fbpx

Dołącz do zespołu Fundacji Szkoła Liderów! Szukamy koordynatora/koordynatorki finansowo-administracyjnego/ej

Data: 19.01.2021

Fundacja Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce. Od ponad 25 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa.

Wynajdujemy i wspieramy liderów i liderki różnych obszarów życia publicznego:
w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach
i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian. 

Do naszego wspaniałego zespołu poszukujemy osoby odpowiedzialnej za zapewnienie sprawnego rozliczania projektów fundacji

Główne obowiązki: 

 • przygotowywanie danych do okresowych sprawozdań finansowych, 
 • prowadzenie budżetów wykonawczych projektów we współpracy z koordynatorem/koordynatorką, 
 • nadzorowanie poprawności dokumentacji finansowo-księgowej – sprawdzanie zapisów księgowych i bankowych projektów, 
 • współpraca przy obsłudze zewnętrznych kontroli, 
 • sprawy kadrowe – urlopy, nadgodziny, bhp i badania lekarskie, 
 • załatwianie spraw formalnych – krs, itd., 
 • działalność gospodarcza – wystawianie faktur, współpraca przy rozliczaniu, 
 • m.in. zaopatrzenie, dbałość o przestrzeń i stan techniczny urządzeń, obsługa sprzętów biurowych, dostosowywanie przestrzeni biurowej do potrzeb zespołu pracowniczego, 
 • kwestie informatyczne, telefoniczne i inne infrastrukturalne, 
 • ew. opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wymogami grantodawcy.

Wymagania: 

 • min. 2 lata doświadczenia w obszarze budżetowania i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych, 
 • podstawowa wiedza dotycząca spraw kadrowych, 
 • wiedza o zarządzaniu finansami w NGO, 
 • bardzo dobry poziom znajomości pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel, 
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy w ramach ścisłych terminów, 
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i chęć pracy zespołowej, 
 • identyfikacja z misją naszej organizacji i gotowość angażowania się w budowanie jej pozytywnego wizerunku. 

Oferujemy: 

 • pracę w jednej z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych zajmujących się przywództwem w Polsce, 
 • pracę w zespole ludzi kreatywnych i zaangażowanych, zarządzanym zgodnie z zasadą partycypacyjności, 
 • możliwość kontaktu z wieloma osobistościami życia politycznego i społecznego,
 • dostęp do wiedzy i możliwości dokształcania, 
 • umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym, 
 • możliwości rozwoju w strukturach Fundacji, 
 • wynagrodzenie: ok. 3200-3500 netto w wymiarze całego etatu.

Rekrutacja 

Prosimy o przesłanie CV do dnia 29 stycznia 2021 roku na adres:
[email protected]  
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kami. 
 
W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: 
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez fundację Szkoła Liderów moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie, adres ul. Wiejska 12a , 00-490 Warszawa KRS 0000509561. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.” 
 
Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.  

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×