fbpx

Pracuj w Szkole Liderów!

Data: 21.09.2022

Fundacja Szkoła Liderów szuka kogoś, kto wsparłby nas w zadaniach administracyjnych. Praca stacjonarnie w centrum Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 (przy Placu Trzech Krzyży). 

Do Twoich zadań będzie należało:  

  • obsługa skrzynki mailowej Fundacji, korespondencji przychodzącej, wychodzącej oraz wewnętrznej, odbieranie telefonu;
  • współpraca z firmą sprzątającą, a także innymi podmiotami w razie potrzeby (np. zamówienie odbioru starego sprzętu elektronicznego itp.);  
  • witanie gości odwiedzających nasze biuro, pomoc w obsłudze takich spotkań – tak, żeby nasi współpracownicy i goście czuli się zaopiekowani;   
  • wsparcie przy archiwizacji dokumentów i w różnych sprawach urzędowych kontrolowanie stanu materiałów biurowych i spożywczych, robienie zakupów w razie potrzeby;  
  • obsługa systemów wewnętrznych oraz urządzeń biurowych;  
  • wspieranie zespołu w czasie przygotowywania szkoleń i konferencji – np. przygotowanie identyfikatorów, pomoc w drukowaniu materiałów;  
  • współpraca z zespołem IT w zakresie zarządzania sprzętem komputerowym;   
  • inne zadania administracyjne – do ustalenia wspólnie; 

To, co z pewnością oferujemy, to otwartość, możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia, udziału w różnych wydarzeniach, które organizujemy i zespół złożony z wspierających, zaangażowanych osób, które na pewno nie zignorują żadnego pytania i chętnie pomogą się odnaleźć w nowych zadaniach.   

Wynagrodzenie: 2250 zł netto 

Niestety nasze biuro nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – w budynku jest winda, do której prowadzą schody.  

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: [email protected] 

Na zgłoszenia czekamy do 4 października Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o pracę

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danym, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: fundacja@szkola-liderów.pl

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli zgoda na przetwarzanie danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, dane teleadresowe, doświadczenie zawodowe. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Inne dane osobowe przekazane przez Panią / Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f(RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie efektywnej rekrutacji. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

W przypadku chęci rozpatrywania Pani / Pana kandydatury w przyszłych rekrutacjach konieczna jest Pani / Pana zgoda. Po jej wyrażeniu dane będą przetwarzane na podstawie oraz na art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres 1 roku. Pozostałe dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani / Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×