fbpx

poszukujemy lokalnego koordynatora wizyt studyjnych (Łódź, W-wa)

Data: 24.07.2016

Ogłaszamy konkurs na organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych w ramach Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej. Celem całego projektu jest rozwój kompetencji liderskich oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i obywatelskiej działaczy środowisk polonijnych z krajów Europy Zachodniej. Konkurs kierujemy do Absolwentek i Absolwentów, uczestników programów prowadzonych przez Fundację Szkoła Liderów, zamieszkujących województwa mazowieckie lub łódzkie.

Temat 1 wizyty: Inicjatywy lokalne – aktywizowanie lokalnej społeczności.

Cele wizyty studyjnej:

– pokazanie przykładów ciekawych inicjatyw angażujących lokalną społeczność

– pokazanie przykładów inicjatyw opartych na umiejętnie rozwiniętej sieci poparcia i współpracy

– pokazanie przykładów prężnie działających organizacji, np. opierających się na dobrze funkcjonującym zespole wolontariuszy

Termin: 5 września 2016 r.

Grupa: 28 osób – 24 uczestników + 1 koordynator + 2 asystentów + 1 kierowca

Wynagrodzenie koordynatora: 500 zł brutto – za przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej 

Budżet:

04.09/05.09  Nocleg – do 130 zł od osoby (28 osób – 13 dwójek, 2 jedynki )

05.06 – Wyżywienie dla 29 osób – do 100 zł od osoby

Zwiedzanie dla 28 osób (24 uczestników + 1 koordynator + 2 asystentów + koordynator wizyty studyjnej) – ok. 15 zł od osoby

 

 Temat 2 wizyty: Inicjatywy obywatelskie – obecność w sferze publicznej

Cele wizyty studyjnej:

 • pokazanie przykładów ciekawych inicjatyw mających na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej np. akcje profrekwencyjne, angażowanie się w działalność samorządu (Jak zachęcić ludzi do zainteresowania się i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym?)
 • pokazanie przykładów osób pełniących w swoich społecznościach funkcję lokalnych liderów opinii (Jak budować swoją pozycję jako lidera opinii?)
 • ew. pokazanie przykładów zaangażowania mniejszości (zwłaszcza narodowych) w sprawy publiczne

Termin:  06 września 2016 r.

Grupa: 28 osób – 24 uczestników + 1 koordynator + 2 asystentów + 1 kierowca

Wynagrodzenie koordynatora: 500 zł brutto – za przygotowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej 

Budżet:

05.09/06.09  Nocleg– do 130 zł od osoby (28 osób – 13 dwójek, 2 jedynki)

06.06 – Wyżywienie 29 osób – do 100 zł od osoby

Zwiedzanie dla 28 osób (24 uczestników + 1 koordynator + 2 asystentów + koordynator wizyty studyjnej) – ok. 15 zł od osoby

 Chcemy, aby poza realizacją celów i tematu wizyt studyjnych, uczestnicy Szkoły mieli możliwość poznania miejscowości Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i propozycje.  Prosimy o uwzględnienie w programie czasu na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami programu oraz czasu wolnego dla uczestników. 

Do zadań koordynatora należeć będzie organizacja wizyty studyjnej, w tym w szczególności:

 • przygotowanie programu wizyty zgodnego z tematem przewodnim – w razie wątpliwości co do interpretacji tematu prosimy o kontakt
 • przygotowanie materiałów o regionie dla uczestników w języku polskim przedstawiających specyfikę danego obszaru oraz program wizyty i przesłanie go koordynatorowi programu
 • koordynacja wizyty i odpowiedzialność za realizację jej programu.
 • zorganizowanie od strony programowej wszystkich punktów programu wizyty studyjnej
 • przygotowanie zaplecza logistycznego – przerwa kawowa, posiłki w trakcie wizyty, ew. nocleg, odpowiednia sala, nagłośnienie i inne
 • towarzyszenie uczestnikom wizyty studyjnej podczas wszystkich punktów programu;
 • promocja projektu Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej oraz samej wizyty wśród lokalnych mediów wraz ze sporządzeniem dokumentacji z tej promocji;
 • przygotowanie sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanego zadania;
 • dopilnowanie, aby koszt wizyty był zgodny z przewidywanym budżetem (tam, gdzie to będzie możliwe, prosimy o wystawianie faktur z formą płatności: przelew)

Od kandydatów na koordynatorów oczekujemy:

 • doświadczenia w organizacji podobnych przedsięwzięć;
 • całkowitej dyspozycyjności w okresie wizyty;
 • przygotowania interesującego i realizującego cele projektu programu

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny w terminie do dnia 24.07.2016 r. przesłać na adres [email protected] :

 • krótki opis swoich doświadczeń w organizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
 • proponowany ramowy program wizyty studyjnej w wybranym mieście, z krótkim wyszczególnieniem celów poszczególnych merytorycznych punktów programu;
 • przewidywany budżet wizyty studyjnej z wyszczególnionymi kwotami brutto

Ewentualne pytania prosimy kierować do Anny Łukawskiej-Adamczyk

[email protected] (od pn. do czw. w godz. 9:00 – 14:00)

Copyright All Rights Reserved © 2019

×