fbpx

Da się skutecznie zaangażować młodych ludzi!

13 czerwca w Warszawie Fundacja Szkoła Liderów zorganizowała wydarzenie o nazwie „Przełącz się na młodzież”. Było ono podsumowaniem trwającego ponad 2 lata projektu w ramach programu Erasmus + „Młodzież”, w którym uczestniczyły organizacje polonijne z Islandii, Węgier oraz Szkocji we współpracy ze Szkołą Liderów.

Organizacje te działają w innej specyfice środowisk polonijnych, jednak wszystkie dążą do wypracowania uniwersalnych metod współpracy poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i praktyk. Celem projektu było przede wszystkim stworzenie nowych narzędzi do pracy z młodzieżą oraz podniesienie jej aktywności obywatelskiej w społeczeństwie. Działania w ramach projektu mają się przyczynić do upowszechniania informacji na temat pracy organizacji polonijnych zajmujących się edukacją obywatelską oraz nieformalnego kształcenia młodzieży.

Podczas konferencji uczestnicy mogli poznać najnowsze trendy związane z młodzieżą oraz jej aktywnością oraz wziąć udział w sesjach warsztatowych, które w praktyczny sposób ukazywały problemy i wyzwania, przed jakimi stoi młodzież we współczesnej rzeczywistości. W wydarzeniu wzięły udział osoby aktywnie działające w organizacjach młodzieżowych, trenerzy edukacyjni oraz zespół Szkoły Liderów.

 

Efektem finalnym oraz produktem intelektualnym wzajemnej współpracy tych organizacji są trzy podręczniki:

– Po pierwsze: diagnoza

– Po drugie: strategia

– Po trzecie: partycypacja i dobre pomysły

 

Podręczniki te w sposób kreatywny przedstawiają modele służące do diagnozy środowiska lokalnego, zasady i metody tworzenia strategii oraz innowacyjne metody do pracy z młodzieżą opierające się na nowych technologiach. Ze względu na swoją uniwersalność i mnogość opisanych przykładów, podręczniki te mogą stać się przewodnikami nie tylko dla organizacji polonijnych, ale także dla pozostałych organizacji działających na rzecz młodzieży.

Pierwszy z nich – „Po pierwsze: diagnoza” – przedstawia metody umożliwiające przeprowadzenie diagnoz społeczności lokalnych z naciskiem na specyfikę pracy z młodymi ludźmi. Podręcznik ten nie odnosi się tylko do kwestii teoretycznych, ale również uwzględnia doświadczenie praktyków i wiedzę ekspertów.

 

Kolejny podręcznik – „Po drugie: strategia” – prezentuje metody budowania strategii rozwoju organizacji polonijnych. Publikacja ta ma służyć jako praktyczny poradnik przy tworzeniu strategii organizacji, ponieważ uwzględnia poszczególne etapy jej budowania. Proces budowania i rozumienia strategii został wsparty licznymi przykładami opracowanymi przez praktyków z organizacji polonijnych oraz ekspertów ze Szkoły Liderów.

 

Ostatni z podręczników – „Po trzecie: partycypacja i dobre pomysły” – odnosi się do tworzenia nowych metod do pracy z młodzieżą. Publikacja ta jest o tyle ważna, że przedstawia partycypacyjny charakter realizacji projektu, polegający na aktywnym uczestnictwie młodych ludzi na każdym etapie. Ponadto w podręczniku można odnaleźć wiele inspirujących i kreatywnych podejść do pracy z młodzieżą, głównie z wykorzystaniem nowych mediów, które są obecne w życiu każdego młodego człowieka.

 

Streszczenia podręczników i wersje pdf – do pobrania na tej stronie:https://www.szkola-liderow.pl/trzy-nowe-podrec…i-szkoly-liderow/

 

20049464_1620848061259431_226889012_o (1)

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×