fbpx

Białoruska Szkoła Liderów – rekrutacja

Data: 31.05.2022

[версія на беларускай мове – ніжэй]

Fundacja Szkoła Liderów oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w rekrutacji do projektu Białoruska Szkoła Liderów. Projekt prowadzony będzie w ramach Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt skierowany jest do liderów pozarządowych, społecznych, akademickich i medialnych – osób, które chcą aktywnie działać w środowisku białoruskim w Polsce, dla których ważne są postawy obywatelskie i wartości demokratyczne.

Nabór zgłoszeń trwa do 31 maja 2022 roku

W czasie zajęć będziemy przyglądać się przywództwu i jego różnym obliczom. Będziemy dyskutować o działalności w środowisku Białorusinów w Polsce, sposobach wzmacniania wspólnoty oraz wzorach społecznego działania, zwłaszcza wśród osób przybyłych do Polski po 2020 roku. Spróbujemy razem zastanowić się jak budować zaufanie oraz sieci współpracy, a także jak korzystać z dostępnych w Polsce zasobów służących rozwojowi społeczności białoruskiej. Będziemy stawiać ważne pytania i szukać na nie razem odpowiedzi.  Podczas programu uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji oraz otrzymają narzędzia, które pomagają w pełnieniu roli liderskiej w życiu ich społeczności w Polsce. W Białoruskiej Szkole Liderów damy możliwość zbudowania relacji opartych na zaufaniu, poznania narzędzi reprezentowania interesów swojego środowiska oraz działania w duchu samoorganizacji i samopomocy.

 

Co zyska uczestnik, uczestniczka Białoruskiej Szkoły Liderów?

W czasie Białoruskiej Szkoły Liderów pomożemy liderom odkryć ich indywidualny styl i potencjał przywódczy. Wykorzystując autorskie metody rozwijania przywództwa wzmocnimy kompetencje liderskie i umiejętności działania zespołowego uczestników. Przygotujemy uczestników do prowadzenia działań na rzecz swoich społeczności oraz reprezentowania ich interesów z wykorzystaniem dostępnych w Polsce zasobów. Wesprzemy w tworzeniu i wzmacnianiu sieci współpracy i relacji w środowiskach białoruskich w Polsce, z wykorzystaniem narzędzi samoorganizacji, samopomocy i dostępnego wsparcia. Uczestnicy otrzymają wsparcie w planowaniu i realizacji swoich inicjatyw na rzecz białoruskiej diaspory w Polsce.

Organizacja Białoruskiej Szkoły Liderów

Formuła projektu obejmie 2 zjazdy w formie stacjonarnej w czerwcu oraz październiku (2x 3 dni) i 3 spotkania w formie online (3x 3 godziny) w lipcu, wrześniu i październiku. Ponadto przewidziane są 3 grupowe spotkania tutorskie. Uczestnicy będą pracować w mniejszych grupach z tutorem/tutorką, czyli osobą wspierającą proces rozwoju własnych pomysłów i projektów uczestników.

Daty zjazdów:   

I zjazd szkoleniowy: 23-25 czerwca 2022

II zjazd szkoleniowy: 6-8 października 2022

Daty spotkań online:

I spotkanie online: 28 lipca 2022

II spotkanie online: 15 września 2022

III spotkanie online: 27 października

Terminy grupowych spotkań tutorskich zostaną ustalone wraz z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie? 

Do udziału w Białoruskiej Szkole Liderów zapraszamy liderki i liderów środowisk białoruskich w Polsce, w tym działaczy społecznych, naukowców i dziennikarzy. Program jest przeznaczony dla osób, które 31 maja 2022 r. będą miały ukończone 21 lat.

Kandydatów do uczestnictwa w Szkole zaprosimy na spotkania rekrutacyjne online. Ostatecznie do udziału w Szkole zaprosimy 24 uczestników.

Harmonogram rekrutacji do Białoruskiej Szkoły Liderów

Etap 1 (19.05-31.05) 

  • dołącz swoje CV
  • podaj kontakt do osoby ze środowiska białoruskiego w Polsce, która mogłaby Cię polecić

Etap 2 (6.06-10.06)

Rozmowy rekrutacyjne online z kandydatami.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 13 czerwca 2022 roku.

Materiały do pobrania

Regulamin

Umowa

RODO

W razie pytań proszę o kontakt: [email protected]

————————————————————————————–

Фонд „Школа лідараў” і Польска-амерыканскі фонд свабоды запрашаюць падаваць заяўкі на ўдзел у праекце „Беларуская школа лідараў”

Праект з’яўляецца часткай праграмы „Лідары” Польска-амерыканскага фонду свабоды, якая рэалізуецца ФондамШкола лідараў”. Праект cкіраваны на асобаў, якія хочуць актыўна дзейнічаць на карысць развіцця беларускіх асяродкаў у Польшчы і для каго важныя дэмакратычныя ды грамадзянскія каштоўнасці. Гэта могуць быць лідараў з НДА, грамадскіх ініцыятываў, акадэмічных колаў ці медыяў. 

Прыём заявак працягваецца да 31 траўня 2022 года  

Падчас навучання мы будзем разглядаць лідарства і яго розныя формы. Будзем  абмяркоўваць дзейнасць сярод беларусаў у Польшчы, спосабы ўмацавання супольнасці і прыклады грамадскага чыну, асабліва сярод асобаў, хто прыехалі ў Польшчу пасля 2020 года.  Мы пастараемся разам падумаць пра тое, як пабудаваць давер і сеткі супрацоўніцтва, а таксама як выкарыстоўваць наяўныя ў Польшчы рэсурсы для развіцця беларускіх ініцыятываў. Мы будзем уздымаць важныя пытанні і шукаць адказы на іх разам.  Падчас праграмы ўдзельнікі і ўдзельніцы атрымаюць магчымасць развіваць свае кампетэнцыі і атрымаюць інструменты, якія дапамогуць быць лідарамі ў жыцці беларускай супольнасці ў Польшчы. У Беларускай школе лідараў мы дамо магчымасць будаваць адносіны, заснаваныя на даверы, ведаць інструменты прадстаўлення інтарэсаў свайго асяродку і дзейнічаць у духу самаарганізацыі і самадапамогі. 

Што можна атрымаць ад удзелу ў Беларускай школы лідараў? 

Удзельнікам Беларускай школы лідараў мы дапаможам раскрыць іх індывідуальны стыль і лідарскі патэнцыял.  Выкарыстоўваючы аўтарскія метады развіцця лідарства, мы ўмацуем лідарскія кампетэнцыі і навыкі каманднай працы ўдзельнікаў. Мы падрыхтуем удзельнікаў да дзеянняў у інтарэсах сваёй грамады і ў прадстаўленні яе інтарэсаў з выкарыстаннем наяўных у Польшчы рэсурсаў. Мы будзем спрыяць стварэнню і ўмацаванню сеткі супрацоўніцтва і ўзаемадачыненняў у беларускіх асяродках у Польшчы з выкарыстаннем інструментаў самаарганізацыі, самадапамогі і даступнай падтрымкі. 
Удзельнікі атрымаюць падтрымку ў планаванні і рэалізацыі сваёй ініцыятывы або праекту на карысць развіцця беларускай дыяспары ў Польшчы. 

Арганізацыя Беларускай школы лідараў 

Праграма складаецца з 2 вочных з’ездаў (кожны па 3 дні) і 3 сустрэчаў у анлайн-фармаце (3 па 3 гадзіны) ў ліпені, верасні і кастрычніку.  Акрамя таго, прадугледжаны 3 групавыя сустрэчы з цьютарамі. Удзельнікі будуць працаваць у невялікіх групах з цьютарам/цьютаркай, гэта значыць асобай, якая падтрымлівае працэс распрацоўкі ўласных ідэяў і праектаў удзельнікаў. 

Даты з’ездаў:    

І з’езд: 23-25 чэрвеня 2022 

II з'езд: 6-8 кастрычніка 2022 

Даты анлайн-сустрэчаў: 

І анлайн-сустрэча: 28 ліпеня 2022 г. 
II анлайн-сустрэча: 15 верасня 2022 г. 
III анлайн-сустрэча: 27 кастрычніка 

Даты правядзення групавых цьютарскіх сустрэчаў будуць вызначаныя разам з удзельнікамі на першым з’ездзе. 

Каго запрашаем узяць удзел у праекце?  

Да ўдзелу ў Беларускай школе лідэраў запрашаюцца лідары беларускіх асяродкаў у Польшчы, у тым ліку грамадскія актывісты, навукоўцы і журналісты. Праграма разлічаная на тых, каму на 31 траўня 2022 г. споўнілася 21 год. 

З кандыдатамі на ўдзел у Школе мы правядзем рэкрутацыйныя анлайн-размовы. Па іх выніках да ўдзелу ў Школе будуць запрошаныя 24 удзельнікі. 

Графік набору ў Беларускую школу лідараў 

Этап 1 (19.05-31.05)  

+    далучыць сваё рэзюмэ 

+  пазначыць кантакт асобы з беларускіх колаў у Польшчы, якая можа вас рэкамендаваць 

Этап 2 (6.06-10.06) 

Анлайн-размовы з кандыдатамі. 

Вынікі рэкрутацыі будуць абвешчаныя не пазней за 13 чэрвеня 2022 года. 

Матэрыялы для спампоўкі 

Рэгламент 
Узор Дамовы аб навучанні 
GDPR 

Дадатковыя пытанні: 

[email protected]

Copyright All Rights Reserved © 2019

×