Szkoła Liderów Społecznych

Szkoła Liderów Społecznych to program rozwojowy dla liderów i liderek z Białorusi, stworzony przez trzy organizacje: Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego, Wolny Uniwersytet Białorusi i Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W 2023 roku odbyły się 2 edycje tego projektu, każda z nich dla 30 osób.

Obecnie trwa nabór do III edycji projektu. Szczegóły tutaj: KLIKNIJ

Zjazdy dotyczą: 

samoświadomości liderskiej

budowania zespołów

zarządzania zmianą 

wystąpień publicznych