Sieć Konsultacyjna KSKL

Nad Krajową Siecią Konsultacyjną Liderów pracuje interdyscypolinarny Zespół w składzie:

Kuba Radzewicz – koordynator merytoryczny
Magdalena Tchórznicka – koordynatorka finansowa
Julia Szcześniak – kontakt z uczestnikami
Aleksandra Daszkowska – raporty i analizy
Hanka Nowicka – promocja

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów powstała w 2014r. Jej celem jest umożliwienie absolwentom programów Szkoły Liderów zabierania głosu w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych. W latach 2014-­2015 powstały cztery raporty, których rekomendacje zostały przedstawione odpowiednim dedykowanym danej polityce decydentom (urzędnikom ministerialnym oraz członkom komisji sejmowych). Z raportów wyłania się obraz Polski, w której lokalne wdrożenie niektórych polityk przynosi nowe, niespodziewane a nie zawsze pożądane efekty. W 2016 roku KSKL liczy 100 osób.

Nowości w programie