Liderska REGENERACJA

Liderska REGENERACJA – program rozwojowy dla liderek i liderów Pracowni Orange

Oferta powstała na podstawie raportu z badania potrzeb liderów i liderek Pracowni Orange, zrealizowanego w okresie 02-03.2021r. przez Fundację Szkoła Liderów oraz spotkania z przedstawicielkami Fundacji Orange.

CELE PROGRAMU:
– Wzmocnić liderów pracowni, odnowić zaangażowanie, pokazać nowe drogi, przeprowadzić pocovidową regenerację
– Dać nowe kompetencje, na nowe czasy
– Wykorzystać istniejącą energię i kompetencje/docenić je i rozwijać
– Wzmocnić sieć, relacje i wzajemne wsparcie
 
PROGRAM realizowany w okresie od czerwca 2021 do czerwca 2022 OBEJMUJE:
I. Dwa duże wydarzenia skierowane do wszystkich (zainteresowanych) liderek i liderów Pracowni Orange
1. Inauguracja. Kick off programu Liderzy Pracowni Orange – czerwiec 2021
2. Zjazd pracowni ORANGE/październik 2021
II. Długofalowe procesy rozwojowe skierowane do trzech grup docelowych:
– Doświadczeni i zaangażowani liderzy – „Lider w roli mentora”
– Nowi liderzy Pracowni/nowe lokomotywy  – „Nowa Generacja”
– Młodzi wokół Pracowni oraz liderzy pracowni zaangażowani we współpracę z nimi
III. Wydarzenia i krótkofalowe procesy rozwojowe otwarte dla wszystkich zainteresowanych
– Warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu/wzmacniania odporności/odnowy energii
– Warsztat: angażowanie mieszkańców, odbiorców do działania w warunkach pandemii i wychodzenia z pandemii
– Warsztat: jak współpracować z samorządem

– Warsztat: identyfikowanie i włączanie do działań pracowni grup wymagających wsparcia, (nie tylko jako odbiorców paczek świątecznych).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Orange.

Nowości w programie