fbpx

Rekrutacja do 3. Szkoły Liderów Miasta Cieszyna

Do 28 kwietnia można zgłosić się do programu Szkoła Liderów Miasta Cieszyna. Trzecia edycja Szkoły jest ostatnią, którą Miasto Cieszyn realizuj w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Organizatorem Programu jest Fundacja Szkoła Liderów.

Szkoła Liderów Miasta Cieszyna jest programem, który pozwala spojrzeć jego uczestniczkom i uczestnikom na swoje miasto z perspektywy dotąd im nieznanej. Nie tylko rozwija umiejętności i style przywództwa, ale także  tworzy unikatową wspólnotę zaangażowanych ludzi, którzy ponad podziałami są w stanie znaleźć obszary ważne w rozwoju miasta i wypracować rozwiązania. To szkoła dialogu i radzenia sobie z konfliktem, a także wzmacniania własnej pozycji w mieście i budowania nieoczywistych koalicji na rzecz dobra wspólnego. To program, który zacieśnia więzi lokalnych liderek i liderów dodając im energii do dalszego działania i zaszczepiania idei zaangażowania miejskiego w innych, w myśl idei, że władza w mieście leży w wielu rękach.

Do tej pory w Cieszynie zrealizowaliśmy pierwszą edycję Programu. Druga Szkoła jest w trakcie realizacji.

Projekt „Cieszyn – miasto samowystarczalne” finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”

Dla kogo jest Szkoła Liderów Miasta Cieszyna? 

Program Szkoła Liderów Miasta Cieszyna przeznaczony jest dla osób, które mieszkają i/lub pracują w Cieszynie i mogą oddziaływać na środowisko lokalne, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego/obywatelskiego) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in.


Jak będziemy pracować? 

3. Szkoła Liderów Miasta Cieszyna to 16 osób, które wspólnie będą pracować przez 4 miesiące. Formuła Programu obejmie 4 zjazdy – wszystkie w formie stacjonarnej, które łącznie będą trwały 12 dni. Pierwszy zjazd odbędzie się poza Cieszynem (około 30-40 km od Centrum), kolejne zjazdy odbywać się będę w mieście.


Daty zjazdów 2. Szkoły Liderów Miasta Cieszyna:    

Oficjalne rozpoczęcie 3. edycji Szkoły Liderów Miasta Cieszyna – 16 czerwca 2023 r.

Zjazd 1: 13-15 września 2023 r.

Zjazd 2: 12-13 października 2023 r.

Zjazd 3: 16-17 listopada 2023 r.

Zjazd 4: 7-8 grudnia 2023 r.


Harmonogram rekrutacji: 

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miasta Cieszyna jest dwuetapowa i składa się z formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w trybie online. 

Etap 1 

  • Wypełnij formularz aplikacyjny dostępny online do 28.04.2023 r. 
  • Dołącz do niego:  
  • CV – życiorys pokazujący doświadczenie zawodowe oraz ścieżkę liderską,    
  • 1 rekomendacje potwierdzające doświadczenie oraz umiejętności liderskie. Kto może przygotować rekomendacje: organizacja społeczna, partia polityczna, jednostka samorządu lub osoba publiczna pełniąca funkcję w partii, organizacja i instytucja publiczna lub naukowa, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele mediów oraz osoby lub grupy obywateli danego środowiska np. mieszkańców gminy.  

Etap 2. 

Rozmowa rekrutacyjna online, które odbędą się w dniach 8.-10.05.2023 r. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 17.05.2023 r. 

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. 
Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów.

Czy udział w projekcie jest bezpłatny? 

Tak. Projekt jest bezpłatny dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do udziału. 
Z tego względu, osoby zakwalifikowane do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach. 

Informacji udzielają:  

Magdalena Tchórznicka, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miasta Cieszyna, Fundacja Szkoła Liderów / [email protected], tel. 504 290 539  

Dokumenty programowe do wglądu i pobrania:

Copyright All Rights Reserved © 2019

×