fbpx

Ci, którzy pomagają – zyskują.

Kim są warszawscy wolontariusze i co do zaoferowania ma im Szkoła Liderów? O projekcie szkoleniowym dla Ochotników Warszawskich opowiada koordynatorka - Anna Łukawska-Adamczyk.

Dużo jest wolontariuszy w Warszawie?

Czy dużo? Sądzę, że coraz więcej. Pokazuje mi to rekrutacja uczestników do projektu. Są tacy organizatorzy wolontariatu (instytucje, organizacje) w Warszawie, którzy pracują zwykle z grupą 6 wolontariuszy, ale są instytucje, które współpracują z grupą ponad 400 osób.

Co można powiedzieć o wolontariuszach, kim są?

Jest to grupa różnorodna. Młodzi (coraz częściej w wieku  12 -13 lat) i  studenci – to są grupy, które często mówią mi, że wolontariat to szansa rozwoju, budowania ścieżki kariery zawodowej, zwiększenia szans w ubieganiu się o stypendium. Pracownicy dużych firm  to grupa, która chciałaby zrobić coś zupełnie innego niż na co dzień, najczęściej zainteresowana wolontariatem akcyjnym.

Są także Seniorzy – i tu bywa różnie. Czasami spotykam się z osobami 65+, które mówią mi, że chciałyby wolontariacko wykonywać pracę, którą zajmowali się już od wielu lat tylko  ograniczyć ją do kilku godzin w tygodniu. Inni zaś chcieliby spróbować czegoś nowego, np. pracowali w biurze, mieszkali w bloku, więc chętnie zaangażują się w akcję nowych nasadzeń na terenie Warszawy. Najczęściej słyszę, że kuszą ich działania międzypokoleniowe i wzajemna wymiana wiedzy.

Powszechne jest przekonanie, że wolontariat organizują głównie organizacje i to te o profilu charytatywnym czy pomocowym, ale tak nie jest, prawda?

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz m.in.:organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez te organy, podmiotów leczniczych. Z wolontariatu została wyłączona działalność, która wiąże się z zyskiem finansowym dla organizatora wolontariatu. To ważne! Wolontariusz nie może pracować na rzecz rozwoju działalności gospodarczej ngo, czy instytucji.

Szkoła Liderów prowadzi w ramach Programu Ochotnicy Warszawscy projekt szkoleniowy? Kto na nim zyskuje?

Myślę, ze zyskują wolontariuszki, wolontariusze, ale również organizatorzy wolontariatu. Słyszymy, że ta oferta była bardzo potrzebna. W biurze urywają się telefony, blokują nam się skrzynki. [śmiech] To bardzo cieszy. Koordynator wolontariatu często nie ma możliwości czasowych, finansowych, aby zaproponować swoim wolontariuszom kilkugodzinne szkolenia. Do tej pory z projektu skorzystało ponad 90 wolontariuszy aż z 40 instytucji i organizacji, m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Fundacji Feminoteka, Warszawskiego Hospicjum Społecznego, Stowarzyszenia Przymierze, itp.

Czego one dotyczą?

Do tej pory odbyły się warsztaty, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności liderskich, pracy w grupie. Miło jest później czytać w ankietach ewaluacyjnych odpowiedzi na pytanie: – Czego się nauczyłeś?”, gdy one brzmią: „Właściwego podejścia do zagadnienia. Zadawania dobrych pytań. Określania jakiego efektu oczekuję.”; „Sprawniejszego, bardziej świadomego podchodzenia do komunikacji nie tylko w pracy ale i w życiu”; „Dzięki zajęciom wiem jak się zachowywać w danych sytuacjach, które mają miejsce w moim wolontariacie”.

Jakie są Twoje wrażenia jako koordynatorki po pierwszej rundzie szkoleń?

Po pierwsze: Niesamowita atmosfera, otwartość i duża świadomość uczestników.

Po drugie: Moja skrzynka mailowa musi zwiększyć swoją pojemność 🙂

 

DSC_0005_pp

Anna Łukawska-AdamczykOd 10 lat związana z trzecim sektorem. Pedagożka, Animatorka, Trenerka, Organizatorka, Koordynatorka. Kobieta wielu talentów. Działa na rzecz swojej miejscowości, m.in zainicjowała powstanie Koszajeckiego Garażu Babskiego – miejsca spotkań kobiet. Prezeska Fundacji WIEŚWIEJAK we wsi Koszajec (gm. Brwinów). W 2016 r. uzyskała tytuł Liderki Wiejskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego i znalazła się w Złotej Dziesiątce Kobiet Sukcesu Mazowsza gdzie doceniono jej działalność społeczną. W Szkole Liderów koordynuje projekt Pomagam-Zyskuję.

rozmawiała: Ola Daszkowska-Kamińska

 

Projekt „Pomagam – Zyskuję” realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Logotyp_Ochotnicy-Kolor-RGB

 

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×