Zamów szkolenie

oferta_introOd 1994 roku zajmujemy się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas nasi trenerzy pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu tak wielu perspektyw, obecnie jesteśmy w stanie nie tylko dostosować nasze programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji.

Oferujemy szkolenia, coaching i tutoring, usługi facylitacyjne i kompleksowe programy rozwojowe szyte na miarę.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych szkoleń dla liderów i ich zespołów:

Napisz do nas, a przygotujemy program dostosowany do potrzeb Twoich i Twojej organizacji.

Oferta szkoleniowa

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Przywództwa (m.in. Przewodzenie zespołom, Zarządzanie strategiczne, Budowanie misji i wizji, Budowanie marki osobistej dla liderów)
 • Zarządzania zespołem i organizacją (m.in. Budowanie zespołów, Komunikacja w zespole, Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania, Zarządzanie przez cele, Coaching w zarządzaniu, Delegowanie zadań, Kreatywność i zespołowe rozwiązywanie problemów, Rola i obowiązki menedżera, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą w organizacji, Prowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami)
 • Efektywności osobistej (m.in. Zarządzanie czasem, Podejmowanie decyzji, Radzenie sobie ze stresem, Asertywność)
 • Umiejętności interpersonalnych (m.in. Rozwiązywanie konfliktów, Komunikacja interpersonalna, Prowadzenie i moderacja spotkań, Umiejętności coachingowe)
 • Budowania relacji zewnętrznych (m.in. Wystąpienia publiczne, Kontakt z mediami, Budowanie relacji z otoczeniem, Budowanie partnerstw i koalicji, Negocjacje)

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, określając zakres i formę szkoleń w odpowiedzi na potrzeby danej grupy lub organizacji. Uważnie dobieramy też zespoły trenerskie, korzystając z naszej szerokiej bazy doświadczonych praktyków i ekspertów.

Dla przykładu, szeroki temat przywództwa w zależności od charakteru i potrzeb organizacji może zostać dookreślony jako:

Dla firmy lub przedsiębiorstwaWiarygodne przywództwo: jak budować zaufanie i zaangażowanie wśród pracowników.
Dla administracji państwowej:Kierownik – liderem. Wykorzystanie wizji w zarządzaniu zespołem.
Dla jednostki samorządu lokalnego:Lider w samorządzie. Budowanie poparcia w oparciu o wspólną wizję.
Dla instytucji publicznej:Przywództwo w szkole. Kiedy dyrektor staje się liderem?
Dla organizacji pozarządowej:Od wspólnej idei do silnego zespołu. Przywództwo w inicjatywach społecznych.

Coaching i tutoring

Coaching to oparty na dialogu proces wspierania w indywidualnym rozwoju. Jego celem jest uruchomienie potencjału osoby i wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez nią zmiany. Coach rozmawia, zadaje pytania, słucha, pomaga przyjrzeć się uczestnikowi i jego sytuacji z różnych perspektyw, wyznaczyć cele i podjąć kolejne kroki do ich osiągnięcia, motywuje, wspiera. Coach jest Twoim sojusznikiem. Coach nie przekazuje jednak wiedzy, rozwiązań.

Coaching oferowany przez Szkołę Liderów wywodzi się z tutoringu, metody indywidualnego wspieraniu w rozwoju stosowanej m.in. w Oksfordzie przez założyciela Szkoły Liderów, prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.

Tutoring został zapoczątkowany w 2004 roku w Programie Liderzy PAFW jako innowacyjna, metoda wspierania, towarzysząca szkoleniom.  Wypracowana metodyka i model opierają się na założeniach coachingu.  Tutorzy w programach Szkoły Liderów to osoby z doświadczeniem liderskim, eksperci różnych dziedzin, którzy w zależności od potrzeb mogą w umiejętny sposób i w ograniczonym stopniu korzystać z własnej wiedzy i wspierać swoim doświadczeniem uczestników. Szkoła Liderów oferuje tutoring liderski, który w wspiera w rozwijaniu postaw przywódczych.

Nasza oferta coachingu i tutoringu:

 • Coaching indywidualny, w którym uczestnik pracuje z jednym coachem, spotkania odbywają  się w uzgodnionym wspólnie miejscu, każde spotkanie trwa około 2 godzin, w zależności od celu/wyzwania rozwojowego rekomendowane są cykle kilku sesji, obejmujące co najmniej 6 spotkań coachingowych w okresie co najmniej 4 miesięcy.
 • Coaching grupowy, polegający na spotkaniach w grupie coachingowej pracującej pod okiem doświadczonego coacha, grupa coachingowa jest tworzona przez około 10 uczestników, każde spotkanie trwa około 6 godzin, coaching ten może być zorganizowany dla zespołów, grup roboczych, grup zawodowych. W coachingu grupowym uczestnicy pracują nad swoimi indywidualnymi wyzwaniami, a grupa pełni rolę wspierającą. Rekomendowane są cykle kilku sesji.
 • Coaching zespołowy, organizowany dla zespołów organizacji i instytucji, które pracują ze sobą lub rozpoczynają pracę wspólną. Jego celem jest wydobyć drzemiący w zespole potencjał, nazwać trudności, poznać ograniczania i doprowadzić do wspólnego wypracowania i wdrożenia najlepszych rozwiązań. Coaching zespołowy przyczynia się do integracji zespołu, uzgodnienia celów, zwiększenia motywacji i poprawy komunikacji w zespole. Jest organizowany w zależności od wielkości zespołu i w cyklach spotkań z doświadczonym coachem.
 • Tutoring liderski – polegający na indywidualnym wspieraniu w podejmowaniu roli liderskiej. W trakcie cyklicznych spotkań tutor towarzyszy liderowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i opracować plan liderskiego rozwoju. Tutoring jest narzędziem zarówno dla osób pełniących role liderskie w sposób formalny na przykład na stanowiskach wójta, burmistrza, dyrektora, jak też osób przygotowujących się do pełnienia tej roli.
 • Szkolenia przygotowujące do roli coacha – cykl kilku szkoleń, których celem jest poznanie roli coacha, doświadczenie coachingu i rozpoznanie swojego potencjału do pełnienia tej roli. Szkolenia umożliwiają wdrożenie coachingowych metod pracy w swojej organizacji, w swoim życiu. Szkolenie daje kompetencje do wprowadzenia coachingowego stylu zarządzania oraz stosowania narzędzi coachingowych w pracy z zespołem, klientami lub otoczeniem organizacji.

Dla kogo coaching?

Specjalizujemy się w coachingu i tutoringu dla liderów, osób aktywnych, które chcą wprowadzać zmiany społeczne, pracują na rzecz społeczności lokalnych, chcą rozwijać swoje kompetencje i potencjał, jaki wiąże się z rolą lidera/liderki.

Oferujemy coaching dla klientów instytucjonalnych, organizacji, instytucji, grup, niezależnie od wieku uczestników. Organizujemy programy trwające od kilku miesięcy do roku, a także szkolenia przygotowujące do roli coacha i warsztaty z coachingowego stylu zarządzania.

Szczególnie zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie, biblioteki, domy kultury, a także samorządy, które chcą wdrażać programy coachingowe dla swoich pracowników, odbiorców.

Wybierz coaching, jeśli chcesz:

 • Odkryć i w pełni wykorzystać swój potencjał, kompetencje i możliwości, jakie wiążą się z pełnioną przez Ciebie rolą zawodową lub społeczną.
 • Skuteczniej kierować swoim zespołem i rozwijać swoich współpracowników
 • Rozwiązać problemy i poradzić sobie z ograniczeniami, które utrudniają ci realizację celów;
 • Pracować nad swoim indywidualnym rozwojem we współpracy z jednym z coachów Szkoły Liderów.
 • Zorganizować wsparcie w rozwoju dla swojego zespołu, odbiorców, klientów.
 • Zastosować rozwiązania podnoszące efektywność szkoleń, innych metod edukacyjnych.

Facylitacja

Szukasz kogoś, kto będzie moderował duże spotkanie? Kto poprowadzi ważny proces w firmie? Kto przeprowadzi konsultacje w Twojej miejscowości?

Dysponujemy bazą kilkudziesięciu moderatorów i facylitatorów z różnych części Polski. Są to doświadczeni działacze lokalni, trenerzy, mediatorzy i absolwenci Szkoły Moderatorów. Nasi moderatorzy regularnie współpracują m.in. Urzędem M. St. Warszawy, prowadząc konsultacje społeczne oraz facylitując wewnętrzne procesy w urzędzie.

Posiadamy duże doświadczenie w organizacji dyskusji, debat i paneli dla grup od kilkunastu do kilkuset osób. W swojej pracy korzystamy z kreatywnych form takich jak World Cafe, Open Space czy Feed Forward.

Projekty zrealizowane

Szkolenia i coaching w projekcie „Kieruj w dobrym stylu” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (2014-2015). Był to kilkumiesięczny program rozwoju dla dyrektorów i dyrektorek bibliotek, którego celem jest rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych, w tym: kierowania zespołem i komunikacji z nim, współpracy z otoczeniem, umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentacji własnych opinii. Program obejmuje kilkadziesiąt godzin szkoleń, umożliwia także udział w coachingu indywidualnym lub grupowym. W sumie z oferty programu skorzystało ponad 200 osób. W program zaangażowany był zespół 20 trenerów i coachów.

Szkolenia i superwizja coachów w Programie „Przywództwo w edukacji”, dla Ośrodka Rozwoju Edukacji (2014-2015). Celem programu było przygotowanie do pełnienia roli coacha 87 dyrektorów szkół oraz prowadzenie superwizji sesji coachingowych z ponad 125 uczestnikami coachingu. Program obejmował kilkadziesiąt godzin szkoleniowych, superwizje, przygotowanie podręczników i narzędzi ewaluacji. Doświadczenie coachingu spowodowało istotne zmiany w osobach, które zdecydowały się pełnić rolę coachów, rozwój kompetencji i możliwości związanych z pełnieniem roli dyrektora, w tym na przykład lepsze kierowanie swoim zespołem. Program został wysoko oceniony przez 97% uczestników, a profesjonalizm trenerów Szkoły Liderów wskazany został jako jedno z kluczowych źródeł sukcesu wypracowanego modelu przygotowania do roli coacha.

Szkolenia i tutoring w programie Liderzy PAFW, dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Jest to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla uczestników programów PAFW. Program jest realizowany od 2004 roku przez Szkołę Liderów. Każda edycja obejmuje prowadzenie rocznego tutoringu dla każdego z około 40 uczestników, 4 szkolenia kilkudniowe, sesje wymiany doświadczeń, debaty oxfordzkie. Szkolenia nastawione są na budowanie samoświadomości, określenie wizji zmiany, rozwój umiejętności angażowania zespołów i lokalnych społeczności. Wśród uczestników programu są samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele świata kultury, mediów, nauczyciele, liderzy organizacji pozarządowych. Program oferuje też wsparcie dla absolwentów w postaci wizyt studyjnych, spotkań tematycznych.

Szkolenia dla kierowników aptek z sieci Dbam o Zdrowie. W ramach realizowanego w 2015 roku projektu ponad 80 kierowniczek i kierowników aptek oraz przedstawicieli kadry menedżerskiej rozwinęło swoje kompetencje z zakresu delegowania i rozliczania zadań oraz udzielania korygującej informacji zwrotnej.

Szkolenia i tutoring dla liderów Pracowni Orange. Projekt realizowany od 2013 roku (obecnie trwa 2. Edycja). Pracownie Orange to realizowany przez Fundację Orange program społeczny, w ramach którego zakładane są multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. W ramach programu liderzy poszczególnych Pracowni mogli wziąć udział w szkoleniach na temat zarządzania zespołem, tworzenia innowacyjnych projektów oraz budowania sieci oraz lokalnych partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany. Oferowany jest im również coaching i tutoring, w ramach którego mogli indywidualnie rozwijać swoje mocne strony i dzięki wsparciu ekspertów skuteczniej radzić sobie z lokalnymi problemami.

Szkolenie Tutorów Rynku Pracy. Szkolenia i elementy superwizji tutorów w pilotażowym projekcie „Tutor rynku pracy”, realizowanym w okresie grudzień 2015 – styczeń 2016 w gminie Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie). Celem programu było przygotowanie do pełnienia roli tutorskiej 15 osób, które w następnym kroku miały za zadanie wzmocnienie i włączenie w życie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych. Program obejmował dwie trzydniowe sesje szkoleniowe, a pomiędzy nimi praktykę tutoringu, superwizowaną przez trenerki Szkoły Liderów. Tutorzy rozwinęli swoje kompetencje indywidualnego wspierania osób bezrobotnych, diagnozowania ich dotychczasowych doświadczeń i zdobytych umiejętności, obecnych potrzeb rozwojowych, barier w rozwoju, formułowania celów rozwojowych. Pracowali nad wprowadzeniem indywidualnego planu rozwoju i poczuciem wpływu, motywacją do podejmowania aktywności i działań na rzecz podejmowania pracy.

Regularnie współpracujemy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, zapewniając moderatorów i facylitatorów na różnego rodzaju spotkania, tak z mieszkańcami, jak i dla pracowników Urzędu. Do największych projektów należało moderowanie dzielnicowych spotkań z mieszkańcami w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015 oraz prowadzenie serii konsultacji na temat funkcjonowania systemu rowerów miejskich Veturilo.

Zamów usługę

Więcej informacji na temat naszej oferty udziela:

Małgorzata Czarnecka

Działalność gospodarcza

 
[email protected]

Informacje, jakie zbieramy celem przygotowania oferty:

Jakie są cele szkolenia lub coachingu ? Jakie mają być konkretne efekty?
Co uczestnicy po szkoleniu powinni robić lepiej lub inaczej? Jakie są spodziewane wymierne efekty? Jakie problemy mają zostać zminimalizowane lub zażegnane?

Kim są uczestnicy?
Jakie doświadczenie w pracy na danym stanowisku mają uczestnicy  szkolenia? Co jest dla nich największym wyzwaniem, a co z reguły przychodzi im z łatwością? W jakich szkoleniach uczestniczyli w ciągu ostatnich dwóch lat?

Informacje organizacyjne:
Ile czasu zostało przewidziane na szkolenie? Ilu będzie uczestników? Jakie są oczekiwania zamawiającego w zakresie logistki? (Czy mamy zapewnić wyłącznie wkład merytoryczny czy również zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal etc.?) Czy jest ustalony budżet przeznaczony na realizację szkolenia?

Zachęcamy do kontaktu.Przygotowujemy ofertę w oparciu o wywiad i zdefiniowane potrzeby organizacj.

Adres do zapytań ofertowych: [email protected]

Oferta dla Absolwentów Szkoły Liderów

Jesteś Absolwentem naszego programu? Byłeś w programie „Liderzy PAFW”, „Kieruj w dobrym stylu”, Szkole Letniej? Doświadczyłeś naszych metod pracy? Masz apetyt na więcej szkoleń i tutoringu? Chcesz zarazić kolejne osoby swoim doświadczeniem i kontaktem ze Szkołą Liderów?

Zapraszamy do współpracy naszych Absolwentów. Oferujemy:

 • Wsparcie przy tworzeniu wniosków, projektów, ich ocenie i podsumowaniu.
 • Partnerstwo w projektach
 • Szkolenia, tutoring i coaching dopasowany do potrzeb.
 • Specjalną ofertę cenową

Przykłady projektów zrealizowanych we współpracy z Absolwentami:

 • Szkoła Liderów Środowiska Osób Głuchych (Absolwent: Piotr Kowalski, Program Liderzy PAFW)
 • Szkolenie Liderskie w Irlandii (Absolwent: Barnaba Dorda, Szkoła Liderów Polonijnych)
 • Warsztaty strategiczne dla Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (Absolwent: Michał Jakubowski, Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych)