fbpx

Co się wydarzyło w Liderskiej Regeneracji?

Przedstawiamy Wam krótkie podsumowanie działań, które zrealizowano w ramach programu Liderska Regeneracja

PROGRAM zrealizowany w okresie od czerwca 2021 do czerwca 2022:

  1. Dwa wydarzenia
  2. Inauguracja. Kick off programu Liderzy Pracowni Orange – 22 czerwca 2021 (w załączeniu program i foto)

W otwarciu Programu Liderska Regeneracja online wzięło udział 57 osób z 31 Pracowni Orange.

Gościną specjalną była Miłka Raulin Zdobywczyni Korony Ziemi, która zaprezentowała swoją opowieść „Siła Marzeń”.

Wystąpienia miały wszystkie organizacje partnerskie Fundacji Orange. Był także czas na integrację osób uczestniczących.

  • Zjazd pracowni ORANGE – 27 października 2021 (w załączeniu program, prezentacja o world cafe i foto)

W Zjeździe Pracowni Orange online wzięło udział 56 osób z 38 Pracowni Orange oraz partnerzy Fundacji Orange.  

Spotkanie było podzielone na dwie części – w pierwszej odbyło się Regeneracyjne World Cafe oraz wystąpienie gościny specjalnej – Ady Florentyny Pawlak na temat: Cyfrowi ludzie – jak ich zrozumieć. W poszukiwaniu równowagi.

W drugiej części odbyły się trzy różne warsztaty rękodzielnicze: Rozwiązuj! Zgaduj!, Oświeć się! Zszyj to!

Współgospodarzami tego wydarzenia były Stowarzyszenie Robisz.to oraz Fundacja Piąte Medium.

  1. Długofalowe procesy rozwojowe skierowane do trzech grup docelowych: 

– Doświadczeni i zaangażowani liderzy – „Lider w roli mentora”. Prowadzenie: Katarzyna Czayka – Chełmińska i Agnieszka Szelągowska

W ramach tego modułu od października 2021 do marca 2022 przygotowaliśmy do roli mentora i mentorki 9 osób. Wszystkie osoby uczestniczące wzięły udział w 3 6-godzinnych warsztatach, przeprowadziły 5 sesji mentoringowych, odbyły 2 konsultacje oraz superwizję mentorską.

Wszystkie osoby, które ukończyły cykl „Lider w roli mentora” mogą w tej chwili pełnić funkcję mentora/ki dla nowych, mniej doświadczonych Liderek i Liderów Pracowni Orange.

– Nowi liderzy Pracowni/nowe lokomotywy – „Nowa Generacja”. Prowadzenie: Paweł Cieślak, Ania Łukawska-Adamczyk, Justyna Józefowicz

W ramach tego modułu od września 2021 do marca 2022 osoby uczestniczące odbyły podstawowy kurs liderski oraz sesje mentoringowe z bardziej doświadczonymi liderkami i liderami, uczestnikami cyklu „Lider w roli mentora”.

– Młodzi wokół Pracowni. Prowadzenie: Magda Tchórznicka

W okresie od lutego do czerwca 2022 odbyły się 4 warsztaty dla młodych osób związanych z Pracowniami Orange.

Celem było przyciągnięcie młodych do Pracowni oraz pokazanie im potencjału, jaki leży w angażowaniu się w działania Pracowni Orange. Włączenie młodzieży w realizację przedsięwzięć Pracowni może być dla nich szansą na rozwijanie kompetencji przywódczych i umiejętności realizacji projektów. Dla Liderek i Liderów to możliwość pozyskania wsparcia w prowadzeniu Pracowni.

III. Wydarzenia i krótkofalowe procesy rozwojowe otwarte dla wszystkich zainteresowanych

– Warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu/wzmacniania odporności/odnowy energii. Prowadzenie: Natalia Sarata

– Warsztat: angażowanie mieszkańców, odbiorców do działania w warunkach pandemii i wychodzenia z pandemii. Prowadzenie: Magda Tchórznicka  

– Warsztat: jak współpracować z samorządem. Prowadzenie: Agata Gajda  

– Warsztat: identyfikowanie i włączanie do działań pracowni grup wymagających wsparcia. Prowadzenie: Karolina Suska

– Płonąć, ale nie spłonąć – spotkanie z prof. Bogdanem de Barbaro wokół tematu wypalenia liderskiego, pomagania oraz regeneracji i czerpania siły do działania. O równowadze i wartościach, które napędzają nas do angażowania się. (foto)

Copyright All Rights Reserved © 2019

×