fbpx

RAPORT – Jak pracować z młodzieżą?

ANNA KULIBERDA – RAPORT PRZYGOTOWANY DLA FUNDACJI SZKOŁA LIDERÓW, LUTY 2023

Przygotowanie młodych osób do funkcjonowanie w świecie VUCA, w złożonej rzeczywistości. To stwarzanie przestrzeni dla przywództwa młodych, aktywnie przeciwdziałające wypaleniu i oparte o
współpracy; przywództwo, które powinno być realizowane w duchu Humans not Robots. Powyższa wizja jest raczej kompasem niż mapą: zaprasza do testowania metod i podejść. Stanowi punkt odniesienia podczas pracy edukatorskiej.

W tym dokumencie przedstawiamy praktyczne sposoby edukowania młodych liderów i liderek w duchu przedstawionej powyżej wizji efektów edukacyjnych. Metody odnoszą się zarówno do kontekstu funkcjonowania młodzieży w Polsce w trzeciej dekadzie XXI wieku, jak i do obserwacji o ich zasobach i potrzebach. Każda proponowana aktywność, metoda czy podejście są raczej ant dotum niż lekiem. Być może nie uda się dzięki temu jednemu elementowi uzdrowić całego kontekstu, jednak war to wprowadzać
to antidotum w krwioobieg, aby móc ulżyć osobom na co dzień funkcjonującym w systemie, w którym młodzież nie zawsze czuje się swobodnie.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×