fbpx

O Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego

Aby spuścizna założyciela Szkoły Liderów nie tylko trwała, ale też rozwijała się i stale wzmacniała – powołujemy Fundusz im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego (ZAP-a). 

Będzie to żyjący i działający pomnik tworzony przez i dla osób, którym bliskie są jego wartości i dzieło życia. Fundusz będzie pozyskiwał środki dzięki darowiznom od tych, którzy już mogli skorzystać ze wsparcia, dla tych, którzy wsparcia w danym momencie potrzebują.

Co roku Kapituła Funduszu oraz Fundatorzy i Fundatorki będę wspólnie decydować, na jaki cel szczegółowy zostaną przeznaczone zebrane pieniądze.

Jednostka, która ma świadomość, że zawdzięcza swoją edukację i pogłębienie zainteresowań swojej wspólnocie, w większym stopniu będzie skłonna do oddania państwu i społeczeństwu tego, co sama otrzymała.
prof. Zbigniew A. Pełczyński 

Operatorem Funduszu będzie Fundacja Szkoła Liderów. Działaniem Funduszu kierować będzie Zarząd, przy wsparciu Kapituły, w której zasiądą osoby związane z ZAP-em. 

22 czerwca 2022 podczas Koncertu Upamiętniającego profesora zainaugurowano pierwsze działania funduszu, zgodne z decyzją społeczności.


W Kapitule Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego jest 15 osób z grona absolwentek i absolwentów Szkoły Liderów. Dziękujemy za zgłoszenie się! W uznaniu i podziękowaniu dla tego dużego zainteresowania Zarząd postanowił powołać pierwsza Kapitułę w rozszerzonym składzie i zaprosić do pracy w Kapitule wszystkie zgłoszone osoby. Witamy!

1Piotr Babicki  
2Ewa Bachman 
3Iwona Ciećwierz  
4Paweł Grotowski  
5Krzysztof Hajdamowicz 
6Artur Jeschke 
7Jakub Kochowicz  
8Sebastian Margalski  
9Marek Matraszek  
10Damian Michałek 
11Karolina Miżyńska 
12Wojciech Kowalczyk  
13Paweł Przybyłek  
14Agnieszka Pytlik 
15Martyna Wilk  
Copyright All Rights Reserved © 2019

×