fbpx

Konkurs na Asystentów/-tki Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Data: 10.07.2016

Absolwentko, Absolwencie Szkoły Liderów!

Poszukujemy odpowiedzialnych i aktywnych osób na stanowisko Asystenta/Asystentki grupy podczas VIII Szkoły Liderów Polonijnych. Zapraszamy do współpracy!

Uczestnikami programu będą aktywni działacze środowisk polonijnych w wieku od 20 do 40 lat mieszkający w krajach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Irlandia, Austria, Francja, Norwegia, Szwecja, Włochy, Belgia, Luksemburg, Dania, Islandia, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwajcaria).

Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej składa się z trzech elementów:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, komunikację, wprowadzanie zmiany;
 • wykładów oraz spotkań, z politykami, działaczami społecznymi etc;
 • wizyt studyjnych w ramach których uczestnicy spotkają się z lokalnymi liderami, poznają współczesną Polskę oraz zwiedzą miejsca związane z polską historią i kulturą.

Konkurs jest skierowany do Absolwentek i Absolwentów Programów Szkoły Liderów.

Do zadań Asystenta/tki należeć będzie:

 • obecność w biurze Szkoły Liderów w Warszawie i pomoc w przygotowaniu Szkoły od 20 sierpnia 2016 r.;
 • opieka merytoryczna nad grupa asystencką (12 osób);
 • prowadzenie rannych i wieczornych spotkań ewaluacyjnych z grupą asystencką;
 • prowadzenie konwersatoriów z grupą asystencką;
 • przeprowadzenie warsztatu debatanckiego oraz opieka nad przygotowaniem do debat;
 • udział w spotkaniach zespołu podczas trwania Szkoły;
 • pomoc koordynatorowi w sprawach organizacyjnych;
 • czuwanie nad realizacją programu Szkoły;
 • towarzyszenie uczestnikom podczas wizyt studyjnych i udział we wszystkich punktach ich programu;
 • opieka organizacyjna nad uczestnikami wizyty;
 • udział w spotkaniu ewaluacyjnym po zakończeniu Szkoły;
 • napisanie relacji ze Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej;
 • udział w dwudniowym warsztacie dla asystentów przygotowującym do facylitacji grupy i prowadzenia warsztatu debatanckiego w dniach 20 -21 sierpnia 2016 w Warszawie.

Zapewniamy:

 • pracę z ciekawą grupą osób;
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie Szkoły;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania Szkoły oraz wyżywienie podczas szkolenia dla asystentów;
 • wynagrodzenie, w oparciu o umowę zlecenie, w wysokości 2000 zł brutto.

Od kandydatów na asystentów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy przy podobnych przedsięwzięciach;
 • całkowitej dyspozycyjności w czasie trwania szkoły oraz w dniach poprzedzających czyli w okresie 20.08 – 08.09.2016
 • biegłej znajomości języka polskiego;
 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia;
 • wysokiej sprawności organizacyjnej;
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny w terminie do dnia 10 lipca 2016 roku przesłać na adres [email protected] :

 • list motywacyjny
 • cv z wyszczególnionym opisem podobnych doświadczeń

images

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×