Przełącz się na młodzież

Fundacja Szkoła Liderów realizuje III edycję projektu „Przełącz się na młodzież”  realizowanego w ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020.”

Projekt „Przełącz się na młodzież” jest dedykowany warszawskim instytucjom pracującym z młodzieżą i ma na celu podnoszenie atrakcyjności programów kierowanych do młodzieży poprzez włączanie młodzieży do wspólnych działań.

Wraz z pracownikami instytucji „przełączamy się na młodzież” w oparciu o wypracowaną przez Fundację Szkoła Liderów metodologię przywództwa włączającego – jest to podejście, które docenia różnorodność, wkład każdej osoby oraz zachęca do pełnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych.

Uczestnicy projektu – przedstawiciele placówek edukacyjnych, kulturalnych, opiekuńczych poznają metodologię przywództwa włączającego podczas 3 szkoleń. Będą też mieli szansę wykorzystać nowopoznaną wiedzę w praktyce opracowując projekt cyklicznego wydarzenia włączającego młodzież dla swej instytucji. W tworzeniu projektu otrzymają indywidualne wsparcie w formie mentoringu.

„Przełącz się na młodzież” jest szansą na wprowadzenie nowej jakości do działań instytucji skierowanych do młodzieży.

Nowości w programie