fbpx

Podsumowanie ARZ 2.0

W ramach projektu w latach 2020-2021 przeprowadzono rekrutację, cykl szkoleń składających się z 66 godzin warsztatowych, 8 tematycznych spotkań z ekspertami w dziedzinie rozwoju młodzieży i przywództwa lokalnego w cyklu „Zrozumieć młodzież”, tutoringu oraz treningu zadaniowego (obejmujący pracę w grupach projektowych). Wszyscy uczestnicy wzięli udział w badaniu Extended Disc oraz otrzymali indywidualny raport wraz z analizą. Eksperci zrealizowali z uczestnikami 242 godzin tutoringu indywidualnego. Dla tutorów zostało przeprowadzone 6 godzinne szkolenie przygotowawcze, które pozwoliło 10 tutorom przeprowadzić profesjonalny proces rozwojowy oraz 6 godzin zrealizowanej superwizji grupowej.

Odbyły się również 2 spotkania dla absolwentów pierwszej edycji programu Akademia rzeczników zmian oraz regularna wysyłka mejlingów do absolwentów pierwszej edycji programu Akademia rzeczników zmian informująca o działaniach na rzecz absolwentów.

Zostały stworzone i zrealizowane 7 projektów włączających młodzież, powstała broszura nt. form wsparcia młodzieży pokazująca proces rozwojowy i refleksję nt. Akademii Rzeczników Zmian, została zorganizowana jedna konferencja zamykająca projekt oraz przeprowadzona ewaluacja kończąca się raportem.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×