fbpx

Samorządowcy – absolwenci i absolwentki programów Szkoły Liderów

janek

Jan Borowski

Radny Rady Miasta Świnoujście, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci’ i od 3 lat wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Świnoujściu w Świnoujściu. Ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim, pracuje w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. Polityka to dla niego służba, a swoją działalność opiera na wartościach takich jak dobro, prawda i szacunek dla bliźniego. Twardo sprzeciwił się ustawie ACTA, skutecznie walczył o pozostawienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu, udało mu się doprowadzić do otworzenia kasy biletowej PKP w lewobrzeżnej części miasta i do zamknięcia sklepu z dopalaczami po słynnej, ogólnopolskiej akcji. Absolwent 21 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Szkoły Liderów.

brożyński
Bartosz Brożyński

Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Arkadiusza Marchewki, asystent Posła do PE Dariusza Rosatiego. Radny osiedla Niebuszewo, przewodniczący szczecińskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, członek Platformy Obywatelskiej. Student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. W radzie osiedla działa na rzecz osiedlowej społeczności, współpracuje z innymi radami oraz radą Miasta Szczecin. Jako przewodniczący młodzieżówki jest koordynatorem wielu akcji charytatywnych, społecznych, politycznych oraz informacyjnych. W wolnych chwilach z zamiłowaniem oddaje się motoryzacji, gra w squasha i jeździ na rowerze, zimą wybiera snowboard. Absolwent 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 Bryk JolantaMaria Brykczyńska

Prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, radna w gminie Gniezno. Już III kadencję bierze udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady. Koordynatorka wielu projektów m.in. w 2015/16  realizuje projekt „Łuska” Programu „Równać Szanse” PAFW oraz „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” przyznanej w ramach projektu „Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju” realizowanego przez Fundację – Instytut na rzecz Ekorozwoju, finansowanego ze środków NFOŚiGW. Przez 15 lat pełniła funkcję prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie, którego była współzałożycielką. W 2016 roku została laureatką plebiscytu „Człowiek Roku 2015” w kategorii „działalność społeczna”. Interesuje się literaturą piękną, lubi grać w karty ( przede wszystkim w brydża) i pracować w ogrodzie. Kocha zwierzęta i jazdę na rowerze. Uwielbia swoje wnuczki, z którymi chętnie spędza wolne chwile . Absolwentka VI edycji Liderów PAFW oraz 22 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Cebula MateuszMateusz Cebula

Radny Rady Miejskiej w Dębicy, działacz społeczny, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Z samorządem związał się kandydując w wyborach w 2014. Jest najmłodszym radnym obecnej kadencji dębickiego samorządu, przewodniczy komisji prawno-organizacyjnej, prowadził szereg inicjatyw uchwałodawczych i skutecznie zabiegał o interesy mieszkańców swojego okręgu wyborczego. W ZHP kieruje od 2011 r. hufcem Dębica, od 2014 jest zastępcą komendanta Chorągwi Podkarpackiej, a od 2013 zasiada w Radzie Naczelnej ZHP przewodnicząc komisji ds. zarządzania organizacją. Wcześniej w ZHP przewodniczył radzie Chorągwi Podkarpackiej ZHP (2010-2014), komisji rewizyjnej Hufca Dębica (2007-2011). Lider rejonu „Dębica i okolice” w edycjach 2012 i 2013 Szlachetnej Paczki. Z wykształcenia inżynier kliniczny i informatyk, absolwent AGH w Krakowie; pracuje jako inżynier oprogramowania w jednej z globalnych firm informatycznych. Interesuje się historią starożytną, słucha muzyki filmowej. Absolwent 20 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 czarnecki

Piotr Czarnecki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rypinie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, inżynier ochrony środowiska, absolwent studiów podyplomowych Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi, pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Członek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, koordynator powiatowy Ruchu Kontroli Wyborów, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, aktywny też w gospodarczej radzie parafialnej. W samorządzie powiatowym jest członkiem pięciu komisji stałych: Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Społecznej Rady w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie oraz Komisji Statutowej, której jest przewodniczącym. Jego zainteresowania to odnawialne i alternatywne źródła energii. Brał udział w tworzeniu Lokalnego Komitetu Dialogu Powiatu Rypińskiego „Razem o łupkach”. W sferze jego zainteresowań leży również szeroko pojęta meteorologia, jest członkiem ogólnopolskiej Sieci Obserwatorów Burz. Absolwent 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 DrukowanieMarta Damm-Świerkocka

Radna gminy Nieporęt. Magister nauk politycznych (dziennikarstwo oraz marketing polityczny), ukończyła także podyplomowe studia z polityki i zarządzania oświatą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Latarniczka. Przez 13 lat pracowała jako dziennikarka, producentka programów publicystycznych i widowisk telewizyjnych, animatorka działań kulturalnych, organizatorka kampanii promocyjnych. Długo związana z duetem Jacek Żakowski – Piotr Najsztub. Od 2010 roku zajmuje się czynnie doradztwem politycznym, organizacją i koordynacją kampanii wyborczych, szkoleniami w zakresie kreowania wizerunku w sieci. Współpracuje pro-bono z organizacjami pozarządowymi. Aktywnie działa na rzecz swojej małej ojczyzny, od 2014 roku jako radna. Zwolenniczka zwiększania i stymulowania partycypacji obywateli oraz jawności działań administracji publicznej. Stenografuje i pisze bezwzrokowo na komputerze. Mama trzech chłopców. Kocha polską przyrodę, Suwalszczyznę, jazdę na rowerze i pływanie. Absolwentka 22 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Fuchs AleksandraAleksandra Fuchs

Sołtys wsi Borowce, radna gminy Dąbrowa Zielona w powiecie Częstochowskim, sekretarz w Zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona, sekretarz w Zarządzie KGW Borowce. Funkcje sołtysa i radnej sprawuje trzecią kadencję, od 2007 koordynuje w ramach wolontariatu działalność świetlicy wiejskiej (placówka wsparcia dziennego), jest członkiem LGD „Razem na Wyżyny” i członkiem LGD „Jurajska Ryba”, jednym z członków założycieli Spółdzielni Socjalnej „Przyszłość” w Dąbrowie Zielonej. Absolwentka Akademii Kobiet Aktywnych, uczestniczka ogólnopolskiego projektu „Daj głos mieszkańcom”, uczestniczka ogólnopolskiego partnerskiego projektu systemowego „Decydujmy Razem”. Wspiera zespół śpiewaczy „Dąbrowianki”, organizuje dzieciom i młodzieży wiejskiej imprezy i wycieczki,  współpracuje z seniorami i lubi pracę w ogrodzie. Absolwentka V edycji Programu Liderzy PAFW.

 izydorski piotrPiotr Izydorski

Radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Luboń. Od 10 lat zawodowo związany z samorządem. Za swój główny cel stawia sobie pracę na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.  Inicjator utworzenia pierwszego w historii lubońskiego budżetu partycypacyjnego. Jego działania na rzecz realizacji tego pomysłu zaowocowały powstaniem specjalnego zespołu, który za aprobatą władz Lubonia wypracowuje obecnie autorski model Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. W chwili obecnej jest to jeden z głównych tematów lokalnej dyskusji publicznej i wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli zgłosić własne pomysły w ramach tego przedsięwzięcia. Zawodowo pracownik poznańskiego magistratu, współodpowiedzialny za realizację strategicznego dla Poznania tzw. Programu dla Śródmieścia. Mając duszę artystyczną, dużą część swoich zainteresowań skupia wokół filmu i teatru. Jako niepraktykujący aktor uwielbia kino, a czasy, kiedy scena teatralna stanowiła jego drugi dom wspomina z ogromnym sentymentem. Absolwent 23 Szkoły Liderów Politycznych.

 kiersikowskiRafał Kiersikowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnie, prezes koła PSL. Dyrektor Ośrodka Kultury w Pasymiu. Pracował dla trojga posłów: Mieczysława Aszkielowicza, wiceministra edukacji Zbigniewa Włodkowskiego i dla posłanki Urszuli Pasławskiej. Był dyrektorem biura Posła na Sejm RP Zbigniewa Włodkowskiego. Prowadził kampanię do samorządu, w której PSL pierwszy raz w historii miasta Szczytna wprowadziło 6 radnych. Prowadził też kampanię parlamentarną. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem  Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora. Zorganizował wiele wydarzeń skierowanych do mieszkańców. Hobby: motoryzacja,  rajdy samochodowe jazda rowerem, PR polityczny, łowienie ryb. Absolwent 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 Krzysztof Klimek

Radny gminy wiejskiej Iwierzyce od 2002 roku. W latach 2008-2011 pełnił funkcję sekretarza gminy Iwierzyce. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Olimpów. Od 23 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w technikum jednej ze szkół na Podkarpaciu. Koordynator i współautor wielu projektów edukacyjnych na rzecz lokalnej społeczności. Interesuje się matematyką stosowaną, ponadto prowadzi małe gospodarstwo rolne. Współpracuje z samorządem i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo 5 Gmin nad rozwojem gospodarczym gmin wiejskich. Absolwent I edycji programu Liderzy PAFW.

 korajczyk

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Radna Powiatu Gostynińskiego, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina – ugrupowania, które ma większość w Radzie Miejskiej w Gostyninie. Radna Rady Miejskiej w Gostyninie IV, V i VI kadencji. Kiedy zaczynała swoją pracę w samorządzie 13 lat temu, była najmłodszą radną w historii miasta.  W 2006 i 2014 ubiegała się o fotel burmistrza, w międzyczasie organizując społeczne referendum w sprawie odwołania urzędującego burmistrza (2013). ”Symbol walki z burmistrzem Gostynina.” (gazeta.pl 01.12.2014r.). W 2015 r. kandydowała w wyborach parlamentarnych. Fundatorka Fundacji Promocji i Rozwoju „Lepszy Gostynin”, od 2007 do 2013 jej prezes. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina. 38 lat, mężatka, mama 4 córek Zuzi, Mai, Liliany i Leny; z wykształcenia magister Nauk Politycznych, Administracji i Instytucji Europejskich.

 Kozdęba DanielDaniel Kozdęba

Od 2014 roku prezydent miasta Mielca. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Były asystent i doradca ministrów edukacji narodowej i sportu. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Nauczyciel akademicki. Autor szeregu publikacji naukowych. W latach 2005-2007 wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – jeden z twórców i organizator Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. W 2008 roku ukończył w Niemczech blisko roczny program ukierunkowany m.in. na rozwój lokalny, prowadzony przez Fundację Roberta Boscha.  Członek szeregu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. W latach 2002–2006 i 2010–2014 radny powiatu mieleckiego. W wolnym czasie pasjonat lotnictwa. Absolwent 22 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.


artur
Artur Kuczyński

Burmistrz Szczuczyna od 2010. Nauczyciel, dyrektor szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej. Prekursor wprowadzania nowatorskiej formuły kształcenia modułowego w nauce zawodów. Menadżer – samorządowiec. Inicjator budowy terenów aktywności gospodarczej Szczuczyna oraz rozszerzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zdobywca 6 miejsca wśród polskich samorządów małych miast pozyskujących środki unijne w 2013 r. Codzienne obowiązki godzi z rozwijaniem pasji motoryzacyjnej, wieloletniej fascynacji nowoczesnymi technologiami i grą na gitarze. Absolwent 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 lasocki dariuszDariusz Lasocki

Radca prawny. Radny dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Jako radny udzielił w ostatnich latach ponad 500 bezpłatnych porad prawnych na warszawskiej Pradze-Południe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz British Centre for the Study of English and European Law na University of Cambridge. Uczestnik zagranicznych stypendiów, m.in. stypendysta prestiżowego German Marshall Fund of the United States (GMF) – Marshall Memorial Fellowship 2016-2017 (MMF). W przeszłości i obecnie członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego w tym m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A., członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Publikował w Rzeczpospolitej, Juryście, Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym, Stosunkach Międzynarodowych, Pulsie Biznesu. Członek Rady Fundatorów Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Prawnik pro bono (pełnomocnik procesowy) w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wolny czas dzieli między rodzinę, skandynawski jazz, zaległe książki,  prasę i espresso.  Social media ninja ;). Absolwent 21 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 lemiecha grzegorz

Grzegorz Lemiecha

Od 2010 roku wójt gminy Zakrzówek, wcześniej pracownik Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej. W latach 2004-2006 redaktor lokalnego biuletynu „Wieści Zakrzowieckie” a także lokalny samorządowiec odpowiedzialny za promocję i projekty. Przez kilka lat pełnił funkcję społecznego asystenta jednego z lubelskich parlamentarzystów. Ukończył Politechnikę Lubelską i Radomską, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studium Polityki Zagranicznej – PISM w Warszawie. Założyciel i członek wielu organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju regionu a także integracji lokalnych społeczności. Za swoją pracę odznaczony brązowym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP oraz srebrnym medalem od Prezydium Zarządu Oddziału Woj. ZOSP w Lublinie. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w rodzinnym Zakrzówku. Interesuje się dyplomacją, polityką i historią świata, zaczytuje się w literaturze faktu  i słucha dobrej muzyki współczesnej i klasycznej. Absolwent 23 Szkoły Liderów Politycznych oraz IX edycji Programu Liderzy PAFW.

 Megger DanutaDanuta Megger

Radna gminy Świekatowo. Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Świekatowie, wiceprezeska Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo. Założycielka wioski tematycznej Wioska Chlebowa, działaczka na rzecz rozwoju oraz aktywizacji społecznej środowiska lokalnego. Stara się o dobrą współpracę trzeciego sektora z władzami samorządowymi. Absolwentka IV edycji Programu Liderzy PAFW.

 foto Dobrawa MorzyńskaDobrawa Morzyńska

Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, obecnie studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010-2014 radna Pruszcza Gdańskiego. Od 2011 do 2013 roku asystentka, a później doradca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie od 2013 do 2015 roku szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Finansów. Członkini Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” oraz Platformy Obywatelskiej RP. Szefowa kilku kampanii politycznych kandydatów do Sejmu RP i Rady Miasta Gdańska. Uwielbia chodzić na koncerty i gotować. Regularnie chodzi do kina. Absolwentka 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 sylwia

Sylwia Mróz

Radna warszawskiej dzielnicy Ochota od 2010. Ochocianka. Jest absolwentką pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe z Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. W Radzie jest przewodniczącą Komisji Oświaty Wychowania i Sportu. Aktywnie włączyła się w proces budżetu partycypacyjnego, w którym mieszkańcy naszej dzielnicy mogą bezpośrednio decydować o sposobie wydatkowania publicznych i zgłaszać swoje pomysły. Jej pasje to podróże, muzyka, książki, fotografia i sport (fitness, pływanie, sporty zimowe). Stawia na aktywny tryb życia, zachęca przyjaciół do prowadzenia zdrowego, sportowego stylu. Absolwentka 19 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Wojciech Nitwinko

Od 2010 radny Rady Miasta Sosnowiec, w tym od 2014 v-ce przewodniczący. Od 2014 Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów woj. Śląskiego. Wiceprzewodniczący SLD w Sosnowcu. Absolwent i doktorant Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Studia podyplomowe ukończył z zakresu Samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, drugim kierunkiem była Nowoczesna komunikacja w praktyce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ponadto uzyskał certyfikat Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Aktualnie pełni stanowisko dyrektora biura Śląskiej rady SLD w Katowicach. Jego hobby to polityka i podróże. Absolwent 14 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 SONY DSC

Sebastian Niżnik

Radny rady powiatu sanockiego (II kadencja). Główny specjalista pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych w gminie Sanok. Wieloletni pracownik i działacz samorządowy. W latach 2005-2010 sekretarz gminy Sanok i 2010-2014 starosta powiatu sanockiego. Członek stowarzyszenia, wcześniej wiceprezes Wspólnoty Obywatelskiej na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej. Były członek rad muzealnych Muzeum Historycznego – Galeria Beksińskiego w Sanoku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego Skansen w Sanoku. Były przewodniczący konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Inicjator i realizator pomysłu uruchomienia pierwszego w Polsce Centrum Integracji Społecznej, prowadzonego przez powiat. Zaangażowany w życie lokalnej społeczności, miłośnik kultury i dobrej muzyki. Absolwent IX edycji programu Liderzy PAFW.

 Obaz robert

Robert Obaz

Od 2014 roku radny Rady Miejskiej w Jeleniej Górze, przewodniczący Komisji ds. Zatrudnienia i Rynku Pracy. Zwolennik działań społecznych i inicjatyw oddolnych. Inicjator powołania Jeleniogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wprowadzenia Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Założyciel Stowarzyszenia Goduszyn, reprezentant Miasta w Lokalnej Grupie Działania Duch Gór. Orędownik szeroko rozumianych konsultacji społecznych, partycypacji społecznej, jak również Rad Osiedli – małe ojczyzny w ręce mieszkańców! Twardo stąpający po ziemi lewicowiec związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Finalista plebiscytu Nowin Jeleniogórskich „Człowiek Roku” i Gazety Wrocławskiej „Osobowość Roku”. Jego pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi. Lubiący sport, taniec i gotowanie. Świetny organizator i animator imprez, a co najważniejsze motywator dla innych. Jego motto życiowe – „Człowiek to brzmi dumnie”. Absolwent XI edycji programu Liderzy PAFW.

 ostrowska

Ewa Ostrowska

Od 2014 wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, zasiada w Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Członkini powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Dyrektorka Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Przewodnicząca miejsko-gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Kieruje świetlicą socjoterapeutyczną, młodzieżowym Klubem Integracji Społecznej „Pełna Chata”, Giżyckim Uniwersytetem III Wieku, Streertworking Giżycko oraz Klubem Seniora. Autorka projektu „Roztańczone Giżycko”, który złożyła w ramach budżetu obywatelskiego i realizowała wraz z Zarządem Stowarzyszenia Promocji Tańca „Lecdance”. Pasjonuje się tańcem towarzyskim, chętnie jeździ na rowerze, zajmuje się fotografią, uprawia nordic walking, lubi czytać i spędzać aktywnie czas z dziećmi. Absolwentka 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 pająk wojciech

Wojciech Pająk

Radny Rady Miejskiej w Suwałkach, a zawodowo kierownik projektów IT w firmie Code&Pepper. Założyciel Stowarzyszenia Pastwisko.org oraz nieformalnej Inicjatywy Kaczy Dołek, wyróżnionej jako Inicjatywa Społeczna Roku 2010 w województwie podlaskim. Zajmował się współpracą z organizacjami pozarządowymi jako urzędnik Starostwa Powiatowego w Suwałkach (2007-2012). Pracował przy opracowaniu koncepcji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Trójki” w Suwałkach oraz wspólnie prowadził je w pierwszym roku funkcjonowania (2014). W 2009 roku wziął udział w Programie Liderzy PAFW, dzięki któremu nauczył się diagnozowania środowiska lokalnego („Lot nad Kaczym Dołkiem”) i działań w sieci z innymi liderami. Brał udział w programie International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconym inicjatywom sąsiedzkim. Obecnie jako radny został wybrany przewodniczącym obchodów Roku Czarnej Hańczy w Suwałkach. Ta inicjatywa klubu radnych ma na celu popularyzację rzeki wśród mieszkańców przy pomocy działań społeczno-kulturalnych instytucji i organizacji społecznych. Z wykształcenia geograf, lubi dobrą mapę, fotografię, infografikę, teatr, muzykę i wszystko z pogranicza. Tata trójki dzieci, zaangażowany z pomocą Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w prorodzinne konsultacje i działania prowadzone lokalnie. Absolwent V edycji Programu Liderzy PAFW.

 pałczyński

Piotr Pałczyński

Od 2010 roku członek Rady Powiatu Wągrowieckiego; członek komisji finansów oraz komisji edukacji. Od 2014 roku asystent Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej na północną Wielkopolskę. Animator życia społecznego w Powiecie Wągrowieckim. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej. Obecnie student ostatniego roku studiów magisterskich na tym samym kierunku. Absolwent 20 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Pawlicki Adam

Adam Pawlicki

Burmistrz Jarocina w latach 2002-2011, ponownie wybrany w 2014 roku. Przez 9 lat pracował jako nauczyciel, następne lata swojej kariery poświęcił pracy w branży paliwowej, zostając w 1996 roku krajowym szefem sprzedaży Gaspol S.A. w Warszawie. Przez wiele lat aktywny w lokalnym samorządzie. Z sukcesami startował w wyborach na radnego oraz burmistrza. Ukończył Liceum Lotnictwa w Zielonej Górze oraz Szkołę Pedagogiczną w Kaliszu. Za sukces uznaje wybudowanie jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce, który znajduje się w Witaszyczkach koło Jarocina. Inwestycja warta blisko 150 mln złotych była największą w historii jarocińskiego samorządu. W wolnych chwilach wspólnie z przyjaciółmi nurkuje w ciekawych zakątkach świata, gdyż podróże to jego wielka pasja. Absolwent 21 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Jacek Piwowarski

Z wykształcenia polonista, z zamiłowania działacz społeczny.  Sołtys wsi Wiązownica Kolonia, oraz radny Rady Miejskiej w Staszowie, woj. świętokrzyskie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Od 12 lat w organizacjach pozarządowych, obecnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolina Kacanki. Entuzjasta nowych technologii wspierający organizacje społeczne jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień animuje i rozbudza marzenia ludzi, którzy wierzą w sprawczą siłę własnych czynów.  Jako jeden z nielicznych w Polsce prowadzi bloga sołtysa. Interesuje się fotografią i montażem video, kilka godzin dziennie słucha programu trzeciego polskiego radia. Absolwent VIII edycji Programu Liderzy PAFW.

  Rybarczyk Elżbieta  

Elżbieta Rybarczyk      

Od 2014 roku burmistrzyni Wielenia. Przez lata zaangażowana przede wszystkim w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Wieloletnia kierowniczka domu kultury, instruktor  młodzieżowego zespołu taneczno-obrzędowego, radna powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dwóch kadencji, w jednej etatowy członek zarządu powiatu. Prezeska Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, wdrażająca programy LEADER, doradca Centrum Informacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych. Założycielka lokalnego stowarzyszenia „Dynia”. Praca zarówno w sektorze publicznym, jak i społecznym, pozwoliła jej zdobyć różnorodne doświadczenia. Wytrwale budowała kapitał społeczny, który obecnie angażuje jako burmistrz Wielenia w działania na rzecz jej rozwoju.  Zainteresowania: historia, medycyna niekonwencjonalna, kuchnia, psychologia, taniec. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, kiedy tylko to możliwe, na świeżym powietrzu, ciesząc się urokami przepięknej Puszczy Noteckiej oraz Doliny Noteci. Absolwentka VIII edycji Programu Liderzy PAFW.

 

Łukasz Sendlewski

Radny Rady Miejskiej w Koszalinie od 2006. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Autor wielu lokalnych projektów i inicjatyw podnoszących jakość życia w Koszalinie.  Zawodowo związany z ochroną środowiska, rolnictwem i nieruchomościami. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (socjologia) oraz Politechniki Koszalińskiej (ekonomia). Posiada uprawnienia od Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych Skarbu Państwa. Członek organów nadzorczych spółek energetycznych i komunalnych. Prywatnie kolarz amator, biorący udział w licznych maratonach rowerowych. Absolwent 11 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 składowski krzysztof

Krzysztof Składowski

Wójt gminy Żurawica (powiat przemyski, woj.podkarpackie). Prawnik, historyk, samorządowiec, wieloletni radny. Założyciel i pierwszy prezes stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Przemyskiej. Przewodniczący rady powiatowej oraz członek rady wojewódzkiej PROP  (Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych). Współzałożyciel i członek zarządu Podkarpackiej Federacji na rzecz Organizacji Pozarządowych. Członek Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Wieloletni aktywny działacz NSZZ ,,Solidarność”. Miłośnik kulturowej spuścizny kresowej Rzeczypospolitej oraz jej ideałów sarmackich. Hobby: ornitologia i turystyka. Absolwent 17 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Skrzypek Krzysztof

Krzysztof Skrzypek

Od 2007 roku sołtys sołectwa Chłopska Wola, od 2014 radny gminy Pysznica. Działacz społeczny, propagator idei społeczeństwa obywatelskiego, pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń sportowo-kulturalnych na terenie Chłopskiej Woli i sąsiednich Jastkowic. Działa aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej i Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica. W latach 2008-2015 członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Sanłęg”, od 2009 do 2015 przewodniczący rady rodziców przy Zespole Szkół w Jastkowicach. Interesuje się tematyką samorządową i nowoczesnymi technologiami. Absolwent VI edycji Programu Liderzy PAFW.

 skubida aneta

Aneta Skubida

Pierwsza w historii warszawskiej dzielnicy Wola niepartyjna radna, wybrana z komitetu mieszkańców „Wola Zmian”. Zawodowo pracuje w firmie z branży energetyki odnawialnej. Jest prezeską Stowarzyszenia Mieszkańców Wola Zmian, a także promotorką budżetu partycypacyjnego. Wspólnie ze stowarzyszeniem Wola Zmian i tysiącami mieszkańców Woli przeprowadziła pierwszą w historii obywatelską dzielnicową inicjatywę uchwałodawczą. Absolwentka politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ze specjalnością w polityce społecznej. Obecnie w trakcie doktoratu w Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas.  Jak twierdzi – Wola to jej nietypowe hobby, pasja.  Uwielbia rozmawiać ze swoimi bliższymi i dalszymi sąsiadami, a jeszcze większą satysfakcję sprawia jej pomaganie w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowanie pozytywnych działań. Pasjonuje ją też odkrywanie nowych miejsc i poznawanie nowych ludzi. Absolwentka 22 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Moderatorów.

 

Paweł Stańczyk

Samorządowiec. Od 10 lat pierwszy zastępca prezydenta miasta Ostrołęki, odpowiedzialny m.in. za inwestycje, drogi, architekturę, budownictwo. Wcześniej zastępca dyrektora departamentu strategii i rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego. W latach 2002-2006 związany z warszawskim samorządem – był przewodniczącym Rady Dzielnicy Białołęka. Związany z Prawem  i Sprawiedliwością. Był prezesem Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych SGH. Trenuje karate kyokushin. Absolwent 9 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Robert Szewczyk

Radny Miasta Olsztyn od 2010 roku. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Miasta. Od 2007 roku pracownik samorządu woj. warmińsko-mazurskiego. Współpomysłodawca uporządkowania stylu regionalnego budownictwa jednorodzinnego na terenach wiejskich Warmii
i Mazur “Twój Dom-dialog z tradycją”. Był w gronie pracowników Gabinetu Marszałka, którzy wymyślili i upowszechnili hasło akcji promocyjnej „Mazury Cud Natury”. Dzięki tej akcji “Mazury” stały się rozpoznawalną marką w Europie i na świecie. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako doradca rektora ds. samorządu terytorialnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. Podczas dwóch kadencji radnego Olsztyna zapoznał się z największymi problemami spoleczno-gospodarczymi stolicy regionu. Po 50 latach od likwidacji w 2015 r. w Olsztynie uruchomiono nowoczesne linie tramwajowe. Szewczyk zainicjował przedsięwzięcia mające pomóc niezamożnym mieszkańcom lokali komunalnych wymagających remontu. Aktywny w wielu organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Rodzinie poświęca każdą wolną chwilę. Urlop z żoną i trójką synów spędza najchętniej w podróży. Dokładnie zwiedzają Warmię i Mazury, a jeśli starcza czasu zapuszczają się daleko w głąb kraju, bo uważają, że Polska jest wciąż najciekawsza. Absolwent 11 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 ulotkiA5:Makieta 1.qxd

Regina Szpindler

Od 17 lat sołtyska wsi Bronowo, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego. Aktywna działaczka społeczna, inicjatorka wielu działań na rzecz nie tylko swojej lokalnej społeczności ale i okolicy. W tegorocznym plebiscycie ” Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” uzyskała tytuł „Brązowy Sołtys” Powiatu Iławskiego. Magister administracji. Zapalona czytelniczka i miłośniczka kina. Absolwentka 20 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Teresa Szymkiewicz

Od 1998 nieprzerwanie pełni funkcję radnej miasta Mińsk Mazowiecki. Do 2014 przewodniczyła komisji budżetowej oraz przez krótki czas była członkiem Zarządu Miasta Mińsk Mazowiecki. Obecnie wiceprezeska Rady Dużej Rodziny działającej przy Urzędzie Miasta. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, bardzo aktywnie działała w Radzie na rzecz powstania w szkołach miejskich klas integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz oddziałów integracyjnych w przedszkolach miejskich,  co  zakończyło się sukcesem. Interesuje się psychologią człowieka i zwierząt. Zbiera  informacje na temat ziół leczniczych. Lubi tańczyć, słuchać muzyki latynoamerykańskiej, czytać książki biograficzne o wybitnych kompozytorach oraz oglądać filmy japońskie, koreańskie i chińskie. Jest absolwentką I edycji Programu Liderzy PAFW.

 taborekgrażyna

Grażyna Taborek

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich, radna Powiatu Iławskiego. W latach 2010-2014 wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu, od 2014 członkini zarządu Powiatu Iławskiego, przewodnicząca Zespołu do spraw Ekonomii Społecznej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie  Gdańskim w zakresie matematyki, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, techniki, wychowania do życia w rodzinie i informatyki. Czterokrotnie uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Jej działania skierowane są na ciągłe podnoszenie standardu kierowanej przez nią placówki oraz rozwój regionu, w którym mieszka.  Absolwentka III edycji Programu Liderzy PAFW.

 

Dawid Topol

Samorządowiec, działacz społeczny. szkoleniowiec. Obecnie zastępca burmistrza Pszowa. W samorządzie stale od 1997  roku, przez ponad 5 lat radny Powiatu Wodzisławskiego, gdzie był też członkiem zarządu. Stale pracuje na rzecz niepełnosprawnych, był m.in. przewodniczącym Społecznej Rady ds. Osób Niepełnoprawnych. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Biertułtowy, świetnie orientuje się w możliwościach współpracy NGO-JST i biznesu. Współpracował z KOSzEFSem jako akredytowany trener. Współtworzył OWES Zachodni woj. śląskiego. Członek CRISu i LGD Lyskor, inicjator powstania Lokalnego Funduszu Sportowego SARI.  Absolwent Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. EURO-NGO. Lubi wszysto, co ma silnik i koła, obecnie buduje odwróconą trajkę, bo – jak sam mówi – stara się łamać stereotypy. Absolwent VIII edycji Programu Liderzy PAFW.

 

Michał Trzoska

Samorządowiec, w Radzie Miejskiej od 2010, od 2014 przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. Przez wiele lat aktywny w Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska, Instytucie Jagiellońskim i Fundacji Republikańskiej. Przez długi czas spiker – na meczach Pelikana w Łowiczu, a przez pewien czas także Legii w Warszawie. Związany z Prawem i Sprawiedliwością. Pozytywnie zakręcony na punkcie Łowicza. Biegacz, który ma za sobą pierwszy maraton. Uwielbia podróże – te małe i duże. Absolwent 18 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Mateusz Walasek

Inżynier mechanik i ekonomista. Doktor nauk ekonomicznych. Zawodowo zajmuje się ekologicznymi źródłami energii. Pracuje w tym sektorze od ponad 20 lat, pełniąc stanowiska kierownicze, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Radny Rady miejskiej w Łodzi od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Rozwoju i działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi od 2007 roku. Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej od 2006 roku. Wcześniej działał w Radzie Osiedla Teofilów Wielkopolska. Jako radny zajmuje się głównie sprawami infrastruktury  i ochrony środowiska. Inicjował wiele remontów i przebudów ulic, ustanowienia parków i obszarów chronionego krajobrazu, a także przebudowę ogrodu zoologicznego. Jest pilotem szybowcowym, dlatego żartuje, że spośród łódzkich radnych dotarł najwyżej. Oprócz tego nurkuje, jeździ na nartach i na rowerze. Lubi zwierzęta, ale nie ma żadnego , za to opiekuje się tapirem z łódzkiego ZOO. Absolwent 1 Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych.

 waraksa robert

Robert Waraksa

Radny Rady Miejskiej w Olsztynku od 2010 roku. W latach 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku. Aktualnie wiceprzewodniczący komisji gospodarki i budżetu oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów Fundacji Szkoła Liderów. Wiceprezes SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej w Olsztynku. Z wykształcenia ekonomista. Absolwent  VIII edycji programu Liderzy PAFW oraz programu wymiany kulturowo-zawodowej International Visitor Leadership Departamentu Stanu USA.

 wąsik alicja

Alicja Danuta Wąsik

Przewodnicząca Rady Powiatu Olsztyńskiego. Propagatorka idei inicjatyw oddolnych, aktywnie uczestnicząca i wspierająca proces powoływania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Założycielka i prezeska  Stowarzyszenia „Nasza wieś” oraz współzałożycielka i wiceprezeska Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”. Pełnomocniczka Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Dywity. Skutecznie pozyskuje fundusze na działania skierowane do mieszkańców wsi.  Główną misją jej działań jest wyrównywanie różnic  pomiędzy miastem, a wsią. Aktywny członek PSL.  Absolwentka pedagogiki na UW-M w Olsztynie. Laureatka konkursu Gazety Olsztyńskiej „Kobieta Niezwykła” (2007), laureatka konkursu „Godni Naśladowania”  w kategorii: animator społeczny (2013) organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Pasją jej jest praca z ludźmi, dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Mieszka na wsi, gdzie z nieukrywaną satysfakcją pielęgnuje kwiaty. Absolwentka I edycji programu Liderzy PAFW.

 Wesołek Dorota

Dorota Wesołek

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach, radna pełniąca już drugą kadencję. Typowy społecznik, aktywnie działa na rzecz lokalnego środowiska  na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Magister Zarządzania, Master of Business Administration, MBA Politechnika  Lubelska. Od wielu lat  prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów „Nowoczesna Pani”, członkini wielu stowarzyszeń. Specjalista  w pozyskiwaniu środków unijnych. Koordynatorka projektów dla seniorów, jak również grantów dla dzieci i młodzieży zwiększających  kompetencje społeczne młodych ludzi oraz wyrównywania szans na dobry start w dorosłe życie.  Jej hobby to sport, turystyka, dobra książka, podróże. Absolwentka 23 Szkoły Liderów Politycznych.

 Wiencek Brygida

Brygida Wiencek

Radna gminy Strzeleczki pełniąca drugą kadencję. Ekonomistka, fundraiser, project manager, promotor zdrowego stylu życia. Zaangażowana społecznie. Przewodnicząca struktur Mniejszości Niemieckiej na terenie gminy – w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim; członkini Sądu Koleżeńskiego TSKN. Uczestniczka Programu International Visitors Departamentu Stanu. Trzykrotna stypendystka Premiera RP, otrzymała też Stypendium Samorządowe w Rządzie Bawarskim. Od 1998 strażak ochotnik OSP Ściborowice. Upowszechnia międzynarodowe spotkania wymiany młodzieży. Od 1997 członkini PTTK- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddziału Opole, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych  po zakątkach  znanych i mniej znanych. Miłośniczka aktywnego spędzania wolnego czasu, zakochana
w narciarstwie i rowerze. Kocha poznawać świat i nowych ludzi. Absolwentka VII  edycji Liderzy  PAFW.

 kwojciechowski

Kamil Wojciechowski

Radny Rady Miasta Bielawy; przewodniczący komisji promocji i współpracy europejskiej. Pomysłodawca i lider Komitetu Wyborczego Inicjatywa Obywatelska. Członek Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej SLD we Wrocławiu. Członek Rady Powiatowej SLD powiatu dzierżoniowskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bielawie. Przewodniczący Zarządu Powiatowego SDPL powiatu dzierżoniowskiego. Działacz społeczny zaangażowany w życie lokalnej społeczności i aktywnie wspierający działalność sportową i kulturalną lokalnych grup młodzieżowych. Miłośnik żeglarstwa i podróży. Mąż, ojciec, kucharz amator. Absolwent 24 Szkoły Liderów Politycznych.

 wysocka elżbieta2

Elżbieta Wysocka

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego od 15 lat. Radna Powiatu Bydgoskiego, członek Komitetu Monitorującego RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, mentor młodych przedsiębiorców w programie YBP –  Youth Business Poland. Jest autorką wielu projektów na rzecz społeczności lokalnej, powiatu bydgoskiego oraz woj. kujawsko-pomorskiego. Pozyskuje środki, w tym z 1%,  na stypendia dla dzieci i młodzieży zamieszkującej miasto i gminę Solec Kujawski.  Pracuje w zespole certyfikującym OPP oraz JST. Zainicjowała i współorganizowała uroczyste Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przez 8 lat pracowała w Radzie LGD „Trzy Doliny” ( w tym jako przewodnicząca). Była członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Ministerstwa Gospodarki z OPP. Współpracuje z samorządem na Ukrainie oraz z polonią na Wschodzie. Była wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Wyróżniona przez Marszałka woj. kuj-pom. tytułem „Kobieta Sukcesu”. Ukończyła ekonomię na UE w Poznaniu oraz m.in. prawo europejskie na UMK w Toruniu. Przeszła ok. 300 km brzegiem Bałtyku. Wraz z mężem od 20 lat wędruje po Tatrach Wysokich – zarówno latem jak i zimą. Absolwenta II edycji Programu Liderzy PAFW.

 

Mariusz Zając

Dyrektor kompleksu sportowego w Proszówkach; radny Rady Powiatu w Bochni; przewodniczący komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji; sekretarz bocheńskiego zarządu PiS. Ukończył Akademię Ignatianum w Krakowie – specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna; aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku „Zarządzanie w Administracji Publicznej”. Oprócz tego student studiów doktoranckich na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Prywatnie szczęśliwy mąż. Wolne chwile spędza aktywnie na wycieczkach górskich, rowerowych i pływając. Interesuje się historią Polski i polityką. Absolwent 22 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×