fbpx

Rekrutacja do Szkoły Liderów Miasta Poznania

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Liderów Miasta Poznania. Jeśli aktywnie włączasz się w życie miasta i jesteś przedstawicielem/lką samorządu, organizacji społecznych lub biznesu i chcesz rozwinąć umiejętności przywódcze. Zgłoś się!

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PROGRAMU


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Szkoła Liderów Miasta Poznania jest zaawansowanym programem rozwojowym obejmującym warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego. To także seminaria na temat innowacji, społeczeństwa i polityki, wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta, spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa. Podczas udziału w Szkole Liderów Miast zwiększamy poczucie wpływu i sprawczości oraz budujemy sieć osób – wizjonerów, którzy są gotowi, aby wspólnie budować współpracę na rzecz swojego miasta. Rekrutacja trwa do 4 października 2020!

APLIKUJ

REGULAMIN PROJEKTU

Szkoła Liderów Miasta Poznania łączy liderów i liderki różnych środowisk – samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych ruchów społecznych, czy instytucji publicznych. Chcemy rozwijać i sieciować kompetentnych liderów gotowych do współrządzenia w mieście i wyznaczać nowe kierunki i powoływać się na wartości. Uczestnicząc w Szkole wzmocnią oni swoje przywódcze kompetencje, wpływ na rozwój miasta, a spotkanie i dialog z innymi liderami pozwoli im przełamać niejedno ograniczenie.

Katarzyna Czayka-Chełmińska,

Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów, pomysłodawczyni projektu

Dla kogo jest program?

Jeśli aktywnie włączasz się w działania zmierzające do poprawy życia w Poznaniu, tworzysz środowisko wpływu, jesteś otwarty/a na inne spojrzenie na rozwój miasta i poglądy, pociągasz za sobą ludzi i bierzesz odpowiedzialność za swoje pomysły, potrafisz czerpać korzyści ze współpracy z innymi oraz jesteś pełnoletnim/ą przedstawicielem/ką biznesu, samorządu, uczelni wyższej, mediów lub organizacji społecznej – ten program jest dla ciebie!

W projekcie udział weźmie 35-40 osób.

Co zyskasz biorąc udział w programie?

Program pozwoli ci poznać osoby spoza twojego środowiska, z którymi łączą cię wspólne cele w zakresie rozwoju miasta. Podczas zajęć rozwiniesz umiejętności przywódcze, poznasz lepiej swoje predyspozycje i umiejętności, nauczysz się sztuki argumentacji, którą przećwiczysz w postaci udziału w debatach oxfordzkich. Weźmiesz udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Wysłuchasz wystąpień ekspertów miejskich, zagłębisz się w strategii rozwoju miasta Poznania, dowiesz się czym jest urban resilience i stworzysz uniwersalne modele współpracy międzysektorowej oparte na diagnozie potrzeb Poznania, które będą służyć mieszkańcom i miejskiej odporności na kryzysy. Nade wszystko poznasz osoby, które będą sojusznikami i partnerami twoich przedsięwzięć w przyszłości.

W jakim trybie będziesz pracować?

W ciągu całego cyklu szkoleniowego rozwijać się będziesz pod okiem wykwalifikowanego trenera, który czuwać będzie nad procesem grupowym. Do programu zostaną zaproszeni eksperci różnych dziedzin, którzy wspierać Cię będą merytorycznie. Zajęcia odbywać się będą w trzech stałych grupach trenerskich (każdy uczestnik/czka będzie przypisany/a do jednej z grup). Dodatkowo będziesz pracować także w mniejszych zespołach (3-6 osobowych), w których między szkoleniami opracowywać będziesz model współpracy międzysektorowej.

Dodatkowym wsparciem dla ciebie będzie asystent/ka grupy trenerskiej, do której będziesz należeć. Będzie on/a cię mobilizować i wspierać w tworzeniu modeli.

Czym jest model współpracy międzysektorowej?

Model współpracy to produkt, który powstanie w wyniku twojej pracy w małej grupie roboczej składającej się z przedstawicieli trzech sektorów (biznes, s. publiczny i społeczny). Waszym zadaniem będzie poszukanie punktów stycznych, które wzmocniłyby wasze organizacje/firmy/biura itp. Przykładowo: przedstawiciel firmy deweloperskiej mógłby korzystać z ekspertyz lub konsultacji inwestycji budowanych przedstawicieli organizacji ekologicznych tworząc nowe osiedla, a także konsultować je z przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej, dzięki czemu lepiej zaprojektuje i zaplanuje inwestycję na wybranym terenie miasta.   

APLIKUJ

Przebieg procesu rekrutacji:

18.09.2020 – 4.10.2020 Przyjmowanie aplikacji oraz listów z rekomendacjami (listy należy wysłać na adres: [email protected])

5-7.10.2020 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu

8-9.10.2020 Rozmowy kwalifikacyjne on-line

10-11.10.2020 Ogłoszenie wyników rekrutacji

Kalendarz* programu:

16-18.10.2020  – inauguracja i 1 zjazd programu

7-8.11.2020 – 2 zjazd programu

14-15.11.2020 – 3 zjazd programu

28-29.11.2020 – 4 zjazd programu

10.12.2020 – finał programu

Wszystkie szkolenia (łącznie 73h szkoleniowe) odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). W przypadku zagrożenia życia i zdrowia uczestników szkolenia odbywać się będą w innej formie.

Informacji udzielają: 

Agnieszka Muras, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miast, Fundacja Szkoła Liderów / [email protected], tel. 660 462 525 

Helena Berebecka, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miasta Poznania, Fundacja Szkoła Liderów / [email protected], tel.731 200 597

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu w przypadku narażenia zdrowia uczestników  

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.  

Partnerem projektu jest Fundacji Veolia Polska.  

Copyright All Rights Reserved © 2019

×