INCLUSIVE LEADERSHIP

Koordynatorka projektu – Maria Makowska

Praktyczny model przywództwa włączającego został opracowany w ramach projektu UE „Przywództwo włączające”, jako wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu i administracji w rozwoju ich indywidualnego stylu przywództwa włączającego. Projekt został zrealizowany przez trzy organizacje partnerskie z trzech krajów europejskich i sfinansowany ze środków Programu Erasmus+.W ramach projektu opracowano trzy narzędzia, które mają wspomóc osoby zainteresowane w ich dalszym rozwoju jako liderów(ki) włączających(e):

Koncepcja przywództwa włączającego koncentruje się w szczególności na grupach zagrożonych wykluczeniem – osobach z niepełnosprawnościami, imigrantach lub uchodźcach, lub osobach z obszarów o  ograniczonej infrastrukturze i dostępie do informacji. Przykłady i wywiady, które są częścią materiałów edukacyjnych, a także współpraca z ekspertami sprawiły, że u podstaw opracowanej koncepcji przywództwa włączającego leżą praktyczne doświadczenia. Możliwe jest upowszechnienie tego podejścia wśród dalszych grup docelowych lub w innych środowiskach pracy. Zostało to już praktycznie i skutecznie zrealizowane w trakcie projektu. Dzięki temu koncepcja przywództwa włączającego może mieć zastosowanie w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym.

Następujące organizacje wniosły swój wkład i doświadczenie do projektu: ASD Kamaleonte (Włochy), Associazione KIM (Włochy), International Rescue Commitee (Grecja), Limina – Lernen im Wandel (Austria), Maria Nasswetter PR Beratung (Austria), WirZusammen – Integration-Initiative of Empathy Now! (Austria).