fbpx

Relacja: Inwestycja w ludzi to inwestycja w miasto

Miasto to nie tylko drogi, lampy i ławki. Miasto to zadowoleni mieszkańcy. O tym jakie stoją wyzwania przed samorządami rozmawiali uczestnicy panelu „Wyzwania i strategie rozwojowe małych  i średnich miast”. Punktem wyjścia do rozmowy była analiza przyszłości średnich miast w Polsce.

„Podstawowym błędem popełnianym przez małe i średnie miasta jest kompleks miasta dużego, w którym małe próbuje konkurować z tym większym od siebie. Aby diagnozy przedstawione w raporcie PAN się nie ziściły, miasta muszą wypracować własny pomysł na siebie i zaprosić do stołu liderów wszystkich sektorów. Wygrają te miasta, których liderzy wykorzystają szansę drzemiące w różnorodności oraz będą otwarci na doświadczenie i wiedzę innych sektorów – w tym biznesu. Właśnie do takiego przywództwa namawiamy uczestników naszego programu Szkoły Liderów Miast” – mówił Przemysław Radwan-Rohrenschef z Fundacji Szkoła Liderów.

Miasta nie muszą być polem walki ani ludzi, ani o ludzi. Zauważa to Roman Smogorzewski – prezydent Legionowa, w którym odbyła się edycja programu kształcącego miejskich liderów. „Miasto to ludzie, którzy dokonują wyborów na podstawie wartości, tożsamości, poczucia przynależności i dumy z miejsca w którym żyją” – zauważył Smogorzewski. „Jeśli chcemy myśleć o naszym najbliższym otoczeniu poważnie i długofalowo, musimy rozumieć to, że po nas przyjdą następcy i do nas należy przygotowanie dla nich miejsca do kontynuacji” – dodaje.

Dbałość o komfort życia, to jedno z najważniejszych wyzwań samorządów. Magdalena Kubecka z Magazynu Miasta zaznaczała, że warto przestać myśleć w kategoriach „walki o ludzi” i nie pytać jak zatrzymać ich w mieście. Zamiast tego zastanowić się jak poprawić mobilność mieszkańców średnich miast, jak ułatwić im codzienne dojazdy, tworzyć alternatywę dla samochodów. Wykluczenie transportowe jest jednym z ważniejszym wyzwań”.

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk jest optymistą. Choć jego miasto znalazło się na sławetnej liście miast zagrożonych wyludnieniem i zapaścią spoleczno-gospodarczą PAN, to zauważa, że obecnie sytuacja miasta zmienia się na lepsze i nie należy sugerować się tylko i wyłącznie diagnozami, ale skupiać się na zadaniach, które stoją przed danym miastem. „Zamość podejmuje próby znalezienia na siebie własnego pomysłu” – dodaje prezydent.

Pesymistą nie jest też prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który mówił, że „zmiany w rozwoju naszych miast są pewne, dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej inwestować”.

Do kwestii inwestycji (w ludzi i przestrzeń miasta) odniósł się Alexandre Farion członek zarządu i dyrektor handlowy grupy Veolia w Polsce. „To ludzie tworzą przyszłość miast, dlatego angażowanie się w rozwój kapitału ludzkiego i społecznego to najlepsza z inwestycji.  Gdy mieszkańcy kochają swoje miasto, chcą dążyć do jego rozwoju. Nasza firma bazuje na długookresowym planowaniu strategicznym. Zajmujemy się takim sektorem, który planowany jest na lata i dostrzega potrzebę współpracy samorządu, społeczności lokalnych i biznesu. Tworząc produkty niezbędne do życia ludziom, trzeba znać ich potrzeby. Właśnie dlatego wspieramy Szkoły Liderów Miast, których podstawą jest dialog, zrozumienie oraz współpraca”.

 

Panel odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Veolia Polska przy współpracy Fundacji Szkoła Liderów – pomysłodawcy i partnera projektu Szkoła Liderów Miast.

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×