fbpx

Głos FSL w debacie sejmowej „Tendencje rozwoju samorządu”

Szkoła Liderów nie kreuje samorządowców, raczej wspiera w rozwoju osoby o potencjale liderskim, które obrały samorząd, jako jedną z przestrzeni swojego rozwoju - z takim zdaniem na debacie samorządowej w Sejmie wystąpiła Iwona Ciećwierz.

– Jest to rozwój indywidualny, ale z pożytkiem dla wspólnot samorządowych. Lider świadomy, posiadający wizję, stwarza większe szanse rozwoju dla samorządu, w którym działa. Dlaczego to robimy? W Polsce istnieje bardzo dobry system kształcenia i szkolenia kadry urzędniczej na szczeblu centralnym i lokalnym. Niestety, nadal brakuje systemu kształcenia władzy wykonawczej i uchwałodawczej na wszystkich szczeblach struktury samorządowej. Poprzez nasze programy wsparcia, Szkoła Liderów, stara się tę lukę zminimalizować – mówiła Iwona Ciećwierz podczas dyskusji ,,Tendencje rozwojowe samorządu terytorialnego w Polsce”.

 

W czasie dyskusji mocno wybrzmiał też wątek ograniczenia kadencyjności przedstawicieli władzy wykonawczej (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) i jego sensowności; efektywności projektów unijnych w kontekście długofalowości, a nie tylko sprawozdawczości (z wystąpienia prezesa NIK – Krzysztofa Kwiatkowskiego), perspektywy rozwoju  subregionów w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także Partnerstw publiczno – prywatnych, jako konieczności rozwojowych gmin po perspektywie 2014 – 2020.

 

Debata samorządowa pt. ,,Tendencje rozwojowe samorządu terytorialnego

 w Polsce”

            30 maja 2016 r.,Budynek Sejmu (sala 106),ul. Wiejska 4/6/8,Warszawa

Program

 

11.00 – 11.15       Otwarcie debaty i powitanie uczestników

– poseł Andrzej Maciejewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu                   Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11.15 – 11.30       Wprowadzenie

– dr Paweł Antkowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11.30 – 11.50       ,,Mapa samorządowa w Polsce – czas na zmiany?

– dr Tomasz Dąbrowski, Wydział Ekonomiczny Uniwesytetu
Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

11.50 – 12.10       ,,Między decentralizacją a autonomią – tendencje rozwojowe polskiej                                            regionalizacji” – dr Jacek Sobczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

  1. M. Skłodowskiej – Curie w Lublinie

12.10 – 12.30       ,,Kreowanie liderów samorządowych”

– Iwona Ciećwierz, Szkoła Liderów

12.30 – 13.30       Dyskusja z udziałem uczestników

– dr Paweł Antkowiak, moderator

13.30                    Zakończenie debaty

 

 

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×