fbpx

Pracuj z nami !

Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego zatrudni osobę na stanowisku ekspert/ka ds. komunikacji i promocji w wymiarze czasowym odpowiadającym 1 etatowi, tj. na 40h tygodniowy. Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2023.

Fundacja Szkoła Liderów poszukuje osoby, która czerpie satysfakcję z pracy z ludźmi, twórczo podchodzi do wyzwań i nowych przedsięwzięć, w pracy ważna dla niej jest poczucie misji i zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia. Śledzi życie społeczno-polityczne w Polsce, ma opinię na temat bieżących spraw, orientuje się w tematach związanych z przywództwem politycznym, społecznym i klimatycznym – dostrzega połączenia pomiędzy nimi. Wie, z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie samorząd i kraj.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy, że mają ma doświadczenie w reprezentowaniu pracodawcy na zewnątrz, swobodnie posługują się językiem (w mowie i piśmie), mają min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, dysponują rekomendacjami ze swoich poprzednich miejsc pracy,  znają specyfikę pracy w organizacji pozarządowej. Śledzą trendy w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych, mają doświadczenie we współpracy z przedstawicielami mediów tradycyjnych.


Etapy rekrutacji:

nadsyłanie zgłoszeń

1. tura rozmów kwalifikacyjnych + zadanie praktyczne

2. tura rozmów i wyłonienie pracownika/czki


– CV

– list motywacyjny

– rekomendacje (1-3)

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do 1-szej tury rozmów będą poproszone o przygotowanie zadania praktycznego, o którym zostaną poinformowane po etapie przyjmowania zgłoszeń.


– prowadzenie i rozwój mediów społecznościowych Fundacji (Linkedin, Facebook, Instragram), w tym moderacja grup absolwenckich

– obsługa strony internetowej fundacji, wprowadzanie treści, aktualizacje, modyfikacje itp. (WordPress)

– tworzenie strategii promocyjnych poszczególnych projektów Fundacji oraz ich realizacja

– tworzenie baz danych dziennikarzy oraz inicjowanie kontaktów z wybranymi mediami, obsługa i aktualizacja CiViCRM na potrzeby projektów

– tworzenie komunikatów prasowych i ich promocja na zewnątrz oraz innych treści niezbędnych do realizacji projektów ( plakaty, ulotki, banery itp.); redakcja tekstów tworzonych w ramach realizacji projektów przez koordynatorów

– dbałość o spójność wizerunkową Fundacji (w tym monitoring w zakresie obowiązków informacyjnych projektów)

– współpraca z grafikami, informatykami, programistami, zespołem Fundacji itp.

– udział w wydarzeniach organizowanych w ramach działalności Fundacji i ich promocja

– monitoring mediów w zakresie przywództwa i pod kątem działalności absolwentów Fundacji

– współpraca z absolwentami w zakresie realizacji strategii promocyjnej

– tworzenie podstawowych materiałów graficznych na potrzeby bieżącej komunikacji

– dbałość o rozpoznawalność Fundacji na zewnątrz i budowanie jej marki

– okazjonalna organizacja i prowadzenie konferencji prasowych/śniadań prasowych itp. ( w zależności od potrzeby organizacji lub poszczególnego projektu)

– analityka – śledzenie ruchu na stronie www, analityka mediów społecznościowych, analityka procesów rekrutacyjnych, wykorzystanie analityki do zwiększania zainteresowania działalnością Szkoły Liderów w internecie

  • minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • bardzo dobra znajomość trendów w mediach społecznościowych,
  • znajomość programów graficznych typu Canva,
  • dbałość o szczegóły i rzetelność,
  • kreatywność i umiejętność pisania angażujących komunikatów,
  • zdolności analityczne i praktyczna wiedza z zakresu Google Analytics; Pixel Facebook
  • znajomość I biegłe posługiwanie się Office 365 (Outlook, SharePoint i innych aplikacji)
  • znajomość środowiska CiViCRM
  • umiejętność precyzyjnego i zwięzłego komunikowania się

– znajomość programów z rodziny Adobe

– prawo jazdy

– znajomość języków obcych

– pracę w wymiarze 1 etatu (40h tygodniowo) na umowę o pracę (możliwe zatrudnienie na fv lub zlecenie)

– wynagrodzenie w wysokości 6000-6800 zł brutto (w zależności od kwalifikacji)

– pracę w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji i szerokich kontaktach, a także w przyjaznym i kreatywnym zespole

– pracę w wymiarze hybrydowym

– realizację autorskich pomysłów

– współpracę z liderami społecznymi i politycznymi z całej Polski

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×