fbpx

Orlik dla społeczności lokalnej. Raport KSKL

W 2008 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” rozpoczęto w Polsce budowę ogólnodostępnych boisk.

Obecnie jest ich w Polsce 2604, a do 2012 r odwiedziło je 10 milionów Polaków. Na zdecydowanej większości z nich pracuje animator sportowy. Tak duża sieć infrastruktury i ludzi może spełniać ważną rolę dla społeczności lokalnych. Orliki to miejsca spędzania wolnego czasu, umawiania się ze znajomymi, ale przede wszystkim przestrzeń aktywności fizycznej dla każdego. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej,1 która od roku 2014 jest operatorem projektów dla animatorów i orlików, stara się rozszerzyć sposób myślenia o sieci orlików; wyznacza nowe cele animatorom, by lepiej ich wspierać, ale też chce zbierać informacje i opinie o codziennym funkcjonowaniu boisk, do czego służy portal naszorlik.pl. Akademickie wsparcie w tym zakresie zapewnia Centrum Wyzwań Społecznych przy Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, które wykorzystuje wiedzę teoretyczną i badawczą przy formułowaniu rekomendacji i tworzeniu dokumentów programowych. Połączenie sił Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów oraz Centrum Wyzwań Społecznych UW z jednej strony pozwala skutecznie szukać nowych dróg rozwijania ogólnopolskiego programu, z drugiej zaś daje konkretną wiedzę przydatną na poziomie lokalnym.

Jednym z ważnych tematów, któremu w ramach konsultacji z przedstawicielami JST przygląda się Fundacja, jest zarządzanie i finansowanie obiektów. W założeniach towarzyszących budowaniu Orlików samorząd przez 5 lat miał utrzymywać boisko, zapewniając jego dostępność i bezpłatność. Obecnie mija 5 lat od wybudowania pierwszych orlików, ważą się więc ich losy. Obecnie 85% orlików otrzymuje częściowe dofinansowanie na zatrudnienie animatora na obiekcie w ramach programu „Nasz Orlik”. Animatorzy są zobowiązani do realizowania zadań wyznaczonych centralnie, np. organizacja imprez sportowych, stworzenie oferty dla takich grup, które do tej pory nie korzystały z orlika, odbycie szkoleń e-learningowych. Rozważane są inne modele, m.in. organizowanie ogólnopolskich lub regionalnych konkursów, w których mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, które z pozyskanych środków organizowałyby zajęcia na boiskach. Społeczne funkcjonowanie orlika oraz wprowadzenie skutecznego modelu zarządzania, to kwestie, w których stanowisko zajęła Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów fundacji Szkoła Liderów. Badanie w formie ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi przeprowadzono w terminie 2–30 września 2014 r. W badaniu swoje stanowisko wyraziło 47 członków KSKL. Dodatkowo, badaniem objęto 187 lokalnych interesariuszy. Aby wyrazić głos mieszkańców, zorganizowano 16 spotkań lokalnych. Raport przygotowała Aleksandra Daszkowska-Kamińska (Szkoła Liderów) we współpracy z Aleksandrą Gołdys i Moniką Stec (Centrum Wyzwań Społecznych UW).

Ściągnij: Orlik dla społeczności lokalnej. Raport KSKL

Copyright All Rights Reserved © 2019

×