fbpx

Konkurs o Nagrodę Liderską im. ZAP-a

22 czerwca 2022 roku w pierwszą rocznicę śmierci prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego (założyciela Szkoły Liderów) zostaną przyznane po raz pierwszy Nagrody Liderskie jego imienia. Główną ideą nagrody jest kultywowanie wartości i myśli przewodniej Profesora, promowanie liderskich postaw i inicjatyw zasługujących na wyróżnienie w obszarze przywództwa. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w konkursie o Nagrodę Liderską im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego 

Myślą przewodnią nagrody jest motto prof. Pełczyńskiego – „Nie czekaj biernie aż coś się stanie, traktuj swe życie jako wyzwanie!” 

Co to jest Nagroda Liderska im. ZAPa? 

Nagroda Liderska jest pierwszym przedsięwzięciem podjętym w ramach Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego (ZAP-a), powołanego przez Fundację Szkoła Liderów oraz absolwentki i absolwentów jej programów, grono współpracowników, uczniów i przyjaciół Profesora, aby spuścizna założyciela Szkoły Liderów nie tylko trwała, ale też rozwijała się i stale wzmacniała.  

Ma być żywym pomnikiem tworzonym przez i dla osób, którym bliskie są jego wartości i dzieło życia.  

Komu i za co zostanie przyznana? 

Nagroda Liderska będzie przyznawana liderkom i liderom odpowiadającym, tak, jak ZAP, na najważniejsze aktualnie wyzwania naszego życia publicznego. 

W tym roku Zarząd FSL, Kapituła Funduszu oraz Fundatorzy i Fundatorki zdecydowali, że zostaną przyznane trzy nagrody osobom, które:  

  • Są absolwentami/absolwentkami programów Szkoły Liderów; 
  • Odpowiadają na wyzwania kryzysu uchodźczego (w szczególności związanego z wojną w Ukrainie), w tym działają na rzecz ograniczania jego społecznych konsekwencji; 
  • Sprawują przywództwo w duchu ZAPA, czyli oparte na wartościach, otwarte, angażujące i szanujące innych, łączące a nie wzmacniające polaryzację. 

Jak można zgłaszać kandydatki i kandydatów do Nagrody Liderskiej im. ZAPa 2022? 

Kandydatki i kandydatów do nagrody liderskiej mogą zgłaszać absolwenci i absolwentki wszystkich programów Szkoły Liderów oraz fundatorzy i fundatorki Funduszu im. ZAPa za pomocą formularza zgłoszeniowego (odnośnik do formularza). Można zgłosić wybraną osobę, ale także własną kandydaturę, wraz z uzasadnieniem. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca podczas koncertu upamiętniającego ZAPa. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.  

Wyboru laureatek i laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą:
przedstawicielki Fundatorek i przedstawiciele Fundatorów (16 osób)
oraz 3 osoby z Rady Fundacji Szkoła Liderów.  

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek i kandydatów. Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca do godz. 23.59.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×