fbpx

Rola radnego w samorządzie gminnym. Raport KSKL

Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców. Tak stanowi duch i litera ustawy o samorządzie gminnym.

Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców. Tak stanowi duch i litera ustawy o samorządzie gminnym. Niestety praktyka często jest inna. Jedną z kwestii, wokół której toczy się debata, jest wzmocnienie roli rady. Szerokie grono podejmuje dyskusję nad zmianami, służącymi poprawie reprezentatywności władz, odblokowaniu lokalnej polityki i włączeniu mieszkańców do współdecydowania o rozwoju gmin. Badanie prowadzone w ramach KSKL ma na celu recenzję pojawiających się postulatów. Do analizy zaprosiliśmy tym razem szerokie grono absolwentów Szkoły Liderów, którzy pełnią mandat radnego bądź tych, którzy pełnią funkcje wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów. Ankiety wypełniło ogółem 84 absolwentów, w tym 39 członków KSKL, działających poza strukturą samorządową, 37 osób pełniących mandat radnego, 6 wójtów i burmistrzów. Równolegle zorganizowano … spotkań lokalnych, gdzie pytano mieszkańców o ich wizję roli radnego.

Ściągnij: Rola radnego w samorządzie gminnym. Raport KSKL

Copyright All Rights Reserved © 2019

×