fbpx

Seminarium majowe ALS

W dniach 20-21 maja 2016r. w Warszawie odbyło się kolejne seminarium w ramach Akademii Liderów Samorządu Szkoły Liderów.

Wydarzenie rozpoczęto debatą „Trzy tezy o edukacji” z udziałem wiceministra MEN Macieja Kopcia.

Po debacie grupa udała się na spotkanie z Posłem Andrzejem Maciejewskim – przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Uczestnicy poza rozmową o wnioskach i planowanych inicjatywach legislacyjnych związanych z samorządem terytorialnym w Polsce, mieli możliwość uczestniczenia w posiedzeniu sejmowej komisji. Grupa spotkała się również z panem Konradem Saganowskim z Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju który zaprezentował temat roli i wpływu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój gmin do 2020r.

Katarzyna Mikołajczyk z Fundacji E-Państwo przybliżyła program wsparcia samorządów w publicznym udostępnianiu danych. Kolejnego dnia Justyna Król z Pracowni Miejskiej i prezes stowarzyszenia „Akcja Konin” Waldemar Duczmal zaprezentowali dane i trendy potencjalnych kierunków rozwoju gmin na przykładzie Foresight’singu.

Na koniec w Biurze Zamówień Publicznych UM St. Warszawy Pan Łukasz Korba opowiedział o zamówieniach publicznych w kontekście nowelizacji ustawy.

Seminarium odbyło się dzięki wsparciu finansowym Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×