fbpx

Rekrutacja do Szkoły Trenerów Przywództwa (STP) do 30.09

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Szkoły Trenerów Przywództwa (STP) – programu, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę i umiejętności do pracy z grupami w zakresie liderstwa, czerpiąc z bogatego i wieloletniego doświadczenia Fundacji Szkoła Liderów. STP skierowana jest do liderów województwa podlaskiego i województwa świętokrzyskiego, którzy chcą rozwinąć się w prowadzeniu warsztatów w oparciu o model przywództwa, wypracowany w programach Szkoły Liderów.

Dla kogo:
Szkoła Trenerów Przywództwa skierowana jest do osób z województwa podlaskiego i województwa świętokrzyskiego, które:

– mają minimum trzyletnie doświadczenie w roli liderskiej w organizacji społecznej;
– chciałyby rozwijać się jako trenerzy i trenerki;
– czują, że mają predyspozycje do pracy z grupą i chciałyby dowiedzieć się, jak mogą to robić;- nie ukończyły wcześniej żadnej szkoły trenerów przywództwa;

– nie są absolwentami lub absolwentkami szkół trenerskich obejmujących więcej niż 180 godzin.
Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia spotkań i krótkich form szkoleniowych.

Co oferujemy:

– 4 stacjonarne zjazdy szkoleniowe (80 h);
– poznanie metod pracy z grupą i prowadzenia procesu grupowego;
– pracę pod okiem doświadczonych trenerek przywództwa;
– know-how dotyczący uczenia przywództwa, wypracowywany i doskonalony przez lata w programach realizowanych przez Fundację Szkoła Liderów;
– wypracowane scenariusze szkoleń.

Harmonogram projektu:

25-27 listopada 2021 – I zjazd „Procesy grupowe na podstawie outdooru z zakresu: Ja jako lider. Ja w zespole”

13-15 stycznia 2022 – II zjazd „Metodyka uczenia się dorosłych na podstawie najważniejszych koncepcji przywództwa”

24-26 lutego 2022 – III zjazd „Facylitacja, trudne sytuacje w kontekście tematyki Zmiana i konflikt”

17-19 marca 2022 – IV zjazd „Wystąpienia publiczne na podstawie wizji zmiany lidera/liderki”

Zjazdy szkoleniowe będą odbywać się w formule stacjonarnej w Książenicach (okolice Warszawy), rozpoczęcie każdego zjazdu o godz. 12:00 w czwartek, a zakończenie najpóźniej o godz. 17:30 w sobotę. Wymagana jest obecność na wszystkich zjazdach – z uczestnikami i uczestniczkami podpiszemy umowy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do 30 września.

Listę osób przyjętych do II etapu rekrutacji opublikujemy 18 października.

Z wybranymi kandydatami i kandydatkami spotkamy się na rozmowach kwalifikacyjnych w dniach: 21-26 października.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 3 listopada na stronie projektu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Anną Warwas ([email protected], tel. 573 487 011)

Dokumenty projektowe (zapoznaj się zanim wyślesz swoje zgłoszenie):

  1. Umowa z uczestnikiem
  2. Klauzula informacyjna RODO
  3. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  4. Regulamin COVID uczestnictwa w wydarzeniu
  5. Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie
  6. Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka

Szkoła Trenerów Przywództwa jest częścią programu Wschód Liderów, realizowanego w dwóch województwach przez Fundację Szkoła Liderów razem z organizacjami partnerskimi: Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×