fbpx

Zainspiruj się pomysłami liderek i liderów z Poznania!

Liderki i Liderzy Miast,

Oddajemy w Wasze ręce zbiór dziewięciu koncepcji wprowadzenia zmiany w mieście Poznaniu, które opracowali uczestnicy i uczestniczki programu Szkoła Liderów Miasta Poznania. Wśród autorów są przedsiębiorcy, urzędnicy, społecznicy, aktywiści, radni miejscy i osiedlowi – słowem liderzy społeczności, które na co dzień zmieniają na lepsze.
W katalogu znajdziecie informację na temat tego, w jaki sposób motywować biznes do stawania się odpowiedzialnym społecznie i jakie z tego płyną korzyści. Przeczytacie jak ważna jest komunikacja pomiędzy osobami z różnych sektorów oraz co może wynikać ze skutecznego informowania mieszkańców o sprawach miejskich. Dowiecie się jak aktywizować młodzież do obywatelskości i dbać o ich przywiązanie do lokalnej społeczności, a także co robić, żeby tworzyć im warunki do rozwoju w mieście. Przeczytacie o kontynuacji badań Poznaniaków i diagnozie społecznej, czy też o potrzebach tworzenia miejsc aktywności (także tych bez siedzib). Zapoznacie się z pomysłem, jak projektować miasto w sposób prawdziwie partycypacyjny. Wreszcie zainspiruje Was pomysł włączania społeczności międzynarodowej w życie miasta i mieszkańców, czy też włączania cyfrowego seniorów.

Aby zapoznać się z treścią katalogu, kliknij w grafikę powyżej.


Powyższe projekty są odzwierciedleniem idei Szkoły Liderów Miast, której podstawą jest współpraca, na rzecz miasta, osób reprezentujących różne sektory. Idei, którą zrealizowaliśmy także na poziomie organizacji projektu łącząc potencjał sektora pozarządowego (Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Veolia Polska), biznesu (Veolii Energii Poznań) oraz samorządu (Urzędu Miasta Poznania i jego władz).

Takie podejście przynosi wiele korzyści każdej ze stron. Pozwala nie tylko wyjść wszystkim poza strefę komfortu i środowisko bliskich współpracowników, ale także umożliwia przyjrzenie się temu, jak na wyzwania miasta patrzą inni. Dodatkowo jest sygnałem, że władza/odpowiedzialność/chęć zmieniania miasta, leży w wielu rękach. Wykorzystanie tych odmiennych perspektyw prowadzi do stworzenia projektów/koncepcji działań, które przemawiają do szerszego grona odbiorców. Dodatkowym atutem międzysektorowego modelu współpracy jest wykorzystanie w danych przedsięwzięciach różnorodnej wiedzy, sieci kontaktów i zasobów, które ułatwiają przeprowadzenie planowanej zmiany.

Pogłębianie współpracy międzysektorowej na zasadzie partnerstwa, wzajemnego zrozumienia motywacji i interesów oraz wymiany pomiędzy liderkami i liderami miejskimi, jest czynnikiem, który ułatwia wprowadzanie zmiany w mieście, przyspiesza procesy, poszerza horyzonty i pozwala zauważać wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć. To wszystko natomiast buduje odporność miejską, która umożliwia przechodzenie przez kryzysy w sposób bardziej łagodny i pozwala umacniać się bazując na doświadczeniach.

Zachęcam do spojrzenia na miasto oczami absolwentów Szkoły Liderów Miasta Poznania i namysłu nad tym, jak Ty Liderko i Liderze miejski możesz zainspirować się ich pomysłami. Być może któryś z nich będziesz chciał/a zrealizować u siebie?
Do tego gorąco zachęcam.


Agnieszka Muras, koordynatorka Szkoły Liderów Miast


Projekt Szkoła Liderów Miasta Poznania współfinansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×