fbpx

Designerzy procesów rozwojowych: Inclusive Leadership

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Inclusive Leadership”.

Celem konferencji jest spotkanie ekspertów, edukatorów, praktyków i liderów społeczności lokalnych, dla których przywództwo włączające i włączanie społeczne są ważne w ich codziennej pracy.

W rozumieniu Szkoły Liderów, przywództwo włączające to podejście, które docenia różnorodność, wkład każdej osoby oraz zachęca do pełnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Wydarzenie ma posłużyć wymianie wiedzy oraz doświadczeń z tego zakresu poprzez prezentację metodologii, narzędzi edukacyjnych oraz dobrych praktyk z Polski i zagranicy. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty projektu wypracowane przez 3 partnerskie organizacje: podręcznik teoretyczny, podręcznik „Przywództwo włączające – Podręcznik dla trenerów” oraz test online „Czy jesteś liderem(ką) włączającym(ą)?”.

Do udziału zapraszamy:

  • liderów społeczności lokalnych,
  • przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych metodologią przywództwa włączającego,
  • praktyków działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/pracujących z grupami defaworyzowanymi,
  • trenerów i edukatorów,
  • dziennikarzy i media, zainteresowanych włączaniem społecznym.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 19 lutego.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected], (+48) 22 556 82 68

Projekt „Inclusive Leadership – nowe podejście do wzmacniania i rozwoju osób ze środowisk defaworyzowanych” jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Szkoła Liderów,  Alp – Aktivieren von Leadership Potential (Austria) and EU-Fundraising Association (Germany). Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×