fbpx

Diagnoza i prognoza podczas II zjazdu Szkoły Liderów Miasta Ełku

W dniach 17-19 listopada odbył się drugi zjazd Szkoły Liderów Miasta Ełku. Głównym celem warsztatów było przyjrzenie się miastu oraz jego problemom z nieco innej perspektywy.

Uczestnicy dowiedzieli się jakie znaczenie ma dobrze zaplanowana i przeprowadzona diagnoza lokalna. Pracowali m.in. metodą design thinking, co otworzyło pole do emocjonującej dyskusji nad bolączkami mieszkańców Ełku. W niedzielę odbył się warsztat z foresightu, dzięki czemu liderzy mogli spojrzeć na lokalne problemy z lotu ptaka. Wkrótce będą pracować w kilkuosobowych grupach nad pogłębieniem diagnozy z użyciem poznanych podczas zjazdu narzędzi, co posłuży do lepszego opracowania rozwiązań wybranych problemów społeczności lokalnej.

Nad całym procesem czuwali doświadczeni trenerzy:

2

Dagmara Gortych – animatorka i ekspertka od spraw zaangażowania społecznego i wolontariatu. Absolwentka Szkoły Trenerów I stopnia PTPW oraz Pozaformalnej Akademii Rozwoju Projektu FRSE i Akademii Sąsiedzkiej C.A.L.. Współautorka książki „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” oraz cyklu poradników „Modelowy wolontariat w kulturze”.  Prowadzi warsztaty rozwojowe i tematyczne w kulturze, organizacjach społecznych i firmach, pracując metodą m.in. Desing Thinking. Realizuje działania badawcze i włączające odbiorców instytucji, organizacji oraz mieszkańców w działania społeczne. Wspiera i edukuje instytucje jak pracować z osobami starszymi i włączać ich w życie społeczne, obywatelskie i kulturalne m.in. poprzez inicjatywy międzypokoleniowe. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” i Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

 

1

Justyna Król – Właścicielka Pracowni Miejskiej specjalizującej się w innowacjach dla samorządów – od uspołecznionego foresightu miejskiego po zgrywalizowane konsultacje społeczne na temat technologii w miastach. Projekt miasta2050, który realizuje we współpracy z polskimi samorządami pozwala różnym sektorom znaleźć wspólną przestrzeń na projektowanie przyszłości ich miast i przygotowywanie się na wyzwania, które mogą być widoczne dopiero, gdy spojrzy się na daleki horyzont. Przez ponad 3 lata pracowała dla Agendy ONZ ds. Rozwoju, przez ostatni rok wspierając w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji innowacji społecznych 22 biura krajowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i na południowym Kaukazie. Od ponad 7 lat zajmuje się przedsiębiorczością społeczną. Trenerka i facylitatorka z tendencją do bardzo wyrazistego gestykulowania. Fascynatka user innovation i ekonomii behawioralnej. Ekspertka ds. Inteligentnych Miast w Komitecie Gospodarki Miejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Poza prowadzeniem Pracowni Miejskiej zaangażowana jest w rozwój dwóch fundacji: Munilab, zajmującą się rozwojem przedsiębiorczości w Wielkopolsce wschodniej oraz Fundację im. Juliusa Fromma (pochodzącego z Konina innowatora, twórcy metody produkcji bezszwowych prezerwatyw lateksowych).

Untitled design

Paweł Krzywicki – Trener umiejętności miękkich z 10-letnim doświadczeniem i coach ICF z akredytacją Associate Certified Coach (ACC). Entuzjasta innowacji edukacyjnych – w szczególności gier szkoleniowych. Specjalizuje się w budowaniu i rozwijaniu zespołów oraz doskonaleniu kompetencji kluczowych w pracy zespołowej: przywództwa, budowania zaufania i zaangażowania, skutecznej komunikacji, efektywnego podziału ról i zadań, usprawniania procesów, kreatywności i rozwiązywania problemów. Ma 15-letnie doświadczenie pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Projekt Szkoła Liderów Miasta Ełku jest realizowany dzięki Fundacji Veolia* Polska oraz Urzędowi Miasta Ełku.

*Fundacja Veolia Polska jest partnerem strategicznym projektu Szkoła Liderów Miast i zapewnia m. in. wsparcie eksperckie.

 

Szkola Liderów Miasta Ełku_pasek

Copyright All Rights Reserved © 2019

×