderów

Quiz

A co TY wiesz o Szkole Liderów?

Z okazji 25-lecia przygotowaliśmy dla Was małą zabawę. Sprawdźcie co o nas wiecie, czy znacie historię Szkoły, legendy krążące wśród Absolwentów i Absolwentek oraz ciekawostki z życia Szkoły?

Koniecznie podzielcie się z nami wynikami na Facebooku!

Results

Gratulacje!!! Jesteśmy pod wrażeniem 😀 Wiesz o nas bardzo dużo!

Och! Wiesz o nas sporo, ale jeszcze nie wszystko! Sprawdź prawidłowe odpowiedzi 😀

Share your score!
Tweet your score!
Dalej

#1. Która instytucja użyczyła nam konta bankowego, żeby umożliwić realizację pierwszej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w 1994 roku?

Dalej

#2. Ile nazw w ciągu 25 lat miała Szkoła Liderów Politycznych?

Dalej

#3. Ile było edycji Szkół Młodych Liderek?

Dalej

#4. Drugie imię profesora Pełczyńskiego to…..?

Dalej

#5. W którym roku Stowarzyszenie Szkoła Liderów przekształciło się w fundację?

Dalej

#6. Jeśli w debacie oksfordzkiej uczestniczy 4 mówców po każdej ze stron, który z nich jest mówcą zbijającym argumenty?

Dalej

#7. Jakie jest wspólne doświadczenie 90% uczestników wszystkich programów Szkoły Liderów?

Dalej

#8. Na zjazdach szkoły lub spotkaniach z absolwentami NIGDY nie wystąpił/a:

Dalej

#9. Podczas kilku edycji, Program Liderzy PAFW współpracował z guru zarządzania, który na swoje wykłady przywoził dla wszystkich uczestników:

Dalej

#10. Jednym z tutorów w Programie Liderzy PAFW była legenda opozycji lat osiemdziesiątych:

Dalej

#11. Ile absolwentek i absolwentów kandydowało w tym roku w wyborach do Parlamentu?

Dalej

#12. Jakiego programu NIGDY nie realizowała Szkoła Liderów:

Dalej

#13. Jak kończy się wierszyk wymyślony przez Profesora Pełczyńskiego? „Nie czekaj biernie, aż coś się stanie…”

Dalej

#14. Ile Szkół Liderów Polonijnych zorganizowanych zostało przez Szkołę Liderów?

Dalej

#15. Skąd pochodzą hasła: „Co jakiś czas wszystko wymaga naprawy – Kazimierz Odnowiciel”, „Te same prawa dla nich i dla nas – Kazimierz II Sprawiedliwy”, „Czy Wam się to uśmiecha, czy nie – idą wybory – Bolesław Krzywousty”?

Dalej

#16. W jakim mieście została zrealizowana pierwsza Szkoła Liderów Miast?

Dalej

#17. Dyrekcja i Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” 28 października 1996 roku przekazała na Szkołę Młodych Liderów Politycznych i Społecznych darowiznę finansową w wysokości? (Chwaliliśmy sie tym nie tak dawno na naszym facebooku :D ):

Dalej

#18. Zlot Programu Liderzy PAFW nigdy nie odbył się w…?

Dalej

#19. Na koniec Zlotu Absolwentów 3 programów (Szkoły Letniej, Liderów PAFW, Szkoły Polonijnej) w 2014 roku w Grębiszewie wszyscy uczestnicy zrobili z siebie?

Dalej

#20. Program Liderzy dla Młodizęży prowadzimy wspólnie z samorządem..?

Dalej

#21. Liderem, wg prof. Pełczyńskiego, nie może być…?

Dalej

#22. Pierwszy projekt międzynarodowy Szkoły Liderów to…?

Dalej

#23. Podczas Gali 25-lecia Szkoły Liderów otrzymaliśmy od grupy uczestników XI edycji Programy Liderów PAFW sztandar i…?

Zakończ