fbpx

Grupa uczestników i uczestniczek Beyond Borders Academy po kolejnym warsztacie!

Tym razem spotkanie odbyło się w formule online. Tematem warsztatów była praca w konflikcie i trening dobrej rozmowy

Konflikty mają złą sławę – wydaje się, że są efektem zaniedbań przywództwa.

Warto jednak pamiętać o tym, że dobrze zarządzane konflikty mogą być także wylęgarnią innowacyjnych pomysłów i podstawą dobrych relacji.

I to właśnie konflikt i to, jak przejść przez niego w konstruktywny sposób, było tematem kolejnego zjazdu BBA. Uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z kołem konfliktu, przećwiczyli komunikat „ja”, uczyli się komunikacji asertywnej i przeszli przez trening trudnych rozmów, który mogli przećwiczyć pod okiem doświadczonej trenerki i ekspertki, Małgorzaty borowskiej.


Projekt wsparty przez The Kosciuszko Foundation, Inc. Przedstawicielstwo w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Szkoła Liderów w ramach programu „Liderzy PAFW”, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” oraz Fundacją Pogranicze.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×