główna sl-2Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zapraszają na konferencję:

Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu

„Gdy spytamy, jak cywilizacja ludzka będzie się rozwijać w XXI wieku, odpowiedzią są miasta” – pisze Jonathan F.P. Rose, autor książki „Dobrze nastrojone miasta”. To entuzjastyczne i odważne stwierdzenie wymusza jednak różne pytania: jakie będą miasta, jakie będą mieć podstawy i czy udźwigną wyzwania, które stawia przed ludzkością przyszłość? Odpowiemy na nie podczas konferencji Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmiany klimatu.

PROGRAM

W 2013 roku powstała inicjatywa 100 Resilient Cities (100RC), w ramach której panel ekspertów opracował fundamenty miast odpornych opartych na czterech filarach: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrobyt i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo.

Urban/city resilience [1] to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale gwarantuje także – dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków – długookresowy rozwój. Wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa. Daje szansę na to, żeby spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy, uwzględniając ich wielowymiarowy charakter, potencjał rozwojowy, a także zwracając uwagę na dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala także zrozumieć i przewidzieć trajektorie zmian, umożliwiając jednocześnie budowę mechanizmów, które mogą im zapobiegać lub je niwelować. Choć w Polsce nie jest jeszcze tematem tak popularnym jak smart city, znajduje coraz większe grono entuzjastów wśród ekspertów.  

W ramach konferencji Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmiany klimatu proponujemy spojrzenie na przyszłość polskich miast przez pryzmat dwóch filarów koncepcji urban resilience: przywództwa oraz środowiska/klimatu. Podczas wydarzenia przyjrzymy się temu jak koncepcja ta realizowana jest za granicą w małych i dużych miastach (Vejle, Paryż) i czy zmiana myślenia o mieście jako „fabryce” na rzecz „miasta – organizmu” [2] przynosi rezultaty. Dowiemy się także jaką politykę wobec polskich miast przyjmie nowopowstałe Ministerstwo Klimatu w Polsce oraz co już dzieje się w Poznaniu i Łodzi w tym obszarze, a także jak megatrendy mogą wpływać realnie na nasze najbliższe otoczenie.

PROGRAM

Konferencja dedykowana jest szczególnie władzom samorządowym, a także liderom miejskim.

Podczas wydarzenia będzie prowadzona sprzedaż książek Wydawnictwa Bęc Zmiana z zakresu wiedzy o mieście.


[1] Koncepcja, jest na tyle nowa, że zyskuje dopiero polską nazwę – miejskiej odporności/miejskiej prężności lub po prostu miejskiej rezyliencji.

[2] L. Świątek; Miasta spustoszone. Koncepcja rezyliencji w procesie rewitalizacji małych i średnich miast; Przestrzeń i Forma nr 23; zeszyt 1; 2015; s. 118.