fbpx

Absolwenci 1. Edycji Przywództwa w samorządzie spotkali się w Warszawie

W połowie września odbyło się uroczyste dwudniowe spotkanie absolwentów 1. edycji PwS z 2020 roku. Po raz pierwszy grupa samorządowców spotkała się na żywo, aby skonsolidować relacje nawiązane w cyklu szkoleniowym, który miał miejsce w ubiegłym roku.

W wydarzeniu wzięli udział burmistrzowie i urzędnicy wysokiego szczebla m.in. Hrubieszowa, Kraśnika, Chrzanowa, Zgorzelca. Wszyscy są absolwentami pierwszej, pilotażowej edycji programu „Przywództwo w samorządzie”, organizowanego przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska, która ze względu na pandemię SARS-COV-2 odbyła się całkowicie online.

W ramach wizyty w Warszawie uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji, podczas której mieli swoje wystąpienia:
Krzysztof Kwiatkowski, Senator RP

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu

Program Przywództwo w samorządzie rozwija umiejętności liderskie samorządowców, pozwala poznać naturalne predyspozycje i mechanizmy współpracy z innymi. Dodatkowo, jako pierwszy w Polsce, poświęcony jest zagadnieniu rezyliencji miejskiej (prężności i odporności na kryzysy). Pozwala samorządowcom dostrzec obszary, w których miasta mają małą odporność, a także wyciągać wnioski na przyszłość w celu lepszego radzenia sobie z przeciwnościami. Daje narzędzia do tego, aby skuteczniej przewidywać także nieoczekiwane szoki i przekuwać je w szanse.

Pandemia koronawirusa wymusiła na organizatorach przygotowania programu on-line, który w rzeczy samej był emanacją rezyliencji. Nie tylko taka formuła pozwoliła na udział miast odległych od siebie ponad 500 km, ale także pozwoliła na zaproszenie zagranicznych specjalistów, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniami.


Program realizowany jest we współpracy Fundacji Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×