fbpx

O Funduszu im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego

Aby spuścizna założyciela Szkoły Liderów nie tylko trwała, ale też rozwijała się i stale wzmacniała – powołujemy Fundusz im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego (ZAP-a). 

Będzie to żyjący i działający pomnik tworzony przez i dla osób, którym bliskie są jego wartości i dzieło życia. Fundusz będzie pozyskiwał środki dzięki darowiznom od tych, którzy już mogli skorzystać ze wsparcia, dla tych, którzy wsparcia w danym momencie potrzebują.

Co roku Kapituła Funduszu oraz Fundatorzy i Fundatorki będę wspólnie decydować, na jaki cel szczegółowy zostaną przeznaczone zebrane pieniądze.

Jednostka, która ma świadomość, że zawdzięcza swoją edukację i pogłębienie zainteresowań swojej wspólnocie, w większym stopniu będzie skłonna do oddania państwu i społeczeństwu tego, co sama otrzymała.
prof. Zbigniew A. Pełczyński 

Operatorem Funduszu będzie Fundacja Szkoła Liderów. Działaniem Funduszu kierować będzie Zarząd, przy wsparciu Kapituły, w której zasiądą osoby związane z ZAP-em. 

22 czerwca 2022 podczas Gali Upamiętniającej profesora zostaną zainagurowane pierwsze działania funduszu, zgodne z decyzją społeczności.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×