fbpx

Rekrutujemy do Przełącz się na młodzież 3.0.

Jeśli szukacie sposobów na zaangażowanie młodych ludzi w działania waszej instytucji - projekt PRZEŁĄCZ SIĘ NA MŁODZIEŻ jest dla Was

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY PO 2 PRZEDSTAWICIELI Z INSTYTUCJI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

HARMONOGRAM PROJEKTU

I szkolenie  – „Liderzy zmian – przełącz się na młodzież” – 29 marca (8 godzin)

II szkolenie – „Diagnoza potrzeb młodzieży” – 26 kwietnia (6 godzin)

III szkolenie – „Inspirujące metody pracy” – 24 maja (4 godziny)

Mentoring

Kolejną częścią edukacyjną programu będzie mentoring, który polega na regularnych spotkaniach mentora z obydwiema osobami z instytucji, podczas których zostanie wypracowany pomysł i plan realizacji cyklicznego wydarzenia włączającego młodzież do instytucji. Mentorzy to osoby posiadające doświadczenie pracy w instytucjach kultury, instytucjach edukacyjnych, liderzy organizacji działających lokalnie w Warszawie. Zadaniem mentorów jest towarzyszenie zespołom włączającym młodzież w wypracowaniu pomysłu i planu działania, dzielenie się własnym doświadczeniem, pomoc w wypracowaniu rozwiązania konkretnych problemów oraz planów ich realizacji.

Realizacja projektów włączających – październik 2019

Spotkanie podsumowujące – 14 listopada

Mikro granty

Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie finansowe w realizacji projektów włączających w postaci mikro grantu w wysokości 2000 zł.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu
Mają Mańkowską – [email protected]
Copyright All Rights Reserved © 2019

×