Fundusz im. prof. Pełczyńskiego

Nagroda Liderska im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego

Laureatami w 2022 roku zostali:
Marcin Piotrowski, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Jana Shostak

Nagroda Liderska jest pierwszym przedsięwzięciem podjętym w ramach Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego (ZAP-a), powołanego przez Fundację Szkoła Liderów oraz absolwentki i absolwentów jej programów, grono współpracowników, uczniów i przyjaciół Profesora, aby spuścizna założyciela Szkoły Liderów nie tylko trwała, ale też rozwijała się i stale wzmacniała.

Będzie ona przyznawana liderkom i liderom odpowiadającym na najważniejsze aktualnie wyzwania naszego życia publicznego.

Buduj z nami żywy pomnik ZAP-a!

Bądź jak ZAP – wspieraj przywództwo w Polsce!

Ufunduj z nami Fundusz im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego i wspieraj przywództwo w Polsce.


Zostań fundatorem / fundatorką Funduszu im. ZAP-a i zdecyduj razem z nami, jak możemy wspierać i rozwijać liderki i liderów oraz na jaki cel zostaną przeznaczone zebrane środki.

Fundusz powstał, by upamiętnić zmarłego w 2021 roku profesora Zbigniewa Andrzeja Pełczyńskiego (ZAP-a) – założyciela Szkoły Liderów.

ZAP pozostawił po sobie ogromny kapitał, który będzie podstawą działania Funduszu: to kapitał ludzki. To kapitał bliskich relacji, żywej sieci i wspólnych wartości.  Fundusz będzie działał dzięki wsparciu społeczności uczniów, przyjaciół ZAP-a i wszystkich osób, które chcą kontynuować jego dzieło.

JAK JESZCZE MOŻESZ WSPIERAĆ FUNDUSZ?