Liderzy polonijni

Liderzy Polonijni to osoby animujące środowiska polonijne w swoich krajach zamieszkania.

Celem skierowanych do nich projektów jest:

– wypracowanie indywidualnego stylu liderskiego

– wzmocnienie organizacji polonijnych na całym świecie

– wzmocnienie relacji z Polską

– zwiększenie świadomości i rozumienia współczesnej Polski

 

Programem dedykowanym Polonii jest Szkoła Liderów Polonijnych.