fbpx

Czy naprawdę słuchasz? Spotkanie o przywództwie włączającym

Ideą przywództwa włączającego jest nie tylko zauważanie różnić, ale tworzenie przestrzeni, aby wydobyć tkwiący w nich potencjał. Proste to, czy trudne? Z takim między innymi pytaniem mierzyli się uczestnicy spotkania Designerzy Procesów Rozwojowych: Inclusive Leadership, które odbyło się 1 marca.

Przywództwo włączające (ang. Inclusive Leadership) jest pojęciem, które staje się coraz popularniejsze w kręgach związanych z edukacją liderów i zarządzaniem. Fundacja Szkoła Liderów prowadzi od 2016 r. międzynarodowy projekt, który ma na celu pogłębienie tej koncepcji oraz stworzenie materiałów edukacyjnych, które pozwoliłyby na jej upowszechnianie. Aby zaprezentować efekty całego procesu, a także wymienić doświadczenia w gronie praktyków i ekspertów, zaproponowaliśmy kolejne wydarzenie w cyklicznie realizowanej przez nas formule spotkań Designerów Procesów Rozwojowych.

Na spotkanie w Warszawie zaprosiliśmy ponad 80 przedstawicieli i przedstawicielek różnych branż – byli tam m.in. przedstawiciele instytucji edukacyjnych, ale także osoby związane z biznesem korporacyjnym, organizacjami pomocowymi III sektora czy wreszcie działacze i wolontariusze z całej Polski i 6 innych krajów.

Seminarium rozpoczęły Maria Makowska i Katarzyna Czayka-Chełmińska ze Szkoły Liderów, które wyjaśniły skąd wzięło się zainteresowanie Fundacji tym tematem. „Każdy, kto zarządzał millenialsami, wie, że nie wystarczy im coś nakazać”-  skonstatowała Prezeska Szkoły Liderów. Maria Makowska pokazała, że model Inclusive Leadership został opracowany na podstawie doświadczeń liderów – praktyków, pracujących na co dzień z różnymi środowiskami, w tym z grupami zagrożonymi wykluczeniem.

Swoje prezentacje w części wspólnej wygłosiły też Christiane Seehausen z Nansen Center for Peace and Dialogue z Norwegii oraz Joanna Pommersbach z firmy Korn Ferry. Pierwsza z nich opowiedziała, jak tworzyć procesy prawdziwego, głębokiego dialogu i jaki wpływ może mieć dialog na życie wspólnot. Podkreśliła, że uczestników dialogu po wielokroć trzeba pytać, czy rzeczywiście z uwagą i prawdziwie słuchają.  Joanna Pommersbach spojrzała na przywództwo włączające z perspektywy biznesu. Pokazała wyniki badań, według których to podejście się po prostu opłaca.

W dalszej części uczestnicy mieli szansę na udział w czterech równoległych sesjach warsztatowych.

Maria Makowska oraz Christiane Seehausen rozwinęły koncepcje prezentowane w części wspólnej, natomiast Małgorzata Borowska zaprezentowała nową w Polsce metodę facylitacji włączającej CoResolve, a Marceli Sulecki opowiedział o teatrze włączającym na przykładzie Teatru 21, który tworzą osoby z zespołem Downa i z autyzmem.

Jakie kroki chcemy podjąć dalej? Przede wszystkim zachęcamy do skorzystania ze strony www.inclusiveleadership.eu i zapoznania się z zamieszczonymi tam 3 narzędziami:

  1. Testem online „Czy jesteś liderem/liderką włączającym(ą)?”, który jest narzędziem wprowadzającym w  temat przywództwa włączającego. Pozwala na wstępną autodiagnozę siebie jako lidera(ki) włączającego(ej) oraz proponuje wskazówki dotyczące kolejnych kroków rozwoju w tym obszarze.
  2. Podręcznikiem „Przywództwo włączające – Zarys teorii”, który zawiera kompleksowe informacje teoretyczne, oferując bardziej szczegółowy wgląd w temat i wspierając stosowanie metod przywództwa włączającego w codziennym życiu.
  3. Podręcznikiem dla trenerów z licznymi ćwiczeniami i modelowym programem szkolenia. Jest to narzędzie pomocne przy samodzielnym przeprowadzaniu warsztatów dotyczących przywództwa włączającego.

 

Model przywództwa włączającego jest rezultatem działań przeprowadzonych w trakcie 17-miesięcznego projektu (2016-2018), w który zaangażowane były trzy organizacje aktywne na polu edukacji osób dorosłych:

  • Fundacja Szkoła Liderów z Polski,
  • alp – activating leadership potential z Austrii,
  • EU-Fundraising Association e.V. z Niemiec.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×