Akademia Liderów Wolontariatu

Akademia Liderów Wolontariatu to program przygotowany przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa w ramach „Ochotników Warszawskich”. Program ma na celu wyłonienie (we współpracy z organizatorami warszawskiego wolontariatu) szczególnie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy i umożliwienie im realizacji własnych społecznych inicjatyw.

W ramach działań w programie zarekrutowani uczestnicy mają za zadanie przygotować pod opieką doświadczonego mentora lub mentorki plan własnego projektu i zrealizować go w wyznaczonym czasie (z dofinansowaniem uzyskanym od Urzędu m.st. Warszawy), a następnie zaprezentować wyniki swojej pracy podczas spotkania z uczestnikami i organizatorami.

Akademia Liderów Wolontariatu składa się z:

  • szkolenia przygotowującego do realizacji działań,
  • pracy w grupach mentorskich,
  • realizacji własnych inicjatyw społecznych.

Do tej pory odbyły się trzy edycje projektu: w 2017, 2018 i 2019 roku.

Rekrutacja do kolejnej edycji rozpoczęła się w sierpniu 2019 roku. Więcej informacji.

Projekt „Akademia Liderów Wolontariatu” realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.